Elektroinstalace společných prostor?
Revize rozhodně nepodceňujte.

· Elektro ·

Problém se starými hliníkovými elektrickými rozvody ve společných prostorech, jejichž instalace se řídila dnes již novelizovanými normami, bývá velice častý zejména u domů postavených do roku 1995. „Kontrolám těchto vedení se nevěnuje příliš pozornosti a spíše se řeší až v době poruchy nebo havárie. Při následném dotazování často zjišťujeme, že ve spoustě případů chybějí jak výchozí, tak i periodické revizní zprávy, které jsou ale povinné,“ upozorňuje Michal Štarha, specialista z Pražské energetiky (PRE). Nové stavby jsou již prováděny podle platných norem či připojovacích podmínek, ale ani tady neodpadá povinnost pravidelné revizní prohlídky provádět.

Zanedbání revize je pro SVJ riskantní

Primární je zajistit pravidelnou kontrolu rozvodů, jejichž stav by měl být zaznamenán v revizních zprávách. Pokud SVJ chybí potřebné technické dokumenty, například z důvodu privatizace domu, je zapotřebí nechat provést kompletní revizi elektroinstalace společných prostor a vypracovat revizní zprávu, ve které bude zhodnocen stav domovního vedení.

Ze zanedbání povinnosti plynou pro společenství vlastníků jednotek významná rizika. „Sankce za zanedbání povinnosti zajištění pravidelných revizí žádné nejsou, ale v případě, že vznikne porucha elektroinstalace a způsobí škodu na majetku a SVJ chybí revizní zprávy, pojišťovna nic neproplácí a škodu musí hradit SVJ,“ říká Michal Štarha z Pražské energetiky (PRE). Vše tak zůstává na zodpovědnosti příslušných SVJ a jejich řádně zvoleného vedení, které je za dodržování pravidel zodpovědné.

Jak by měla probíhat správná revize elektroinstalace a kdo ji smí provádět?

Při revizi by měl být vyčištěn rozvaděč od všech nečistot a dotaženy veškeré spoje. Revizní technik také zkontroluje jističe a provede zaplombování. Revizní technik zodpovědný za revizi musí mít povolení od místně příslušného distributora (v Praze je to PREdistribuce, a. s.).

Objednat si revizi je možné u revizních techniků, kterým je umožněno distributorem vykonávat tuto činnost, nebo u firem, které tyto revizní techniky zaměstnávají. „Doporučuji při výběru technika dát na doporučení distributora či spolupracující osoby,“ uzavírá Michal Štarha.

Potřebuje i váš dům dát do pořádku revizi elektroinstalace společných prostor? Nevíte jak začít? Pokud jste z Prahy máme pro vás snadné řešení.


 

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Přinášíme nové možnosti v boji proti energetickým šmejdům

Takzvaní energetičtí šmejdi se pomocí klamavých i agresivních praktik snaží lidem vnutit nevýhodné smlouvy o dodávkách energií. V poslední době se z více stran objevují snahy jejich jednání zarazit. Jedná se jak o návrhy právních předpisů, tak o iniciativu dodavatelů energií a…

Co vám může překazit změnu dodavatele energií?

Každý má právo změnit dodavatele elektřiny a plynu. Ovšem ne vždy jde přechod k jinému dodavateli hladce. Ve změně může bránit současná smlouva o dodávkách energií, proces ale může zkomplikovat i stávající dodavatel nebo administrativní a jiná pochybení. Na co si především…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter