SEI obnovuje kontroly přístrojů registrujících dodávku tepla

· energie ·

Již od zavedení této povinnosti v roce 2013, která měla za cíl stanovit spravedlivější způsob rozdělování nákladů na vytápění mezi jednotlivé uživatele, se jedná o často diskutované téma. Toto téma bylo opět otevřeno při poslední novele zákona o hospodaření energií v roce 2015. Z tohoto důvodu byla v rámci této novely ustanovení týkající se povinnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie ještě upřesněna. Ze strany ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc. v průběhu projednávání zákona došlo zároveň k příslibu zadání nezávislé studie týkající se technické a ekonomické vhodnosti instalace přístrojů registrujících dodávku tepelné energie. Pokud by výsledky studie prokázaly v konkrétních případech nevhodnost instalace těchto přístrojů, promítly by se do vyhlášky č. 194/2007 Sb., která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

V reakci na tato prohlášení SEI pozastavila v této oblasti kontroly z vlastní iniciativy. I přes tuto skutečnost však zákonná povinnost trvala a měla být ze strany dotčených subjektů naplňována.

Výsledky studie jsou již veřejně známy a Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s externími experty připravuje návrh novely příslušné vyhlášky, která stanoví výjimky z povinnosti. S ohledem na tyto skutečnosti lze konstatovat, že nedojde k plošnému zrušení povinnosti instalace, ale pouze ke specifikaci nových výjimek z povinnosti, které se týkají jen úzkých skupin technických řešení otopných soustav či budov. Ústřední ředitel SEI Ing. Pavel Gebauer se po domluvě s ministerstvem rozhodl odvolat prohlášení o nezahajování kontrol této povinnosti.

„Je evidentní, že všechny možné a dostupné argumenty již byly předloženy. Ministerstvo je důkladně zvážilo a nelze předpokládat zrušení zákonné povinnosti jako takové. Není již tedy důvod nadále z naší strany vyčkávat,“ uvedl Pavel Gebauer, ústřední ředitel SEI. I přesto, že inspektoři SEI nevykonávali kontroly této povinnosti z vlastní iniciativy, SEI obdržela řadu podnětů na prověření plnění zákonných povinností spojených s přístroji registrujícími dodávku tepla. „Naše kontroly se zatím budou zaměřovat čistě na ty oblasti, kde nejsou očekávané výjimky či případné rozpory, které se v návrhu novely vyhlášky ještě mohou řešit. Bude se tedy jednat zejména o bytové domy a víceúčelové stavby,“ dodal Gebauer.

 

klíčová slova:

Další podobné články

Zvažujete tepelné čerpadlo? Nespalte se

Podepsat zdánlivě výhodnou smlouvu, koupit tepelné čerpadlo a změnit dodavatele energií. Přesně to po vás mohou chtít nechvalně proslulí „šmejdi“. Po mobilních tarifech, dekách a hrncích si totiž našli nové téma. Úspory za teplo.

Jak se bránit neodpovídající výši záloh na elektřinu a…

Elektřinu a plyn platí spotřebitelé zálohově, přičemž postup pro určení výše záloh určuje zákon. Ne všichni dodavatelé však výši záloh stanoví správně. Jaký počet a výše záloh je tedy v pořádku? A jak se můžete bránit v případě, že s…

Cena vody 2019: Za vodu si připlatíme nejen v…

Plyn, elektřina a stejně tak i voda v novém roce zdraží. Vybrané vodárenské společnosti, které už zveřejnily ceník pro následující rok, plánují zdražení o necelých 5 %. U vody by se tedy měla průměrná cena vyšplhat až na 90 Kč…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter