S dotací IROP pro bytové domy mimo Prahu
zateplíte až o třetinu levněji

4 min. čtení · Dotace · Financování · Revitalizace domu ·

Po řadě let čekání mají vlastníci mimopražských bytových domů blíže k rekonstrukcím svých domů. O dotace v aktuálně vyhlášené 16. výzvě dotačního programu IROP může žádat ten vlastník domu, který v rámci rekonstrukce vyhoví stanoveným požadavkům na úsporu energií v bytových domech. „Podmínky programu jsou ale v mnoha ohledech specifické a nelze je poměřovat například s Nová zelená úsporám,“ upozorňuje úvodem rozhovoru Ing. Pavel Zteiskar, obchodní ředitel společnosti DPU REVIT.

V čem jsou podmínky programu IROP natolik odlišné?

Zásadním rozdílem oproti Nová zelená úsporám je, že program IROP je dotace z evropských peněz . Po celou dobu přípravy a realizace je nutné postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020. Celý proces je proto podstatně složitější a vyžaduje stejnou zkušenost, realizace dotovaných veřejných zakázek, které jsou v médiích tak často propírány. Odlišná bude například i příprava projektové dokumentace, kdy nestačí projekt v rozsahu pro stavební povolení, ale musí být kompletní prováděcí dokumentace.

Už to zní složitě a upřímně řečeno – budou si s tím umět vlastníci domů vůbec poradit?

Bez zkušeností s evropskými dotacemi si to neumím představit. Nebude ani možné příliš využít dokumenty, které již třeba mají připravené dle podmínek předchozích dotací například Nová zelená úsporám. Dokumenty, procesy i podmínky programu IROP jsou totiž zcela odlišné.

Co tedy mají zájemci o dotaci nyní udělat?

Prvním krokem by mělo být pozvat si odborníka, který se vyzná v dotacích z evropských fondů a umí vhodně propojit všechny kroky na cestě k realizaci. Takový odborník by potom měl posoudit stávající stav domu a vyhodnotit jaká opatření jsou vhodná vzhledem k podmínkám dotace. Naše poradenská centra v Čechách a na Moravě toto posouzení například nabízí zdarma. Jedná se o takzvanou studii návratnosti a je možné si o ni požádat zde.

Je téměř jisté, že vlastníky domů bude nyní oslovovat řada společností s podobnou nabídkou. Jak se v nich orientovat?

Zásadním předpokladem je, aby taková společnost prokázala zkušenosti s dotacemi z evropských fondů a zároveň zkušenosti s revitalizacemi bytových domů. Jak jsem již v úvodu rozhovoru upozorňoval, program IROP je z hlediska administrace žádosti o něčem úplně jiném než dosud využívané dotace v této oblasti. Dále bych zdůraznil, že u tohoto typu dotace je velmi důležité, aby všechny kroky procesu od přípravy projektové dokumentace až po realizaci byly v souladu s podmínkami dotace. Každá chyba se totiž může v budoucnu rovnat vrácení dotace nebo její části. Důraz na zkušenosti s podobnými projekty financovanými z dotací z evropských fondů je opravdu na místě.

Každého bude zajímat – vyplatí se to?

Vše se odvíjí od profesionálního posouzení, zda je tento typ dotace pro váš konkrétní dům vhodný. Setkáváme se s případy, kdy je vlastník domu za každou cenu rozhodnutý o dotaci žádat. Aby splnil podmínky, leckdy proto do projektu zahrnuje vyšší parametry, technologie a další řešení – tím ale také navyšuje cenu rekonstrukce. Přitom je nutné hned zpočátku posoudit a propočítat poměr nákladů a možné výše dotace, zda se to skutečně vyplatí, případně nabídnout vhodnější řešení. Obecně mohu říci, že velkou šanci na dotaci budou mít vlastníci budov s vysokými tepelnými ztrátami – tedy především nezateplené panelové i cihlové bytové domy.

Vlastníci bytových domů mimo Prahu ale možná budou srovnávat tuto výzvu s pražskou Nová zelená úsporám. Není žádným tajemstvím, že dotace nebyly v takové výši, kterou vlastníci očekávali. Neodradí to některé zájemce o dotaci?

V rámci dotace je možné za určitých podmínek získat dotaci až do výše 1/3 uznatelných nákladů, a to je v případě zateplení bytového domu rozhodně zajímavá nabídka, kterou by bylo škoda nevyužít. Přijímání žádostí začíná 18. 12. 2015 a končí 30. 11. 2016. Není důvod k překotné snaze podat žádost v prvních týdnech. Ale rozhodně není důvod, proč otálet. Každý krok přípravy totiž vyžaduje nějaký čas a než se nadějete, podzim je tady. Začněte třeba studií návratnosti, o kterou si můžete zdarma požádat zde. Získáte základní důležité informace, než se pustíte do revitalizace vašeho domu a posouzení, zda je váš dům pro revitalizaci s využitím dotace vhodný. Takže proč to nezkusit, když vás to nic nestojí.

Bezplatné posouzení vhodnosti dotace IROP pro váš dům můžete získat zde

 

/Ilustrační foto: 123rf.com/

 

klíčová slova:

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter