Zkušenosti s dotacemi NZÚ 2015
pro bytové domy v Praze

7 min. čtení · Dotace · Revitalizace domu ·

Jaké jsou nejčastější nedostatky při  přípravě revitalizace bytového domu s programem Nová zelená úsporám? Jak se vyhnout chybám, které nám mohou cestu k úspěšnému vyřízení dotace ztížit, nebo dokonce zcela uzavřít? Na co bychom si měli dát zejména pozor?

Častým viníkem je nekvalitní projekt

Alfou i omegou úspěšnosti je kvalitně zpracovaný projekt. „Nízká kvalita projektu je obecný problém, který vás dostihne nejen při podání žádosti o dotaci. Všeobecně mohu říci, že většina víceprací, které se na stavbách v průběhu realizace vyskytnou, nejsou způsobeny tím, že by s nimi firma již předem počítala v rámci stlačené nabídkové ceny, ale vznikly právě nekvalitním projektem,“ vysvětluje Ing. Pavel Zteiskar, ředitel společnosti DPU REVIT.

Prvním vodítkem může být cena. Velmi levné nebo dokonce zdarma zpracované projekty v sobě skrývají vysoké riziko pozdějších problémů. „Z dřívějších příjmů žádostí v rámci Nová zelená úsporám činily právě nedostatky v projektové dokumentaci výrazný díl pochybení. Při dohlídkách jsme zjišťovali zejména nesoulad projektové dokumentace a reálného stavu objektu. V řadě případů nebyl též doloženy všechny vyžadované části dokumentace, případně neodpovídaly hodnoty mezi krycím listem, projektovou dokumentací a odborným posudkem,“ vypočítává některé z nejčastějších pochybení z oblasti projektové dokumentace Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí.

„Investoři jsou vždy přesvědčeni, že je jejich projekt zpracován kvalitně. Teprve až mají možnost porovnání se skutečně profesionálně zpracovaným projektem vidí rozdíl. Jsou případy, kdy projekt neobsahuje ani polovinu potřebných dokumentů. „Takový zjednodušený projekt nemůže splňovat podmínky ani jako příloha k žádosti o dotaci, ani jako podklad pro realizaci rekonstrukce. Ve výsledku pak investora čeká zadání zpracování nového projektu – tedy další výdaje a ztráta času,“ doplňuje Ing. Pavel Zteiskar. Nedostatky v energetickém posudku

Důležitou součástí žádosti o udělení dotace je i energetický posudek. Také tady se podle zkušeností Státního fondu životního prostředí opakují některá základní pochybení. Časté jsou zejména chybějící části požadované dokumentace. „Z konkrétních pochybení se setkáváme zejména s nesouladem hodnot mezi krycím listem, projektovou dokumentací a odborným posudkem, chybně uvažovanými hodnotami součinitelů tepelné vodivosti lambda, nezohledněním tepelných mostů (nehomogenní konstrukce, bodové tepelné mosty), chybně zvolenými systémovými hranicemi posuzované zóny (zón) a některé další,“ vyjmenovává dále Lenka Brandtová.

 

Pozor na nekomplexnost

Kromě kvality projektu může zamítnutí dotace zavinit i nesoulad mezi zpracovateli dílčích částí dotační žádosti. „Setkáváme se s případy, kdy byla žádost o dotaci zamítnuta jenom kvůli tomu, že se autoři projektové dokumentace, energetického auditu a specialista na dotace nikdy nesetkali a každý řešil pouze svou část bez celkové provázanosti. Vyplnit žádost o dotaci není až tak složité, ale zkoordinovat bez dostatečných zkušeností všechny části je už opravdu náročné. Z první zelené jsou i v oblasti bytových družstev a SVJ známy příklady, kdy byly v rámci následných kontrol zjištěny nedostatky, vedoucí až ke zpětnému odebrání dotace. „ Naší společnost si například v současné době vybralo pro přípravu revitalizace s dotací Nová zelená úsporám více než padesát bytových domů. Kdybychom neměli vlastní projekční kancelář a vlastní specialisty na dotace, neumím si představit jak bychom dokázali projekty tak úspěšně koordinovat, “pokračuje Ing.Pavel Zteiskar obchodní ředitel DPU REVIT.

 

Další informace o chybách při přípravě revitalizace bytových domů s programem Nová Zelená Úsporám se můžete dovědět na semináři konaném v rámci veletrhu FORARCH dne 15.9.2015 v 10.00 hod a v 16.00 hod. v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech. Jak by měla probíhat příprava revitalizace bytového domu, můžete také vidět v krátkém videu na www.revitalizacevašehodomu.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter