Tady často chybujeme! Jak správně zabezpečit elektroniku před poškozením po úderu blesku?

4 min. čtení · Nezařazené ·

Po suchém létě bouřky vítáme s radostí. Doma se cítíme v bezpečí a podceňujeme rizika, která po úderu blesku hrozí našim spotřebičům a elektronice. Případů i fatálního poškození přitom výrazně přibývá. Jak je před přepětím v síti ochránit?

Na blesk je prodlužovačka krátká

Blesk je elektrický jev, a i když neudeří přímo do vašeho domu, může poškodit skrz elektrickou síť jakékoliv elektrické zařízení připojené do sítě. Toto riziko stoupá především v těchto měsících, v období letních bouřek.

Není příliš pravděpodobné, že blesk udeří přímo do vaše domu. Častěji se stává, že se do domu dostane, takzvaný zavlečený bleskový proud, který se dostane do elektrického vedení domu od blízkých i vzdálenějších úderů blesku. Při úderu blesku vzniká ve všech vedeních přepětí až několik desítek tisíc voltů. Tímto přepětím jsou ohrožena všechna zařízení připojená do napájecích zásuvek (230 V), k telefonním linkám, počítačové síti, anténním svodům i k rozvodům kabelové televize.

Blesk však není jedinou příčinou, jejíž následky mohou vést ke zničení elektrických přístrojů zapojených do sítě. Dalšími viníky mohou být například silný vysílač nebo radiolokátor stojící v blízkém okolí, ze kterých se do elektrických rozvodů vašeho domu může naindukovat napětí. Příčinu lze hledat také v takzvané špičce v sítích nízkého nebo vysokého napětí. Jako prevence před zmíněný náhlými výkyvy napětí v elektrické síti slouží svodiče přepětí, takzvané přepěťové ochrany. Jejich problematika je však trochu složitější a je třeba znát širší souvislosti.

Před účinky přepětí ochrání přepěťová ochrana

Dříve jsme při příchodu bouřky vytahovali z elektrických zásuvek preventivně všechna elektrická zařízení. U některých elektrických zařízení to ale není možné a pro dnešní dobu je velmi omezující. Řešením jsou přepěťové ochrany.

Vezměme to od začátku a s trochou odborné terminologie. Přepěťové ochrany nemohou v žádném případě nahradit ochranu objektů před přímým úderem blesku, ani k tomuto účelu nejsou určeny. K tomuto účelu slouží hromosvod. Přepěťové ochrany účinně chrání elektroniku před účinky přepětí, které vzniká na metalických vedeních, ovšem pouze za předpokladu jejich správné instalace.

Přepěťová ochrana 1. stupně (svodiče bleskového proudu) se instaluje buď do hlavních přípojných skříní (HPS) obvykle situovaných na venkovní straně obvodové zdi uvažovaného objektu, nebo do hlavního rozvaděče nízkého napětí uvnitř objektu. Přepěťová ochrana 2. stupně (svodiče přepětí) se většinou instaluje do podružných rozvaděčů, které jsou uvnitř domu nebo bytu. Až potom přichází na řadu přepěťová ochrana 3. stupně (jemná ochrana), kterou zapojíte doma do elektrické sítě. Laicky řečeno se jedná o vylepšené prodlužovačky a zásuvky.

Také zde pochopitelně platí podmínka nákupu kvalitní přepěťové ochrany známého výrobce.

Pozor, co máte v pojistné smlouvě!

Jestliže už to některý z vašich spotřebičů „schytal“, pomůže vám pojištění domácnosti. V případě pojištění proti živlu vyplácí každá pojišťovna podle svých pojistných podmínek finanční náhrady. Většina pojišťoven má v základním balíčku přímý úder blesku. Sem však nespadá přepětí v síti. Pokud tedy uhodí blesk mimo pojištěný objekt a přepětí se do objektu dostane vedením nebo zemněním, nebývá takto způsobena škoda považována za důsledek přímého úderu blesku. Ale i zde mají pojišťovny řešení. Do své smlouvy si můžete do sjednat pojištění proti přepětí. V tomto případě vám postačí papír od autorizovaného elektrikáře, že elektrické zařízení bylo poškozeno přepětím v síti a pojišťovna by vám měla škodu zaplatit.

Ohlídejte si i ztrátu dat

S bouřkami často souvisí i výpadky proudu ze sítě. Tady by mohlo dojít o ohrožení našich dat. K ochraně nám poslouží záložní zdroje energie, které navíc vyrovnávají výstupní napětí, vstupující do počítače.

Zdroj nepřerušovaného napětí (UPS) nebo také záložní zdroj energie udržuje souvislou dodávku elektřiny do zařízení, která nemohou být neočekávaně vypnuta, protože hrozí poškození či ztráta dat. Na trhu najdeme nepřeberné množství těchto výrobků lišící se výkonem, úpravou výstupního napětí (off-line UPS, line-interactive UPS, on-line UPS), počtem a typem zásuvek (francouzské nebo IEC), vyměnitelností akumulátorů, možnostmi chlazení, rozhraním, přes které komunikují s PC (USB nebo sériový port), softwarem a samozřejmě rovněž cenou.

UPS je kromě počítačů využitelný i pro multimediální zařízení, jako jsou televizní přijímače, Hi-Fi sestavy, DVD nebo BD přehrávače a další.

klíčová slova:

Další podobné články

Výpověď z nájmu pro finanční obtíže spojené s pandemií,…

Jestliže nájemce či osoby s ním žijící přijdou v důsledku pandemie vyvolané nemocí COVID-19 o příjmy, může to vést k tomu, že nebudou mít na placení nájemného. Jaké možnosti v takovém případě mají? Jak může naproti tomu postupovat pronajímatel?

Jak na revitalizaci bytového domu s dotací v sedmi…

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter