Jak správně využít sítě v domě

7 min. čtení · Elektro · vysílání · z praxe ·

V současné době existuje několik druhů sítí. Každá z těchto sítí je využita k jinému účelu. Jsou ale i sítě, které se již nevyužívají, případně jejich smysl není na první pohled patrný. Jedná se například o slaboproudé kabely,  které původně mohly být určeny pro domovní telefon, nebo jde o domovní zvonky atp. Dnes již existuje také celá řada poskytovatelů internetu a televize, kteří nabízejí vybavení chodbových rozvaděčů – stoupaček dalšími kabely. Jak je tedy vidět, využití sítí v domě nabízí řadu alternativ, ale je potřeba se v domovních sítích nejprve zorientovat.

Druhy sítí

V každém domě, a nejen v těch bytových, je značné množství nejrůznějších sítí. Od těch, které vedou pitnou vodu a odvádějí naopak tu splaškovou, přes plynové potrubí až k těm kabelovým sítím. V bytových domech je obvykle vedení trubek s vodou, odpady a plynem v jiných svislých prostupech než jsou kabelové sítě. Důvod je nasnadě. V kabelových sítích obvykle teče elektrický proud a v případě havárie vodovodního potrubí by bylo krajně nebezpečné, aby tato vedení běžela vedle sebe. Architekti se proto při návrzích domů snaží tato vedení oddělit. Jak ale je vidět u vodorovných vedeních ne vždy se to daří a hlavně, ne vždy je to z nejrůznějších důvodů možné.

Umisťování sítí

Využívání sítí vedoucích vodu a plyn nebo i elektřinu, je celkem zřejmé a v principu jej k jinému účelu využít nelze. Nicméně je jisté, že v domě jsou další kabely, jejichž smysl není vždy na první pohled patrný a ty se dnes využívají k různým účelům anebo už se nevyužívají a nikdo o tom vlastně neví. Jedná se o slaboproudé kabely, které původně mohly být určeny pro domovní telefon, nebo jde o domovní zvonky, případně o rozvod který vybudoval SPT Telekom. V současné době se objevila celá řada poskytovatelů internetu a televize, kteří nabízejí vybavení chodbových rozvaděčů – stoupaček dalšími kabely a to buď metalickými (s kovovým jádrem)  anebo optickými (se skleněnými – plastickými vlákny). Tyto kabely se pak umisťují do stoupaček (obvyklý způsob jejich uložení spočívá v jejich umístění co nejdále od silových kabelů, které jsou obvykle na levé straně stoupačky a ty slaboproudé jsou pak vpravo). Při instalaci kabelů je kromě vhodného trasování potřeba zajistit jejich vyvázání do svazků nebo se kabely umisťují do plastových PE chrániček a v každém patře se tyto svazky nebo chráničky mají označit buď štítkem s popisem účelu anebo vlastníka kabelu.

Proč je dobré kabely označovat a k čemu je dále možné je v domě využít?

Označování kabelů je drobností, která ale šetří čas a práci nejen případných techniků, ale také vlastníků objektu, kteří mnohdy při rekonstrukci stoupaček neví, co k čemu slouží, a tak se v rozvaděčích často nechávají dávno nefunkční kabely, o kterých nikdo netuší, k jakému účelu jsou.

Slaboproudé kabely se dají v domě využít proto k dalším účelům –  jako např. otevírání dveří s dveřní kamerou, připojení zařízení pro měření tepla nebo spotřeby vody a dalším. Pokud tedy například plánujete v domě zavést kamerový systém, lze k tomu využít s výhodou metalických slaboproudých kabelů UTP (tzv. Unshielded Twisted Pair – Nestíněná kroucená dvoulinka). Ty vám alternativní operátoři rádi nainstalují zdarma. Nebo jsou schopni vám poskytnout nezbytnou konektivitu s tzv. Pevnou IP adresou pro připojení měřících zařízení. Jak je tedy proto vidět, využití sítí v domě nabízí řadu alternativ, ale je potřeba se v domovních sítích nejprve zorientovat.

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Dálkové odečty tepla a vody začínají být v českých…

Ještě před několika lety jsme museli při odečtu vody či tepla vpustit do bytu cizí osobu. To však bylo jak pro ubytovatele bytu, tak pro SVJ komplikované. Dnes se běžně instalují měřiče, které fungují na principu radiové komunikace a dokážou…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter