Znáte službu profipředsedy?

3 min. čtení · Správa nemovitostí ·

Profipředseda je nová služba, kterou zajišťuje množství společností zabývající se správou nemovitostí a souvisejících činností. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ externím odborníkem, který nemá v bytovém domě majetkový podíl. Jako člověk zvenčí dokáže efektivně a objektivně řešit problémy, jenž mohou v průběhu let mezi jednotlivými vlastníky nastat.

Pozor na úpravu stanov

Společnosti do funkcí předsedů dosazují zpravidla právně či technicky vzdělané jednotlivce a výkon funkce je prakticky totožný s výkonem funkce vlastníka, pouze je nutné upravit tuto možnost ve stanovách společenství. Cena za tuto službu se pohybuje od pěti tisíc za bytový dům měsíčně a vysoká variabilita činností, kterou si SVJ může k funkci navolit, pružně reaguje na problémy a požadavky bytových domů.

Kam se obrátit?

Pokud byste měli další dotazy k činnosti externího předsedy, obraťte se na nás na adrese info@svjpravnik.cz, kde Vám rádi poradíme a zajistíme případně cenovou nabídku. Není nutné se činností ve výboru trápit, profipředseda díky svým zkušenostem Vaší práci převezme a výkon bude probíhat ke spokojenosti všech vlastníků v domě.

Další podobné články

Družstevní marketingové sdružení Česká republika zase trochu povyrostlo

Valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) schválila na svém lednovém jednání přijetí patnáctého člena sdružení, kterým je nově Bytové družstvo Družba z Ústí nad Labem. Celkový počet bytů ve správě členských družstev sdružení stoupl na 140 tisíc.…

Správa bytových domů jinak

Dne 28. listopadu se konal seminář Akademie pro bytové domy na téma „Správa bytových domů jinak“. Seminář proběhl formou prezentace nového softwarového řešení pro správu bytových domů s doprovodnou moderovanou diskuzí za účasti pp. Hachlince (BeiT), Vyhnálka (CAD Consulting) a…

Co přinesla konference Fórum BD 2019

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 se v Praze uskutečnilo první setkání předsedů a ředitelů velkých bytových družstev z celé České republiky. Konference pod názvem Fórum BD 2019 se nakonec zúčastnili zástupci bytových družstev, které společně vlastní či spravují…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter