SBD Nový domov se o své klienty stará
Zkušenosti člena výboru SVJ - účetnictví

4 min. čtení · Správa nemovitostí ·

Domům, které volí komplexní správu majetku, se o účetnictví stará jejich správce v rámci ostatních služeb. Je však řada vlastníků, pečujících o svůj majetek sami. Jedním z nich je i SVKH v ulici Kloboučnická 1653, V Horkách 1654 v Praze 4 . „Sám jsem stavař a ve spolupráci s kolegy z výboru si technickou část správy umíme zajistit sami. Účetnictví jsme však měli vždy řešeno smluvně,“ vysvětluje praxi Petr Bílý, člen výboru SVKH.

Zatímco část správy, zaměřené na technický stav a provoz domu, nám funguje dobře, s účetnictvím jsme měli neustálé starosti. Když kontrolní komise SVKH zjistila v účetnictví opakovaně řadu chyb, bylo nezbytné změnit účetní firmu a vše rychle uvést do pořádku. „Když jsme uvažovali o dodavateli, který by nám měl vést účetnictví, zaměřili jsme se na větší bytová družstva. Vycházeli jsme jednak z doporučení a jednak z předpokladu, že pokud někdo dlouhá léta vede účetnictví mnoha SVJ jako je to naše, musí mít zkušenosti a dostatečně velké personální zázemí. Po malém průzkumu trhu mezi lidmi, které známe, jsme se nakonec rozhodli pro SBD Nový domov, které zkušenostmi i vhodným zázemím disponuje“ pokračuje člen výboru.

Problémy nemusíte odhalit ihned

Pokud nejste odborník na účetnictví, můžete mít dlouhá léta dojem, že máte všechny dokumenty v pořádku. Chyby v účetnictví jsou proto velmi zákeřné. Rozčarování pak může přijít s první finanční kontrolou. Je nutno podotknout, že pokud jste členem orgánu BD nebo SVJ, odpovídáte za správnost účetnictví, i když ho vede externí účetní firma. Případné nedostatky v lepším případě odhalíte při kontrole náhodně zjištěné nesrovnalosti nebo při změně účetní firmy. V horším případě je odhalí až finanční kontrola. Pro SVKH v ulici Kloboučnická 1653, V Horkách 1654 v Praze 4 to byl tentokrát ten lepší případ. „Když jsme naše účetnictví přenesli k SBD Nový domov, jeho účetní nejdříve vše pečlivě prostudovali a odstranili nedostatky“ hodnotí změnu zástupce SVKH Petr Bílý a dodává „Dnes máme všechno v naprostém pořádku. Pokud mohu mluvit za celý výbor, jsme rádi, že jsme udělali změnu. Ceníme si také přístupu a komunikace. Dnes nemáme strach se na cokoli zeptat, i když něčemu nerozumíme. Všechno je nám vždy jednoduše a srozumitelně vysvětleno.,“

Nedostatky v ekonomické oblasti jsou poměrně časté

Profesionální zpracování účetnictví pro SVJ a bytová družstva se v žádném případě nedá srovnávat se stavem, když si účetnictví zpracovávají domy samy, nebo mají najatého „nějakého“ účetního. Nejde přitom zdaleka jenom o formální pochybení. „U domů bez profesionální správy se nejčastěji setkáváme s nedostatky právě v ekonomické oblasti. Účetnictví bývá zpracováváno i na hrubě amatérské bázi, mnohdy až na hraně zákona a platné legislativy,“ upozorňuje na obecné podceňování významu profesionálně vedeného účetnictví Ing. Vladimír Štulík, ředitel SBD Nový domov.

Proč jsou právě v účetnictví tak časté problémy?

Pokud v domě bydlí někdo, kdo se profesionálně věnuje účetnictví, výbor se na něho zpravidla obrátí s žádostí, aby se vedení účetnictví ujal. „Účetnictví pro družstva nebo SVJ má ale svá specifika a obecná znalost účetnictví rozhodně nestačí,“ upozorňuje ředitel SBD Nový domov. Jak ale dodává, se značnými pochybeními se setkal i u společností, které se přímo věnují správě majetku.

Jaké mohou být následky nekvalitně vedeného účetnictví?

S problémy, pramenícími z chybného účetnictví, se mohou setkat například domy, které plánují rekonstrukci a budou žádat o úvěr. Banka dodané účetní doklady prověřuje a často najde nedostatky, se kterými není možné žádost o úvěr schválit. Není výjimečné, že je pak nutné se v účetnictví vracet i několik let zpětně a vše uvést do správného stavu. Problémem může být také kontrola z finančního úřadu. Předseda SVJ pak musí vysvětlovat chybějící účetní závěrky, opožděná, či zcela chybějící vyúčtování. Zcela běžná je řada formálních nedostatků. „Typické je, že problémy narůstají postupně a nějakou dobu trvá, než je orgány BD či SVJ vůbec odhalí,“ konstatuje Ing. Vladimír Štulík.

Ředitel družstva by mohl ve výčtu reálných pochybení dlouho pokračovat. Zmiňuje případ zcela chybějícího přehledu nad výdaji nebo situaci domu, která vedla v zimním období až k odpojení plynu pro kotelnu. Na doplacení chybějících plateb tehdy museli členové SVJ jednorázově sáhnout hluboko do vlastních peněženek. Že takové mimořádné výdaje nejsou nikomu příjemné, není nutné ani zdůrazňovat.

Starost o majetek je z hlediska kontroly nepřenositelná

„Kromě domů, kde zvolí poměrně náročnou cestu vlastního účetního, bývá problémem důvěřivost a nedostatečné prověření společnosti, kterým vlastníci domů správu svého majetku svěřují. Členové výboru nesmí zapomínat, že to jsou stále oni, kdo musí nad svým správcem vykonávat kontrolu. To je jediná činnost, kterou za ně žádný správce majetku vykonat nemůže,“ upozorňuje Ing.Vladimír Štulík ředitel SBD Nový domov.

klíčová slova:

Další podobné články

Profipředseda – co to obnáší a na co si…

Původnímu výboru skončilo funkční období a nikdo další z vlastníků o činnost statutárního orgánu společenství vlastníků nemá zájem. Funkce předsedy je často velmi nevděčná a nese s sebou značnou odpovědnost. Logicky tedy společenství najímají do statutárních orgánů profesionály, kteří mají…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Družstevní marketingové sdružení Česká republika zase trochu povyrostlo

Valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) schválila na svém lednovém jednání přijetí patnáctého člena sdružení, kterým je nově Bytové družstvo Družba z Ústí nad Labem. Celkový počet bytů ve správě členských družstev sdružení stoupl na 140 tisíc.…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter