Dotace Archivy - Strana 3 z 4 - Portál Dům plný úspor

Začíná příjem žádostí o dotaci na zateplení bytových domů…

Vlastníci bytových domů na území hlavního města Prahy mohou ode dneška podávat žádosti o dotaci na energeticky úsporná opatření do kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám. Peníze mohou získat na zateplení a výměnu oken i dveří, ale také na výměnu…

Dotace pro bytové domy v Praze, nové podmínky a…

Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze odstartovala s lepšími podmínkami a snadnější administrativou. Pokud nemáte váš bytový dům v Praze ještě revitalizován, určitě stojí za to si zajistit více informací. Můžete to udělat například na semináři Akademie pro…

Dotace IROP je vhodná i pro částečně zateplené domy

Majitelé bytových domů v minulosti často zateplili dům izolantem v nedostatečné tloušťce okolo 5 cm nebo dokonce jen štítové stěny. Toto řešení bylo ve své době obvyklé a možná i dostačující. Vývoj na trhu s energiemi a vývoj legislativy ve…

Základní parametry Nová zelená úsporám pro bytové domy v…

Praha, 15. února 2016 – MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy…

S dotací IROP pro bytové domy mimo Prahu zateplíte…

Po řadě let čekání mají vlastníci mimopražských bytových domů blíže k rekonstrukcím svých domů. O dotace v aktuálně vyhlášené 16. výzvě dotačního programu IROP může žádat ten vlastník domu, který v rámci rekonstrukce vyhoví stanoveným požadavkům na úsporu energií v…

Dotace IROP pro bytové domy je otevřena

V rámci dotačního programu IROP byla 10.12. vyhlášena výzva Energetické úspory v bytových domech. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. V závislosti na dosažených…

Nová zelená úsporám pro rodinné domy pokračuje – a…

Událostí číslo jedna v těchto týdnech v oblasti úspor energií a dotací je informace o vyhlášení kontinuální výzvy Nová zelená úsporám, kde je možné průběžně čerpat dotace až do roku 2021. Zásadní poznámkou je, že je tato výzva určena pouze…

Program Jessica se chystá se na své ukončení

Program Jessica, jehož prostřednictvím byly směrovány evropské peníze poprvé do modernizace bytů a na zvýšení standardu bydlení ve vymezených městských zónách, se ukázal jako velmi úspěšný. „Alokovaná částka ve výši 550 miliónů korun byla vyčerpaná už půl roku před uzavřením…

Až 1,06 mld. Kč poskytne SFRB na podporu bydlení…

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1, 06 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu…

Nové poradenské centrum revitalizací ve východních Čechách se jmenuje…

ENEREVIT je novým poradenským centrem skupiny Dům plný úspor. Cílem poradenských center Dům plný úspor je pomáhat obyvatelům bytových domů orientovat se v oblasti revitalizací, získávání dotací a realizace opatření na úsporu energií. Poradenská centra těží ze zkušeností, které byly nasbírány…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter