Jak správně vymezit nemovitost v kupní smlouvě? Pohlídejte si obsah i terminologii

3 min. čtení · Nezařazené ·

Kupní smlouvu na nemovitost je třeba dobře připravit, aby se předešlo problémům při převodu. Tento článek je zaměřen na nezbytnost při přípravě kupní smlouvy – tou je otázka vymezení nemovitosti.

Používejte správnou terminologii

V zákoně už není používán pojem nemovitost, ale hovoří se obecně o nemovité věci. Překážkou však není definovat předmět koupě ve smlouvě jakkoliv. Jedinou nutností je zachovat stejné pojmosloví v celé smlouvě. Jestliže v úvodu zvolíte pojem „nemovitost“, není pak vhodné v dalších částech používat v tomtéž významu pojem „byt“. Mohlo by to vést k pozdějším výkladovým nejanostem a v krajních případech i ke sporům.

V zákoně můžeme nalézt i další pojmy, což může být zavádějící. Pojem byt je definován jako prostorově oddělená část domu určena k bydlení, zatímco bytovou jednotkou je nemovitá věc zharnující vedle bytu také podíl na společných částech domu. V podílu na společných částech se často chybuje a je nutné před prodejem zkontrolovat aktuální stav zapsán v katastru nemovitostí.

Kdyby váš byt zůstal stejný, ale došlo by ke sloučení bytů v jiném patře, tak se změní podíl na společných částech domu u všech vlastníků. Byl evidován i případ, kdy chybu ve vymezení společných částí udělala banka při zápisu zástavy. Takto se zkomplikoval a protáhl převod bytu do vlastnictví obyvatel domu.

Ohlídejte si obsah kupní smlouvy

Základem při sepisování smlouvy je tedy přesná definice nemovitosti, to platí i pro návrh na vklad změny vlastnického práva. Vždy vyjděte ze zápisu v katastru nemovitostí. I malá chyba může způsobit průtahy v řízení a tím i ohrozit celou operaci nebo způsobit dlouhý spor, upozorňuje advokát a zakladatel projektu Dostupný advokát JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Důležité je také vymezení všech součástí převáděné nemovitosti. Kupní smlouvu můžete doplnit detailní přílohou, především v situaci, kdy je převáděn dům a okolní pozemky s vybavením. Není radno spoléhat na ústní dohodu s druhou stranou, nejlepší je vše jasně a stručně sepsat, aby se předešlo nedorozuměním. Ze zkušeností advokátů totiž spory snadno vzniknou tam, kde nebyl zlý úmysl, jenom nejasnost, kterou někdo potom chytře využije.

klíčová slova:

Další podobné články
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter