Znáte nová pravidla pro kamerové systémy a ochranu osobních údajů?

5 min. čtení · Elektro · ochrana a bezpečí · vstupní systémy · z praxe ·

Kamerové systémy a ochrana osobních údajů bylo vždy horké téma. Nyní se o něm opět více hovoří díky novému stanovisku Úřadu na ochranu osobních údajů, které některé podmínky upravuje.

„Hlavním důvodem bylo zohlednění vlastních dozorových poznatků a závěrů týkajících se kamerových systémů obecně, vyplývajících z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu,“ vysvětluje PhDr. David Pavlát, tiskový mluvčí Úřadu na ochranu osobních údajů. Jak dále zdůrazňuje, důraz je kladen na důkladné zabezpečení kamerových systémů, které by z pohledu pravidel proti zneužití kamerových záznamů obsahujících osobní údaje měly být tzv. „černou skříňkou“ – tzn. přístup k nim by měl být pouze v případech řešení konkrétního incidentu v bytovém domě, a to pro účely policie nebo pojišťovny.

Znáte své povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU)?

Každý provozovatel kamerového systému má v první řadě povinnost se před zahájením monitorování registrovat na UOOU, ale je nutné provést další kroky, aby bylo celé ohlášení v pořádku. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.uoou.cz v sekci Registr. Chybějící kroky před a po registraci jsou důvodem pro udělení sankce.

„Jedná se o častý problém, protože mnoho BD a SVJ o registrační povinnosti vůbec neví a ani si neuvědomují, že provozovatel kamerového systému nese plnou odpovědnost za jeho provoz, upozorňuje Pepa Tuhý ze společnosti Siemens a dodává: „Informovanost je nutná i uvnitř domu. Nespouštějte kamerové systémy, aniž byste informovali všechny, kteří v domě bydlí, o účelu a způsobu provádění kamerového záznamu. Vyhnete se tím řadě problémů a předejdete případným stížnostem u UOOU. Povinností je na viditelném místě umístit informaci, že je prostor monitorován.“

Provoz kamerového systému se záznamem v bytovém domě je možné provádět i bez souhlasu a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce a dotčené osoby dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ve věci případného souhlasu s provozováním kamerového systému se záznamem je nutné, aby jeho budoucí provozovatel, v tomto případě Společenství vlastníků jednotek, nejdříve pečlivě provedl TEST PROPORCIONALITY.  Na základě jeho výsledku je nutné rozhodnout, zda je v domě možné zajistit méně agresivní metodou zabezpečení, nebo zda je kamerový systém, jako celek, nezbytný.

Pro splnění legislativních požadavků je třeba zhruba 12 kroků, které jsou nezbytné pro dodržení správného postupu instalace a uvedení kamerového systému do provozu.  Tyto kroky obsahují například viditelné označení monitorovaného prostoru s jednoznačnou identifikací správce systému CCTV.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že nakládat s kamerovým záznamem lze opět výhradně v souladu s účelem zpracování.

Kde ano, a kde ne?

Nastavení kamerového systému a úhel snímání je vždy třeba pečlivě zvážit s ohledem na veřejné a soukromé prostory.  V této souvislosti úřad vyjmenovává místa, kde kamerové systémy spíše vadit nebudou (jako např. vnější plášť budov, sklepy, půdy, garáže, schránky apod.). Zásadní změnou je možnost instalovat kamery u vstupních dveří, schodišť a výtahů. Pepa Tuhý ze společnosti Siemens v této souvislosti zdůrazňuje: “Kamerový systém však nesmí zaznamenávat například vstupy do jednotlivých bytů, neboť tím může dojít podle úřadu k významnému zásahu do soukromí obyvatel a návštěvníků bytů.” Proto je důležité zvolit nejen správné umístění kamery, ale i vhodný typ. „V bytových domech na chodbách a ve výtazích doporučujeme kamery v provedení antivandal,“ radí dále Pepa Tuhý.

Při návrhu instalace kamerového systému je nutno brát do úvahy:

  • určení zón, jež jsou předmětem monitorování
  • určení počtu a rozmístění kamer, potřebných k monitorování vymezených zón
  • vyhodnocení stávající úrovně osvětlení a s tím související volbu odpovídajících kamer a jejich vlastností v závislosti na provozních podmínkách
  • režim záznamu a jeho následné zpracování

Na bezpečnost domu nahlížejte komplexně

Kamerové systémy tvoří pouze jednu součást zabezpečení domu. Začít musíme již u vstupních dveří. Vlastníkům domů odborníci na zabezpečení domů jednoznačně doporučují místo klíčů zvolit čipový systém. Je to daleko pohodlnější, a to zejména pro děti a seniory.  Předností je také velmi snadná správa čipů, včetně vyřazení ztraceného čipu, který již nelze pro vstup do domu použít. Majitel okamžitě získává nový čip s unikátním vnitřním kódem. „POZOR na bezpečnost přístupových karet/klíčenek(čipů) KLONOVÁNÍ – KOPÍROVÁNÍ,“ dodává Pepa Tuhý specialista na zabezpečení bytových domů ze společnosti Siemens.

Pro bezplatné posouzení Vašeho vstupního systému klikněte zde.

klíčová slova:

Další podobné články

Vybíráme varnou deskou. Z jakých typů máte na výběr?

Jedna z nejdůležitějších věcí v kuchyni? Jednoznačně je to varná deska. Při jejím výběru máte na výběr z více typů. Mezi spotřebiteli převládá především snaha o minimální spotřebu energie. Který je pro vás ten nejvhodnější?

Výpověď z nájmu pro finanční obtíže spojené s pandemií,…

Jestliže nájemce či osoby s ním žijící přijdou v důsledku pandemie vyvolané nemocí COVID-19 o příjmy, může to vést k tomu, že nebudou mít na placení nájemného. Jaké možnosti v takovém případě mají? Jak může naproti tomu postupovat pronajímatel?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter