Zateplovací systémy vykazují po letech poruchy.
Jak velký je to problém pro majitele domů?

10 min. čtení · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

Máte již zateplený váš bytový dům? Pokud právě přikyvujete a máte pocit, že vás už informace ohledně zateplování nemusí zajímat, není to tak. Důležité je kdy, jak a kdo zateplení vašeho domu prováděl. Zejména rok realizace je důležitý. Proč? Je poměrně vysoké riziko, že i váš zateplovací systém vykazuje některý z obvyklých nedostatků. O jaké se může jednat, co to pro nás znamená a jaké jsou možnosti řešení? Nejen na tyto otázky odpovídá Jiří Klásek, specialista, který má více než pětadvacetiletou praxi ve vývoji a použití zateplovacích systémů.

Jakými problémy tedy zateplovací systémy trpí?

Problémů se vyskytuje na již provedených zateplovacích systémech celá řada. Souvisí s kvalitou provádění, správného navrhování nebo také kvalitou samotných zateplovacích systémů. Nejčastější příčinou jsou stále chyby vyplývající z neznalosti nebo úmyslného nedodržování správných technologických postupů. Výsledkem jsou například i viditelné praskliny povrchového souvrství. Pokud se ovšem takové praskliny včas nesanují, mohou způsobit v dlouhodobém horizontu výrazné poškození celého zateplení.

Proč praskliny vznikají?

Příčin vzniku prasklin může být mnoho. Takové základní jsou nesprávný způsob lepení, nekvalitní izolant nebo výztužná mřížka, spáry mezi izolačními deskami, nesprávné provedení armování nebo nedostatečná pružnost systému. Nejzávažnějším problémem je, že některé poruchy mohou vést ke ztrátě stability celého zateplovacího systému. Při následné vichřici pak může dojít k jeho zřícení a ohrožení zdraví obyvatel, což se v minulosti už několikrát stalo. Závažné je, že nedostatky způsobené nedodržením dnes platných technologických postupů se neprojevují poruchami vždy v krátké době od aplikace. Ke vzniku větších poruch může dojít například až při extrémních povětrnostních podmínkách (silné bouřky, vichřice nebo arktické mrazivé počasí), ke kterým u nás bohužel stále častěji dochází.

Je možné odhadnout, kolika bytových domů se mohou tyto nedostatky týkat?

To je velmi těžká otázka. U mnoha objektů, kde nebyl zateplovací systém v patřičné kvalitě správně navržen a proveden, jsou prozatím závady v malém rozsahu a nevzbuzují patřičnou pozornost. Můj osobní odhad postavený na zkušenosti z terénu je, že u zateplovacích systému aplikovaných do roku 2005 nebylo více než dvě třetiny z nich provedeno v souladu s nyní platnou ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů a ČSN 73 2902 Navrhování a mechanického upevňování k podkladu. Po roce 2005 by měla být situace již podstatně lepší, protože technologické postupy výrobců již byly v drtivé většině v souladu s nejnovější legislativou a vývojem poznání. Renomovaní výrobci navíc začali více dbát na vzdělávání realizačních firem a někteří dokonce následně kontrolovali provádění zateplení přímo na stavbách.

Kdo je za problémy s těmito zateplovacími systémy odpovědný?

Vše nové vždy prochází intenzivním vývojem a stejně tomu bylo i u zateplovacích systémů. Tady je potřeba zdůraznit, že v mnoha případech z pohledu legislativy platné v době realizace byly zateplovací systémy aplikované ve správné kvalitě a správným postupem, přesto některé z nich nyní vykazují poruchy.

Z pohledu pozdějších pravidel vzniklých z nových poznatků může ale být všechno trochu jinak. Na případných problémech se tak mohli podepsat všichni zúčastnění.

Stát a legislativa – přestože se vnější zateplovací systémy provádí již od roku 1990, první česká norma na provádění zateplovacích systémů byla vydaná až v roce 2005. Zateplovací systémy a spolupůsobení jednotlivých součástí bylo při certifikaci ověřováno na předpokládanou životnost 25 let až se vstupem ČR do EU (ověřování na základě řídících pokynů dle ETAG 004). Absence státních kontrolních mechanismů na stavbách (např. v Německu provádí stavební policie).

Výrobci ETICS – jejich pokyny pro navrhování a montáž zateplovacích systémů nebyly hlavně v počátcích vždy správně zpracované. Hlavně v začátcích ne všichni výrobci dostatečně proškolovali montážní firmy provádějící jejich zateplovací systémy a mnohdy nekladli patřičnou pozornost na kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů.

Realizační firmy – nedodržovaly a některé bohužel dodnes nedodržují technologické postupy a neproškolují řádně pracovníky na stavbách. Často provádějí práce v nevhodných klimatických podmínkách a někteří dodnes skládají systémy z komponentů od různých výrobců.

Investoři – málo kdy jsou ochotní zaplatit kvalitní stavební dozor (TDI – technický dozor investora), který by důkladně kontroloval, zda jsou práce prováděny dle příslušných technologických postupů a v potřebné kvalitě. Nikdo tak nekontroluje, zda není porušována skladba navržených zateplovacích systémů (kombinace nejlevnějších komponentů na trhu).

Můžeme sami nějak zjistit, zda je zateplovací systém na našem domě aplikován správně?

Nesprávně aplikovaný zateplovací systém se dříve nebo později projeví vznikem určitých poruch. Jedním z hlavních orientačních bodů je vznik již zmíněných prasklin. Podle tvaru, místa vzniku a četnosti lze potom usuzovat o možných příčinách a závažnosti defektů. V zimním období to může být například také nerovnoměrná námraza na povrchu zateplení atd. Pokud vás ovšem zajímá v jakém stavu váš zateplovací systém je, můžete si na e-mailu vady.zatepleni@dumplnyuspor.cz zdarma požádat o PDF dokument se stručným a jednoduchým návodem, jak si stav svého zateplovacího můžeme zkontrolovat sami. Do e-mailu prosím uveďte vaše jméno, město a ulici, kde se váš bytový dům nachází. To je důležité pro naši případnou komunikaci.

Co bude následovat, pokud vlastník bytového domu zjistí, že zateplovací systém prokazatelně vykazuje některé závady?

Tady nelze postup zobecňovat. Nejvhodnější řešení může být určeno až po důkladné analýze konkrétního zateplovacího systému. Pokud se jedná o drobné nedostatky, může stačit lokální oprava případně nátěr. Pokud se ovšem ukáže, že systém je nestabilní a může hrozit jeho zřícení, bude nutné systém například překotvit a zafixovat. Naštěstí dnes již existují technologie, které jsou na velmi vysoké úrovni a dokážou opravit a zabezpečit i uvolněné a nestabilní zateplovací systémy.

Děkujeme za rozhovor. V příštím setkání s Jiřím Kláskem, specialistou na zateplovací systémy ze společnosti STOMIX, se budeme věnovat konkrétním technologiím, kterými lze zjištěné nedostatky zateplovacích systémů účinně vyřešit.

Bc. Jiří Klásek

Je produktovým manažerem ve společnosti STOMIX spol. s.r.o. a byl u počátků zateplování v České republice. Na vývoji zateplovacích systémů pracuje už více než dvacet pět let. V oblasti zateplovacích systémů přednáší a vzdělává realizační firmy, projektanty, investory a stavební dozory.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

V malém bytě vsaďte na multifunkčnost

Velikost bytů se zmenšuje, naše potřeby ale zůstávají stále stejné. Naštěstí dnes existuje nekonečně mnoho variací nábytku, který je pro malé byty jako stvořený a pomůže díky chytrým vychytávkám ušetřit spoustu místa.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter