Stále řešíte, jaká metoda měření tepla je právě pro vás nejvhodnější?

8 min. čtení · měření tepla a vody ·

Jak víme, měřit teplo můžeme dvěma způsoby.

1. Měření tepla pomocí teplotních senzorů

První metoda měření tepla je denostupňová, tzv. gradenová.
Pro přesný výpočet vyžaduje značné množství dat a tedy častou komunikaci s měřenými místy. Díky rádiovým přenosům naměřených hodnot, je tato metoda měření tepla přesnější a oblíbená hlavně díky online přístupu a kontrole naměřených dat. Její nespornou výhodou je, že zohledňuje prostupy tepla mezi byty.

Tato metoda k měření tepla používá teplotní senzory, které se instaluje na zeď a to pouze v obytných místnostech (neinstaluje se např. v kuchyni). Teplotní senzor neindikuje, ale měří fyzikální veličinu, konkrétně teplotu v místnosti (tzv. tepelnou pohodu). Teplotní senzor lze jednoduše kdykoliv zkontrolovat např. teploměrem a průběh teploty v místnostech lze prokazatelně vyhodnotit i zpětně!

Tyto senzory měří tzv. tepelnou pohodu, která je v daném bytě, tedy pouze teplo, které si majitel bytu skutečně užívá. Tímto principem jsou zohledněny prostupy tepla mezi byty.

Jak vám teplotní senzory zajistí, že nebudete platit teplo za sousedy?

Teplotní senzory na zdi měří teplotu v místnosti (fyzikální veličinu), tzv. „tepelnou pohodu“. Měří tedy teplo, které vám v bytě zůstane. Když soused stáhne své radiátory a ohřívá svůj byt přes zeď od vás, oba platíte jen za teplo, které jste spotřebovali… a každý tedy spravedlivě svůj díl. Přestanete platit za vytápění souseda.

Teplotní senzory na zeď se instalují jen do obytných místností, nepotřebujete jich tedy tolik.

Navíc v systému Maddeo zaznamenávají aktuální teplotu 3x za hodinu a okamžitě hlásí správci ovlivnění nebo manipulaci. Odečty spotřeby můžete získat kdykoliv online a máte tak průběžnou kontrolu nákladů. Navíc získáte i alarmová hlášení, např: o chybě, nefunkční termostatické hlavici, protékající wc nebo zaseklý vodoměr u měření vody.

Teplotní senzory spravedlivě určují spotřební složku tepla, která je úměrná “tepelné pohodě” a ploše bytu. Z dlouhodobého hlediska je to nejlevnější metoda, pouze se vymění baterie.

2. Měření tepla pomocí poměrových indikátorů

Druhá metoda využívá poměrové indikátory instalované na otopných tělesech.

Zpočátku byly instalovány levné indikátory s odpařovacími trubičkami, které jsou v dnešní době průběžně nahrazovány elektronickými indikátory. Jak sám název napovídá, trubičky i elektronické indikátory indikují teplo vysálané z radiátoru.

Tato metoda nedokáže zohlednit, co se s vysálaným teplem stalo, zda si jej majitel bytu užil nebo zda zmizelo přes stěny k sousedům.

Poměrový indikátor se osazuje na každé otopné těleso v bytě. Indikátor vlastně neměří, ale pouze registruje a zobrazuje tzv. dílky, které by měly být úměrné vysálanému množství tepla z otopného tělesa. Ověření správnosti indikace – tzv. přezkoušení na nezávislé zkušebně – neexistuje! Měření pomocí indikátorů nedokáže zohlednit prostupy tepla mezi byty v domě.

Nevýhodou poměrových indikátorů je, že se odečítají jen 1x ročně a pokud se ten váš zblázní a počítá více (nebo ten sousedův „záhadně“ přestane počítat), zjistí se to až na konci roku … a teplo v domě se pak rozpočítá nespravedlivě mezi všechny.

Když si dáte práci a zpětně přepočítáte „upravené dílky“ v domě, zjistíte, že cca 40% bytů má prý teplotu mezi 12-18°C a cca 10% bytů má teplotu mezi 26-37°C… a to je nereálné. Podle „indikace“ má jen cca 50% bytů teploty mezi 18-26°C… a sami tak vidíte, jak je to nepřesné, to se supluje vyhláškou. Indikátory mají velkou toleranci a tím i nepřesnost.

Při použití indikátorů na radiátorech musíte čekat celý rok na rozúčtování a pak vše odsouhlasit, protože neexistuje nepřetržitá a průběžná kontrola náměrů. A kdo si chce vyzkoušet reklamaci, musí se připravit na dohady a nepříjemnosti.

Nabídku na výměnu stávajícího měření tepla za moderní a spravedlivé teplotní senzory nebo poměrové indikátory v systému Maddeo Vám rádi zpracujeme zdarma!

Máme důkazy! Denostupňová metoda je spravedlivější.

Ve většině bytových domů se stále řeší, jaká metoda měření tepla je právě pro jejich dům nejlepší. Někteří se přiklání k měřičům tepla na radiátory, tedy poměrovým indikátorům, jiní zase prosazují denostupňovou metodu. Ale co je doopravdy spravedlivější?

Dostalo se mi do rukou porovnání dvou stejných bytových domů, avšak jeden dům má namontované měřiče tepla na radiátorech a druhý využívá k měření tepla v bytech teplotní senzory, tedy denostupňovou metodu.

Tyto výsledky vypracovala nezávislá správa nemovitostí eSpráva s.r.o. ve Zlíně, kterou zastupuje Ing. Miroslav Gerych. O výsledky tohoto porovnání bychom se s Vámi chtěli podělit.

web: www.esprava.cz , mail: info@esprava.cz

eSpráva s.r.o. spravuje několik  bytových domů a mezi nimi jsou právě tyto dva objekty ve Zlíně, které pan Gerych po rozúčtování porovnal.

snimek-obrazovky-2016-04-13-v-14-03-49

Na tomto obrázku vidíte porovnání bytů, které využívají  k přerozdělení nákladů na teplo měřiče tepla na radiátorech, tzv. poměrové indikátory. Sám název napovídá, že indikátor pouze indikuje jakési dílky, které se musí ještě přepočítat korekčním koeficientem, který si někteří určují bez energetického auditu. Je to tedy jen další nicneříkající číslo.

Zvýraznili jsme byty o stejné výměře, tedy v případě, že by se v obou bytech topilo na 21 stupňů, měly by mít i téměř stejnou platbu za teplo. Jenže nemají. Byty, které „nepotřebují“ topit  a mají zavřené radiátory, platí o více jak polovinu méně, než jiný byt se stejnými parametry. Oproti tomu uživatel, který  v bytě topí a jsou radiátory zapnuté, platí i o necelých 14 tis. víc, než uživatel, který prostě netopí. Co když je byt například rohový a topit musí? Znamená to, že tedy vytápí ostatní  sousedy a platí teplo za ně.

Oproti tomu v domě s teplotními senzory, které měří teplotu v místnostech a zohledňují prostupy tepla, dochází k maximálnímu rozdílu v nákladech 1600,- Kč. Nejsou potřeba žádné korekční koeficienty a každý uživatel zaplatí za teplo, které skutečně využívá.

snimek-obrazovky-2016-04-13-v-14-03-29

Toto jsou fakta. Fakta, která dokazují, že denostupňová metoda opravdu pomáhá ke spravedlivějšímu měření tepla.

A co říká nová vyhláška? Podívejte se na konkrétní porovnání staré a nové vyhlášky na webu. V modrém sloupci vidíte, jak je to v bytech s rozúčtováním tepla za staré vyhlášky. V červeném potom, jak to stejným bytům vychází s vyhláškou novou.

snimek-obrazovky-2016-04-13-v-14-09-49

snimek-obrazovky-2016-04-13-v-14-10-12

Jaké další důkazy potřebujete, aby jste i ve svém domě měřili teplo spravedlivě? Zeptejte se nás na další informace nebo si nechte vypracovat nezávaznou nabídku.  Můžeme pomoct i Vám!

Porovnání spotřeby v bytech dodal Ing. Miroslav Gerych z eSprávy s.r.o., zpracovala Maddalena CZ s.r.o.

Tento článek s podrobnými obrázky naleznete na zde.

BEZPLATNÁ LINKA 800 778 778; info@maddalena.cz; www.maddalena.cz; www.maddeo.cz

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Dálkové odečty tepla a vody začínají být v českých…

Ještě před několika lety jsme museli při odečtu vody či tepla vpustit do bytu cizí osobu. To však bylo jak pro ubytovatele bytu, tak pro SVJ komplikované. Dnes se běžně instalují měřiče, které fungují na principu radiové komunikace a dokážou…

Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody se blíží. Co…

Odečty spotřeby tepla a vody za loňský rok jsou již provedeny. Jaký je další postup a co bychom měli ohledně blížícího se ročního vyúčtování vědět? Na otázky odpovídá Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter