Už nepotřebujete topit? Zavřením radiátorů se výdajů za teplo ještě nezbavíte

4 min. čtení · Nezařazené · Vytápění ·

Venkovní teploty stoupají a možná i vy už máte vypnuté topení. Nenechte se mýlit! Bez ohledu na zavřené radiátory ale musí vaším domem dále kolovat teplo, které zaplatíte. Proč to tak je a kdy topná sezóna končí, případně kdy ji lze přerušit?

I se zavřenými radiátory za část tepla stále platíme

Zavřené radiátory v nás snadno vyvolají přesvědčení, že žádné teplo neodebíráme. Náš byt je ale součást celého domu a v jeho otopné soustavě teplo stále koluje. To, že jej zavřenou termoregulační hlavicí nevpustíme do našich radiátorů, naše výdaje za teplo ještě k nule nesrazí.

Výdaje za teplo se skládají ze dvou složek: základní a spotřební. Základní složka činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Základní složku zaplatíme v každém případě, tedy i tehdy, když doma netopíme. Náš byt je součástí domovního celku a základní složkou se podílíme na celkových nákladech na přípravu a dopravu tepla k našemu bytu. Základní složka zahrnuje též vytápění společných prostor, které též využíváme.

„Celkovou základní složku pak rozdělí vlastník domu mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika.

Nestalo se to i vám? Díky venkovním teplotám je už doma teplo dost, a tak jste nastavili termostatické hlavice na vypnutí – nejčastěji se jedná o symbol sněhové vločky. Náhodou se radiátoru dotknete rukou a s překvapením zjistíte, že hřeje! Vysvětlení najdete v článku Vypnuli jste topení a ono přesto hřeje? Ano, je to možné!

Kdy náklady na vytápění končí?

Délka topné sezóny je konstantní. Nemá-li váš dům vlastní kotelnu, pak o tom, kdy u vás dojde k ukončení topné sezóny, rozhoduje váš dodavatel tepla podle platné vyhlášky, ale vždy tak, aby vlastník objektu splnil pravidla pro vytápění stanovená vyhláškou. Pravidla průběhu topné sezóny určuje vyhláška 194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. července 2007, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. (tato vyhláška nahradila původní vyhl. č. 152/2001 Sb.).

Paragraf 2 vyhlášky stanoví počátek topné sezóny na 1. září a konec topné sezóny na 31. května následujícího roku.

Za jakých podmínek může dojít v topné sezóně k omezení vytápění?

I v průběhu topné sezóny může dojít k přerušení vytápění (zde nikoliv z důvodu poruchy nebo podobné situace, ale venkovních teplot).

Podmínky, kdy může dojít k přerušení dodávky tepla, jasně stanoví vyhláška: Jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den, bude dodávka tepla omezena. Pokud denní teploty venkovního vzduchu ve stejném modelu opět klesnou pod +13 ºC, bude teplo zpět.

Omezení dodávky tepla v průběhu zimní sezóny vlivem vysokých teplot se však děje spíše výjimečně. Naopak v závěru května může v důsledku naplnění teplotních předpokladů z vyhlášky dojít ve svém důsledku k dřívějšímu ukončení vytápění.

klíčová slova:

Další podobné články
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter