Úvěr na revitalizaci bytového domu

5 min. čtení · Financování · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Rozhodnutí o správě společných částí domu je opřeno o většinovou vůli členů společenství vlastníků jednotek. Ta rozhodne o všech otázkách, které se správou společných částí domu souvisí, tedy včetně všech záležitostí týkajících se revitalizace domu a způsobu jejího financování. Prostředky na rekonstrukci můžeme získat v zásadě třemi způsoby. V úvahu přichází čerpání vytvořených dlouhodobých záloh, jednorázový příspěvek členů společenství nebo úvěr, jehož příjemcem je společenství vlastníků jednotek.

„Zvláště v dnešní době, kdy úroky jsou na historickém minimu, je financování rekonstrukce domu prostřednictvím úvěru obzvláště výhodné. Vázat se dlouhým úvěrem asi nechceme nikdo. V případě revitalizace bytového domu je to ale spíše investice. V konečném efektu totiž vlastníkům bytů více přináší, než bere. Na jedné straně sice musíte splácet úvěr a úroky, na straně druhé však můžete ihned snížit zálohy na teplo. To v mnoha případech vychází 1:1,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.
Vždy ale záleží na tom, jaké podmínky bude váš úvěr mít. Je důležité si uvědomit, že ho budete splácet řadu let a jistě by vás nepotěšilo zjištění, že původní představy o výhodnosti náhle vypadají docela jinak. Jak bychom tedy měli postupovat, aby byl opravdu co nejvýhodnější?

Na co je možné úvěr využít?

Nejčastěji se úvěrem financuje rekonstrukce obálky domu – tedy zateplení obvodových zdí a střechy, výměna oken a podobně. Méně známá je skutečnost, že z některých úvěrů lze hradit i náklady na projektovou dokumentaci či technický dozor stavebníka. Úvěr je možný využít také pro modernizaci či výměnu výtahu nebo vnitřních rozvodů v domě, případně výstavbu vlastní kotelny. Lze jím financovat prakticky až 100 % rekonstrukce, a to formou úvěru bez zajištění, kdy obvyklý limit na jednu bytovou jednotku činí 300 000 korun.

Výhodná je možnost úvěru bez poplatků

„Jedním ze základních parametrů úvěru by měla být možnost nedočerpat celou částku, aniž byste byli penalizováni nebo museli hradit poplatky navíc. Občas se totiž stane, že během revitalizace vzniknou dodatečné náklady. Navýšení úvěru je přitom poměrně složitá procedura, proto je výhodné připravit úvěr o něco vyšší s možností čerpat jen tolik, kolik budete skutečně potřebovat. Úroky se pak platí pouze z vyčerpané částky, takže se nemusíte obávat žádných výdajů navíc,“ radí Dagmar Jonášová.

Hledejte banku se zkušenostmi s úvěry pro SVJ

Úvěry dnes nabízí řada bank a zprostředkovatelů. Vybíráte-li ústav pro financování rekonstrukce bytového domu, je v první řadě nutné, aby se jednalo o instituci, která má s úvěry pro SVJ zkušenosti.

Nejen nízká úroková sazba, ale i další výhody

Banky dnes kromě nízké úrokové sazby klienty lákají i na mimořádné splátky, odložené čerpání a různé bonusy. To je samozřejmě příjemné, ale pro zodpovědný výběr úvěru jsou tyto informace příliš obecné. Vyžádejte si proto kompletní modelaci úvěru se všemi základním parametry. Teprve srovnání jednotlivých modelací se všemi údaji by mělo být rozhodující pro finální volbu.
Orientovat se jen podle úrokové sazby je krátkozraké! Výhodnější je vzít si úvěr na delší dobu s tím, že můžeme kdykoliv provést bezplatně mimořádnou splátku tak, jak nám umožňují finance, a tím snížit výši splátky. Nebo splátku ponechat na stávající úrovni a úvěr splatit dříve. Navíc vzhledem k současným velmi výhodným úvěrovým podmínkám je často možné začít čerpat úvěr později, s časovým odstupem po uzavření úvěrové smlouvy. V této souvislosti si však vždy ověřte, zda si banka za odklad splácení neúčtuje specifické úhrady, takzvanou závazkovou provizi či poplatek za rezervaci zdrojů. Pokud ano, jednalo by se pro vás o další úvěrové náklady navíc.

Dlužníci a úvěr

Při žádosti o úvěr bude oslovený finanční ústav zajímat i počet dlužníků v domě a to, zda a jakou formou výbor SVJ situaci řeší. Jak ale mohou dlužníci ovlivnit splácení úvěru? Především je třeba počítat s udržením či vytvářením průběžné rezervy pro případ, kdy některý z vlastníků přestane platit svůj díl do „fondu oprav“. Splátka úvěru z fondu dlouhodobých záloh je vždy nastavena maximálně na 80 % měsíčního příjmu do fondu dlouhodobých záloh. Pro SVJ tak zůstává dostatečný finanční objem jak na běžné i nepředvídané výdaje, tak i jako případná rezerva na dlužníky. Samozřejmě platí, že osoba odpovědná za správu společných částí, tedy společenství vlastníků jednotek, je povinno průběžně sledovat platební morálku členů společenství a pokud možno rychle řešit případné dluhy.

Můžeme při nesplácení úvěru SVJ přijít o byt?

Úvěr na rekonstrukci bytového domu se dnes většinou poskytuje bez zajištění. Při financování rekonstrukce úvěrem se na jeho splácení podílí členové společenství prostřednictvím příspěvku do fondu dlouhodobých záloh – tzv. fond oprav. Současně ručí v poměrech svých spoluvlastnických podílů za jeho dosud nesplacenou část. Podle průměrné výše poskytovaných úvěrů se tato částka obvykle pohybuje kolem 200 000 Kč na jednu bytovou jednotku.
Obávat se nemusíte ani navýšení měsíčních výdajů. Úvěr se standardně splácí z fondu dlouhodobých záloh neboli fondu oprav. Jeho výše musí být nastavena tak, aby postačovala na splátku úvěru a současně nebyly ohroženy výdaje na běžný provoz domu, včetně určité rezervy. Na základě několika jednoduchých údajů lze propočítat, jakou částku úvěru budete odhadem potřebovat a jaká by právě ve vašem případě byla ideální výše plateb do „fondu oprav“. Důležité totiž je, aby vždy zůstala bezpečná rezerva.

Přínosy a dopady

Úvěrování společenství vlastníků jednotek je samo o sobě velkou kapitolou, kde proti sobě mohou stát mnohé argumenty pro a proti, nicméně bankovní úvěr je zcela nepochybně dobrým a rozumným nástrojem pro financování oprav domu. Zvláště pak tam, kde si dokážou členové společenství vlastníků jednotek v klidu analyzovat různé způsoby financování revitalizace domu včetně jejích přínosů, například v podobě energetických úspor, i negativních dopadů spojených s případným odložením realizace oprav.

klíčová slova:

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter