Výtah – rekonstrukce, nebo se vyplatí nový?

6 min. čtení · Financování · Výtahy ·

Výtah – rekonstrukce, nebo se vyplatí nový?

Výtah je považován za samozřejmé vybavení domu, a pokud je všechno v pořádku, nebývá důvod, proč bychom mu věnovali zvláštní pozornost. Tisíce provozovaných výtahů ale dosluhují a nutně vyžadují rekonstrukci či kompletní výměnu. Problém je, že i když si jsou vlastníci výtahu jeho nevyhovujícího stavu vědomi, opravu nebo výměnu odkládají.

Znáte stav svého výtahu?

Na základě dlouhodobé analýzy závažných poruch a úrazů přepravovaných osob byl pro výtahy vypracován seznam provozních rizik. Celkem jich bylo stanoveno 85 typů a jsou podle závažnosti a četnosti rozdělena na vysoká, střední a nízká. Provozovatelé výtahů mají povinnost odstranit vysoká rizika do 5 let od inspekční prohlídky (březen 2011, 2014) a střední do 10 let. U nízkých rizik nebyl termín určen.

Oprava nebo výměna výtahu se dotýká desetitisíců výtahů v domech v družstevním i osobním vlastnictví. Většina výtahů byla totiž v České republice instalována před rokem 1993 a jejich současný stav neodpovídá platné evropské normě ČSN EN 81-80 z roku 2004. Evropská norma má ale v České republice pouze doporučující charakter a není tedy závaznou právní normou jako v jiných zemích.

Riziko nese vlastník budovy

Rozhodnutí, jak se zjištěným provozním rizikům u konkrétního výtahu postavit, zůstává na uvážení vlastníka budovy. V každém případě je však nutno připomenout nový občanský zákoník, který v § 2900 říká, že „…každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného“.

Dále je pak v § 2911 uvedeno: „Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil.“ Zjednodušeně řečeno – pokud by se ve výtahu, u kterého byla zjištěna závada, porucha či stav ohrožující jeho uživatele, někdo zranil nebo jeho vinou dokonce zemřel, v souladu s občanským zákoníkem ponese veškerou odpovědnost vlastník budovy. Vymahatelné náklady na léčbu, bolestné a ušlý zisk zraněných osob mohou přitom dosáhnout i několika milionů korun. To představuje pro družstvo nebo majitele jednotlivých bytů vysoké a neplánované výdaje. Cedule s nápisem „Použití na vlastní nebezpečí“ vlastníka budovy odpovědnosti nezbavuje.

Nezbytné je také zmínit mnohdy opomíjenou skutečnost, že vlastníci budov, respektive jejich provozovatelé, jsou automaticky vystaveni také mnoha povinnostem plynoucích z provozu výtahů.

Oprava, nebo nový výtah?

V případě, že ze závěru inspekční zprávy vznikne povinnost odstranit velké množství zásadních bezpečnostních rizik, jako jsou například chybějící kryty pohyblivých částí, obousměrné zachycovače, oboustranné komunikátory, požárním předpisům neodpovídající dřevěná kabina, nedostatečné osvětlení šachty a v neposlední řadě chybějící kabinové dveře, doporučuje se výměna výtahu. Postupná modernizace je totiž ve většině takových případů finančně neefektivní a nevede ke komplexnímu řešení v požadovaném čase. Dílčí opravy většinou nejsou schopny poskytnout takový uživatelský komfort jako nový výtah vyrobený na míru požadavkům a prostorovým možnostem.

Hledáte vhodné řešení?

Pro každý dům existuje více variant technického řešení, jednotlivé návrhy se tak mohou lišit nejen cenou, ale i způsobem provedení. V rámci bezplatné konzultace vám vaše možnosti vysvětlí každý z kvalitních výrobců výtahů nebo servisních organizací.

Teprve na variantu technického řešení, kterou vyhodnotíte jako nejlepší, si nechte v rámci výběrového řízení zpracovat finanční nabídku. Pouze při shodném a jednoznačném zadání s přesnou specifikací získáte srovnatelná fakta, která můžete objektivně posoudit podle vámi vybraných kritérií.

I při výměně výtahu hrají roli peníze. Ze strany družstev a SVJ je však velmi často kladen rozhodující důraz na co nejnižší pořizovací náklady bez ohledu na užitné vlastnosti a provozní spolehlivost nabízeného řešení. To může vést k podcenění budoucích možných nákladů na servis a opravy. Proto by při rozhodování o volbě dodavatele neměla být cena na prvním místě. Základem by vždy měla být spolehlivost a bezpečnost. Dalšími důležitými parametry je délka záruky, cena servisu, energetická náročnost zařízení, délka montáže a reference.

Jak můžeme modernizaci výtahu financovat?

V případě plánování rekonstrukce bychom se také měli zaměřit na to, zda máme dostatečné prostředky na financování dané rekonstrukce nebo je potřeba si je zajistit prostřednictvím úvěru, a to buď část, nebo celou potřebnou výši. Raiffeisen stavební spořitelna a.s., která má dlouholeté zkušenosti s financováním rekonstrukcí bytových domů, by doporučila využít pro financování rekonstrukce úvěr Kredit, který je klienty vyhledáván díky své jednoduchosti, přehlednosti a srozumitelnosti.

Podle požadavků a možností klienta lze nastavit splácení úvěru až na dobu 25 let s různou fixací úrokové sazby. Úvěr lze poskytnout bez zajištění. Navíc pokud zůstanou ve „fondu oprav“ volné finanční prostředky, může být každý rok provedena mimořádná splátka zdarma.

Kolik můžete ušetřit výměnou výtahu? Nechte si úsporu spočítat? PRO ZÍSKÁNÍ REPORTU KLIKNĚTE ZDE.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Jak vyřešit hypotéku a rozvod ?

Hypotéka je často běh na dlouhou trať. V tom horším případě se dokonce může stát, že vydrží déle než manželství. A protože skoro polovina manželství končí rozvodem, nabízí se otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou. Existuje mylný…

Pěšky, nebo výtahem? Jak poznáme, zda je bezpečný?

To, jak bezpečně na nás výtah zapůsobí, poznáme z pohledu možné reakce trochu pozdě – už se vezeme. Konkrétně – stoupáme, či klesáme ke svému cíli. Bát se, že s výtahem spadneme, je asi opravdu zbytečné. Takzvaných provozních rizik ale…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter