Znáte nová pravidla ohledně provozu kamerových systémů v bytových domech?

min. čtení · legislativa · vstupní systémy · z praxe ·

Znáte nová pravidla ohledně provozu kamerových systémů v bytových domech? Máte instalovaný kamerový systém a provozujete ho správně? Chcete instalovat kamerový systém a nevíte jak?

Znáte odpovědi na tyto a další otázky? Kamerové systémy a ochrana osobních údajů bylo vždy horké téma. Je tomu již více jak rok kdy se o něm opět více hovoří díky novému stanovisku Úřadu na ochranu osobních údajů, které některé podmínky upravil.

,,Nově“ je možné sledovat i vstupní dveře a výtahové kabiny.

Kamerové systémy jsou jednou z forem ochrany majetku a osob. Umožňují kontrolu a monitorování oblasti střeženého prostoru, záznam obrazu (variantně i zvuku) pomocí záznamového zařízení a následné zpracování – vyhodnocení záznamu. V souvislosti s touto technologií jsou velmi často kladeny dotazy, např.  Lze k takovému důkazu přistoupit při případném prokazování viny a domáhání se náhrady škody? Nebo lze jednoznačně prokázat či vyvrátit úmysl spáchat trestný čin poškozování cizího majetku, úmyslné ublížení na zdraví, krádež a podobně?

Chtěli bychom Vás informovat o hlavních principech fungování kamerových systémů, jejich rozdělení, výhodách a nevýhodách a také popsat základní informace ohledně legislativy UOOU. Toto je asi nejdůležitější na co by výbor měl dbát.

Dle vyjádření UOOU (stanovisko č.1/2016 z ledna 2016) a výkladu UOOÚ dle aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu.

V minulosti bylo možné sledovat pouze prostory, jako jsou sklepy, půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy a jeho bezprostřední okolí.

Nově je možné sledovat také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahové kabiny a schodiště. Toto výrazně zvyšuje smysluplnost takové instalace kamerového systému se záznamem pro potřeby řešení bezpečnosti v bytovém domě. Ale POZOR je zde nutnost splnit všechny povinnosti.

Znáte své povinnosti vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen UOOU)?

Každý provozovatel kamerového systému (výbor SVJ, představenstvo BD) má v první řadě povinnost se před zahájením provozu monitorování prostor registrovat na UOOU. Dále je nutné provést další kroky, aby bylo celé ohlášení v pořádku. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.uoou.cz v sekci Registr.  Chybějící kroky před a po registraci jsou důvodem pro udělení sankce.

„Jedná se o častý problém, protože mnoho BD a SVJ o registrační povinnosti vůbec neví a ani si neuvědomují, že provozovatel kamerového systému nese plnou odpovědnost za jeho provoz,“ upozorňuje Pepa Tuhý ze společnosti Safety 24 a dodává: „Informovanost je nutná i uvnitř domu. Nespouštějte kamerové systémy, aniž byste informovali všechny, kteří v domě bydlí, o účelu a způsobu provádění kamerového záznamu. Vyhnete se tím řadě problémů a předejdete případným stížnostem u UOOU. Povinností je na viditelném místě umístit informaci, že je prostor monitorován.“

Provoz kamerového systému se záznamem v bytovém domě je možné provádět i bez souhlasu, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce a dotčené osoby dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ve věci případného souhlasu s provozováním kamerového systému se záznamem je nutné, aby jeho budoucí provozovatel, v tomto případě Společenství vlastníků jednotek, nejdříve pečlivě provedl TEST PROPORCIONALITY a na základě jeho výsledku zvážil, jestli bezpečí v domě je možné zajistit méně agresivní metodou nebo jednotlivé kamery i kamerový systém jako celek je nezbytný např. za účelem ochrany majetku a osob, což lze považovat za právní zájem ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů a kamerový systém lze provozovat bez souhlasu v domě bydlících osob nebo z testu proporcionality vyplyne, že kamerový systém je možné provozovat v režimu § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů – tzn., pouze se souhlasem.

Až po provedení TESTu proporcionality je teprve možné provést oznámení o zpracování osobních údajů dle 16 zákona č. 101/2000 Sb.

POZOR, setkáváme se s názorem, že není zapotřebí nějaký TEST proporcionality, že stačí pouze provedení oznámení o zpracování osobních údajů dle 16 zákona č. 101/2000 Sb a po odeslání tohoto interaktivního formuláře odesílatel obdrží souhlasné stanovisko.

POZOR NENÍ TOMU TAK, obdržíte sdělení, že Vaše registrační oznámení č. xxxx bylo dne xx.xx.201x zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Opravdu jste neobdrželi v tomto mailu žádné souhlasné stanovisko, jak je často milně interpretováno.

Závěrem, provozovatel kamerového systému nese plnou odpovědnost za jeho provoz.  V tomto případě se jedná o statutární orgán, výbor společenství nebo představenstvo.

Doporučení:

Než začnete s instalací kamerového systému, zajímejte se, co Vám potencionální dodavatel za nabídnutou cenu dodává. Je to pouze dodávka technologie vč. instalace anebo i součinnost s vyřízením formalit na UOOU popřípadě i nějakou záruku s registrací správného provozování kamerového systému ve Vašem bytovém domě.

POZOR, častá chyba i občasné mylné informování ze strany dodavatele, že pouze stačí provést vyplnění formuláře na stránkách UOOU.

Sponzor článku logo sponzora logo sponzora

Další podobné články

Vybíráme varnou deskou. Z jakých typů máte na výběr?

Jedna z nejdůležitějších věcí v kuchyni? Jednoznačně je to varná deska. Při jejím výběru máte na výběr z více typů. Mezi spotřebiteli převládá především snaha o minimální spotřebu energie. Který je pro vás ten nejvhodnější?

Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak…

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter