Dotace Archivy - Strana 3 z 3 - Portál Dům plný úspor

Základní parametry Nová zelená úsporám pro bytové domy v…

Praha, 15. února 2016 – MŽP a Státní fond životního prostředí ČR dnes společně otevírají tzv. kontinuální výzvu v programu Nová zelená úsporám pro bytové domy v Praze. Dotace jsou určené pro vlastníky bytových domů na území hlavního města Prahy…

S dotací IROP pro bytové domy mimo Prahu zateplíte…

Po řadě let čekání mají vlastníci mimopražských bytových domů blíže k rekonstrukcím svých domů. O dotace v aktuálně vyhlášené 16. výzvě dotačního programu IROP může žádat ten vlastník domu, který v rámci rekonstrukce vyhoví stanoveným požadavkům na úsporu energií v…

Dotace IROP pro bytové domy je otevřena

V rámci dotačního programu IROP byla 10.12. vyhlášena výzva Energetické úspory v bytových domech. Celkem je pro žadatele připraveno 4,5 miliardy korun. Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. V závislosti na dosažených…

Nová zelená úsporám pro rodinné domy pokračuje – a…

Událostí číslo jedna v těchto týdnech v oblasti úspor energií a dotací je informace o vyhlášení kontinuální výzvy Nová zelená úsporám, kde je možné průběžně čerpat dotace až do roku 2021. Zásadní poznámkou je, že je tato výzva určena pouze…

Program Jessica se chystá se na své ukončení

Program Jessica, jehož prostřednictvím byly směrovány evropské peníze poprvé do modernizace bytů a na zvýšení standardu bydlení ve vymezených městských zónách, se ukázal jako velmi úspěšný. „Alokovaná částka ve výši 550 miliónů korun byla vyčerpaná už půl roku před uzavřením…

Až 1,06 mld. Kč poskytne SFRB na podporu bydlení…

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1, 06 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu…

Nové poradenské centrum revitalizací ve východních Čechách se jmenuje…

ENEREVIT je novým poradenským centrem skupiny Dům plný úspor. Cílem poradenských center Dům plný úspor je pomáhat obyvatelům bytových domů orientovat se v oblasti revitalizací, získávání dotací a realizace opatření na úsporu energií. Poradenská centra těží ze zkušeností, které byly nasbírány…

Semináře pro obyvatele bytových domů přitahují pozornost

Jste předseda nebo člen výboru společenství vlastníků? Přemýšlíte jakou máte vlastně zodpovědnost? Máte v domě vlastníka, který všechno blokuje a nevíte jak s ním komunikovat? Přemýšlíte jak vybrat kvalitního správce pro váš bytový dům? Nevíte jak dosáhnout co nejnižších provozních…

Zkušenosti s dotacemi pro bytové domy v Praze

Jaké jsou nejčastější nedostatky při přípravě revitalizace bytového domu s programem Nová zelená úsporám? Jak se vyhnout chybám, které nám mohou cestu k úspěšnému vyřízení dotace ztížit, nebo dokonce zcela uzavřít? Na co bychom si měli dát zejména pozor?

program Jesicca pokračuje

Program JESSICA začíná druhou obrátku

Program JESSICA Státního fondu rozvoje bydlení již vyčerpal celou částku alokovanou na léta 2013–2015 a začíná realizovat tzv. Druhou obrátku. To znamená, že uspokojí více žadatelů o zvýhodněný úvěr.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter