Termodynamické panely, unikátní technologie
pro vytápění a teplou vodu v bytových domech

10 min. čtení · energie · Nezařazené · Ohřev teplé vody · Vytápění ·

S technologiemi, jako jsou tepelná čerpadla, solární panely a systémy pro efektivnější využití elektrické energie, jsme se už asi všichni setkali. Co kdybychom ovšem vzali z každé z nich to nejlepší a vytvořili něco zcela nového. Vzniklo by tepelné čerpadlo, podporované solárními panely s vysoce efektivním využitím elektrické energie. A právě takový systém už existuje. Jedná se o termodynamický systém THERMIX.

Jak to funguje?

Termodynamický systém pracuje na poměrně jednoduchém principu. Tekuté chladivo o teplotě například -22 °C proudí do termodynamických panelů umístěných ideálně na střeše. Protéká kapilárami v panelu a absorbuje tepelnou energii z okolního vzduchu a ze slunce. Chladivo se v panelech ohřeje a dosáhne bodu varu, který je v tomto případě – 15 °C. Nástřikový ventil přemění toto zatím tekuté chladivo na plyn. Ten pak opouští panel a cirkuluje zpět do kompresoru uvnitř solárního boxu. Kompresor plyn stlačí a jeho teplo předá vodě ve výměníku. Po předání tepla a snížení tlaku se plyn změní opět na kapalinu a celý proces začne znovu. O efektivní využití elektrické energie použité k doohřevu, při extrémně nízkých teplotách, se stará jednotka Dalyn. Celý systém řídí inteligentní software s ohledem na venkovní teplotu a aktuální potřeby uživatele.

 

Proč je systém termodynamických panelů tak zajímavý?

Je to hlavně kvůli efektivitě. Proces vytápění je podobný jako u tepelného čerpadla, ale místo venkovní jednotky, která jímá teplo pouze ze vzduchu, jsou instalovány termodynamické panely, které dokáží navíc využít i teplo ze slunečních paprsků, podobně jako to dělají solární panely pro ohřev teplé vody. Ovšem na rozdíl od solárních panelů, kde slouží jako médium voda, odpadá problém s přehříváním. Termodynamický systém proto funguje stejně efektivně v zimě i v horkém létě a díky tomu, že využívá rozdílu teploty okolního vzduchu a chladiva, funguje spolehlivě i v noci, za deště i sněžení.

Výhody termodynamického systému:

  • Oproti tepelným čerpadlům využívá i solární záření a díky tomu dosahuje efektivity 3-8 COP.
  • Přesto, že využívá solární záření, netrpí problémy klasických solárních panelů. Nemá problémy při vysokých teplotách, kdy se solární panely mohou přehřát a zastavit. Systém funguje, i když slunce nesvítí, přijdou mraky, prší, sněží a podobně.
  • Panely mají velký energetický zisk na m2 plochy, což je sedmkrát větší než fotovoltaický panel a pětkrát větší než klasický solární panel.
  • Panely jsou lehké, váží pouze 8 kg při rozměru 200 x 80 cm.
  • Trvale garantuje výstupní teplotu vody 55 °C i při venkovní teplotě -15 °C.
  • Systém roste s požadavky uživatele. V první fázi ho lze využít například jen pro přípravu TUV a později, třeba za rok, je možné jej jednoduše rozšířit i pro použití na topení.
  • Má velmi efektivní poměr elektrického příkonu a tepelného výkonu. Elektrický příkon v řádu stovek wattů zajistí tepelný výkon v řádu kilowatů.
  • Panely lze instalovat jak v exteriéru např. střecha, zeď a podobně, tak i v interiéru např. půda, garáž nebo jiná technická místnost. Lze je instalovat i pod strop pro jímání přebytků tepla např. v kuchyni nebo prádelně. Nebudete tak sice využívat teplo ze slunce, ale využijete většího rozdílu teplot mezi chladivem a okolím.
  • Systém není hlučný pro okolí. Nemá žádnou venkovní jednotku s ventilátorem.
  • Je téměř bez údržby.

Kde lze systém využít

Termodynamický systém lze využít u všech typů budov. Velkou efektivitu má tam, kde je velká spotřeba teplé vody, jako jsou bytové domy, hotely, výrobní podniky, kancelářské budovy a další. Výhodné jsou ale i v rodinných domech a ostatních budovách. Panely jsou lehké a lze instalovat například na plochou střechu bez poškození izolace.

Případová studie

Jako příklad uvádíme případovou studii bytového domu s 24 bytovými jednotkami. V tuto chvíli je teplo dodáváno z centrálního zásobování.

Původní systém topení Systém Termix
Spotřeba tepla vytápění 256 GJ 256 GJ
Spotřeba tepla TUV 196 GJ 196 GJ
Cena / GJ topení 600 Kč / GJ 357 Kč / GJ
Cena / GJ příprava TUV 600 Kč / GJ 251 Kč / GJ
Cena topení / rok 153 600 Kč 91 392 Kč
Cena příprava TUV / rok 117 600 Kč 49 196 Kč
Celkem vytápění + TUV / rok 271 200 Kč 140 588 Kč
Celkem roční úspora 130 612 Kč
Návratnost 8,2 let

Z případové studie vyplývá, že termodynamický systém je opravdu zajímavou alternativou k současným zdrojům vytápění a přípravy teplé vody.

 

 

Další podobné články

Vybíráme varnou deskou. Z jakých typů máte na výběr?

Jedna z nejdůležitějších věcí v kuchyni? Jednoznačně je to varná deska. Při jejím výběru máte na výběr z více typů. Mezi spotřebiteli převládá především snaha o minimální spotřebu energie. Který je pro vás ten nejvhodnější?

Výpověď z nájmu pro finanční obtíže spojené s pandemií,…

Jestliže nájemce či osoby s ním žijící přijdou v důsledku pandemie vyvolané nemocí COVID-19 o příjmy, může to vést k tomu, že nebudou mít na placení nájemného. Jaké možnosti v takovém případě mají? Jak může naproti tomu postupovat pronajímatel?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter