Zateplením cesta k úsporám TEPRVE ZAČÍNÁ

5 min. čtení · Ohřev teplé vody · Revitalizace domu · Vytápění · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

Zateplili jste a nešetříte, kolik jste očekávali?

Jedním z nejsilnějších argumentů pro zateplení budov jsou budoucí nižší náklady na vytápění. „Je ale poměrně vysoké procento případů, kdy jsou investoři výsledkem rozčarováni. Vše udělali správně, ale výše úspor není zdaleka taková, se kterou reálně počítali. Setkal jsem se i s budovami, kde po zateplení nešetří vůbec nic,“ říká Jan Hrabák, ze společnosti DPU ENERGY. Jak je to možné a co bychom měli udělat pro to, abychom mohli s úspornějším provozem budov počítat?

Proč na technologie vytápění a ohřevu teplé vody zapomínáme?

Důvody pro zateplení budov jsou součástí dlouholeté osvěty. Důvodům i efektu rozumíme. Zateplením obálky budovy jsme ale pro úspory udělali jenom první, i když nezbytný krok. Abychom skutečně mohli šetřit, je nutná úprava otopné soustavy. „Zateplená budova má podstatně nižší potřebu na vytápění. Když zateplíme a nevyřešíme regulaci, naše otopná soustava bude pracovat stále podle původního nastavení a my budeme odebírat a platit za teplo, které ve skutečnosti vůbec nepotřebujeme, a pouze jej „proženeme budovou“. A pochopitelně ho také všechno zaplatíme,“ vysvětluje Jan Hrabák, ředitel společnosti DPU ENERGY. Potenciál úspor, které nám zateplení mohlo přinést, tak zůstane z větší či menší části nevyužit, a to je určitě škoda.

Srozumitelnější je situace pro majitele rodinných domů, kde mají zdroj vytápění často doslova na očích a i úprava otopné soustavy na nové podmínky je jednodušší. Stoupá počet domů, které jsou vybaveny rekuperací a samozřejmostí jsou regulace teploty v jednotlivých místnostech, včetně útlumových režimů. Standardním řešením je regulace podle venkovní teploty. Rodinné domy se zkrátka s novou situací po zateplení vyrovnávají lépe nebojí se komplexních řešení.

U velkých budov, zejména u těch, které jsou napojeny na centrální vytápění, je řešení obtížnější. Majitelé vnímají teplo jako přicházející „odjinud“ a často nemají představu, jak by mohli spotřebu ovlivnit. Jejich regulace se omezuje pouze na zavírání jednotlivých otopných těles v místnostech, což ale vůbec neřeší problém odběru tepla v rámci celé budovy, na tzv. patě budovy.

S předimenzovanou otopnou soustavou souvisí i častý problém nadměrné hlučnosti, na kterou si v mnohých nově zateplených budovách často stěžují. „Je to klasický model, kdy uživatelé již nespotřebují tolik tepla a přivírají topení. Tím se ještě více zvyšuje tlak a tedy i hlučnost vody v rozvodech,“ vysvětluje Jan Hrabák dále. „Známe „klepání radiátorů“ je způsobeno právě vysokým tlakem v otopné soustavě, kdy, často opotřebované, kuželky v termostatických hlavicích jsou vysokým tlakem nadzvedávány, čímž propouští do radiátorů teplou vodu, která však není potřeba.“

U VELKÝCH budov nám úspory často utíkají

Prvním krokem by vždy mělo být energetické posouzení stavu budovy. Kromě zateplení a jeho efektu by již zde měla být zohledněna právě i otopná soustava, aby byla schopna reagovat na sníženou potřebu vytápění. Takto postavený projekt poskytne investorovi reálný pohled na celkové náklady v poměru k výši úspor, se kterými může v budoucnu skutečně počítat. Tak se nám už nebude moci stát, že po zateplení budeme platit za vytápění stále stejně.

Odpojit se nemusí být vždy nejlepší řešení

Máte vysoké účty za vytápění a budova je napojena na centrální zdroj? V poslední době se můžeme setkat s tvrzením, že jediným řešením je odpojit se. Odborníci to ale vidí jinak. Kudy tedy vede cesta k nižším nákladům? Existují i jiné možnosti, jak řešit energetickou koncepci, ale stále zůstat připojeni. Investičně také vycházejí levněji.

„Odpojit se od centrálního vytápění je legislativně náročný úkon, který navíc nemusí ještě automaticky znamenat nižší náklady na vytápění. Na druhou stranu – i pokud budete nadále odebírat teplo v rámci centrálního zásobování, máte možnosti, jak svou spotřebu korigovat,“ radí Jan Hrabák. Důležité je znát, jakou formou teplo odebíráte.

V případě, že teplo prochází přes domovní předávací stanici, je potřeba se s požadavkem obrátit na vlastníka této stanice – nejčastěji se jedná o některou teplárenskou společnost. Cílem bude upravit odběrové diagramy a požádat o úpravu parametrů regulace – tedy pokusit se dohodnout snížení objemu tepla, které na základě smlouvy odebíráte. Úspěšnost jednání záleží na rozhodnutí teplárenské společnosti. Toto je často realizováno prostřednictvím snížení otopné křivky pro danou budovu, či vhodné nastavení teplotních útlumů. Případně i snížení výkonu cirkulačních čerpadel.

Druhou možností, je výměníková stanice společná pro více budov. Zde pomůže subregulace na patě domu, která dále vpustí jen potřebné množství tepla. „Subregulace jsou dnes už velmi vyspělé a jsou schopny velmi rychle reagovat na měnící se klimatické podmínky. Samozřejmostí je i možnost nastavení řady režimů, které dále zvyšují úspory. Rozhodnutí o subregulaci na patě domu je již v pravomoci vlastníka budovy, provádí je odborná firma, vlastník ho financuje.“

Řešení úpravy spotřeby tepla formou subregulace je z pohledu vlastníka domu nejvýhodnější. Zůstává sice připojen na centrální vytápění, přitom je ale schopen si velmi detailně regulovat potřebu tepla. Více informací najdete na www.subregulace.cz kde je princip subregulace vysvětlen pro bytové domy. Stejným způsobem ovšem funguje ve všech budovách napojených na CZT.

Neztratila vaše kotelna krok s dobou?

V rámci návštěv domovních kotelen se Jan Hrabák setkal s nejrůznějšími kotli. „Protože se s vlastníky budov nejčastěji setkávám právě kvůli vyřešení vysoké spotřeby tepla, vím, že tomu odpovídají i zdroje, které v budovách slouží často již řadu desetiletí,“ konstatuje. Většina kotelen je výrazně zastaralých, a to platí jak v Praze, tak i v dalších městech. Původní atmosférické kotle mohou pro své vlastníky znamenat až stejné náklady na vytápění jako v případě centrálního zdroje. Typickým problémem je špatně nastavená regulace a nedostatečná údržba. Jan Hrabák se setkává i s domy, které navzdory vlastnímu zdroji platí za teplo až 700 Kč/GJ.

„Přechod na moderní kondenzační kotle většinou neznamená výraznější stavební zásahy a v případě vlastní kotelny nemusí vlastník ani žádat o stavební povolení. Kondenzační kotle přinášejí daleko lepší regulaci a řadu dalších funkcí přispívajících k ekonomickému provozu. Po modernizaci atmosférické kotelny na kondenzační může cena za GJ klesnout až na 350Kč-400Kč/GJ.

Izolace ležatých rozvodů – nečekaná možnost úspory

Pokud jsme dosud hovořili o situacích, kudy nám zbytečně uniká teplo, samostatná kapitola musí patřit izolaci ležatých rozvodů uvnitř budovy. Jestliže je osvěta v oblasti úspor vytápění stále ještě poměrně malá, na téma izolace ležatých rozvodů se blíží informovanost k nule. Peníze, které nám tudy utíkají, nejsou v násobcích měsíců zanedbatelné a řešení přitom není finančně ani stavebně náročné. Stačí prostě rozvody kvalitně zaizolovat, abychom zamezili zbytečným ztrátám tepla.

Běžný stav izolace ležatých rozvodů dobře odhalí termokamera. „Jestliže je v trubkách voda 60 °C a na povrchu rozvodů je teplota až 55 °C, neplní ochranná vrstva žádnou tepelně izolační funkci. K dalším ztrátám dochází i v místech spojů, kde je často zvolen nevhodný způsob montáže.“

O kolik tepla přicházíme? Budeme-li vycházet z předpokladu, že se v suterénu budovy nachází 500 m ležatých rozvodů, ztráta může odpovídat roční spotřebě tepla i 100GJ.

Řešení je jednoduché: Zkontrolovat ležaté rozvody termokamerou a opravit stávající izolace nebo důsledně osadit nové, včetně všech spojů, kolen a ventilů.

Jen komplexnost přinese efekt

Cesta k maximálním úsporám na vytápění zahrnuje širokou řadu opatření. Některá přinášejí větší úsporu, jiná menší. Využít je ale nutné všechny, protože i zdánlivě malé úspory nabývají z dlouhodobého pohledu na velikosti. Další velký prostor pro úspory přináší naše osobní zvyklosti v rámci bydlení a zacházení s teplem. Sem patří nejen správné větrání, ale i zacházení s regulačními prvky na topidlech a vše související. Správné chování přináší nejen úspory v podobě peněz, ale zvyšuje i náš komfort bydlení a přispívá ke zdravému vnitřnímu prostředí.

 

/Ilustrační foto: 123rf.com/

klíčová slova:

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter