Správa bytových domů jinak

4 min. čtení · Správa nemovitostí ·

Dne 28. listopadu se konal seminář Akademie pro bytové domy na téma „Správa bytových domů jinak“. Seminář proběhl formou prezentace nového softwarového řešení pro správu bytových domů s doprovodnou moderovanou diskuzí za účasti pp. Hachlince (BeiT), Vyhnálka (CAD Consulting) a Kroha (SBD Praha). V rámci diskuze reagovali přítomní autoři projektu Bytové konto na četné dotazy účastníků, kteří ve svých vystoupeních dávali většinou najevo obrovský zájem o prezentované řešení pro bytové domy.

Obsahem zmíněného softwarového řešení je mimo jiné průběžné zpracování dat souvisejících se správou a provozem bytového domu, vše transparentně přístupné pro zástupce bytových korporací (společenství vlastníků jednotek či bytových družstev) i jednotlivé uživatele bytů a bytových jednotek, lhostejno, zda v roli vlastníka, člena družstva – nájemce, nájemce či podnájemce bytu jako základ pro poskytování výstupů, důležitých pro efektivní správu a řízení provozních nákladů bytového domu, a řada dalších zajímavých služeb, často vedoucích k úspoře času a tedy i nákladů na straně všech zúčastněných.

Účastníkům semináře byla nabídnuta příležitost vyjádřit názor na prezentované řešení prostřednictvím elektronicky zaslaného dotazníku přímo v průběhu semináře. Z odpovědí pak vyplynulo, že skoro 95 % účastníků prezentace zaujala. Přítomné hosty si získala nejvíce možnost průběžného přehledu o všech rozhodujících datech správy a provozu bytového domu, dále online měření spotřeb energií a médií, jejich rozúčtování a průběžné vyhodnocování, navazující možnost řízení spotřeb energií a médií ze strany domácnosti a plánované využití BIM technologií pro správu a provoz bytového domu.

Hodně pozornosti věnovali účastníci diskuze otázce ceny připravovaného řešení. Většinu překvapilo sdělení, že samotná změna systému neznamená žádný zvláštní důvod pro zvýšení ceny stávajících služeb. Jinou otázkou je nasnímání stavby budovy do 3D zobrazení a popis stavebních a technologických prvků, ale i tento náklad je jen o málo vyšším než standardní pořízení projektové dokumentace. Posledním kamínkem je investice do měřících zařízení, kterou jsou však povinny osadit bytové domy již dnes. Dotazníkové výsledky však především jasně ukázaly, že pro smysluplné řešení na úrovni připravovaného Bytového konta jsou bytové domy připraveny investovat i něco málo navíc oproti běžným zvyklostem. A to je dobré znamení pro tvůrce celého systému. Tak si držme palce při jeho vývoji!

 

Další podobné články

Profipředseda – co to obnáší a na co si…

Původnímu výboru skončilo funkční období a nikdo další z vlastníků o činnost statutárního orgánu společenství vlastníků nemá zájem. Funkce předsedy je často velmi nevděčná a nese s sebou značnou odpovědnost. Logicky tedy společenství najímají do statutárních orgánů profesionály, kteří mají…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Družstevní marketingové sdružení Česká republika zase trochu povyrostlo

Valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) schválila na svém lednovém jednání přijetí patnáctého člena sdružení, kterým je nově Bytové družstvo Družba z Ústí nad Labem. Celkový počet bytů ve správě členských družstev sdružení stoupl na 140 tisíc.…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter