Rozsáhlá novela Občanského zákona v bytovém právu

4 min. čtení · legislativa ·

Od 1. 7. 2020 platí rozsáhlá novela Občanského zákona, která poměrně obsáhle upravuje oblast bytového práva a nutno dodat, že k lepšímu. Protože novela je tak obsáhlá, že převyšuje možnosti jednoho článku, budu se jimi zabývat na pokračování a níže vyberu první dvě, se kterými se vlastníci jednotek budou setkávat v běžném životě.

Co se tedy změnilo:

  1. ustanovení § 1175 odst. 2 OZ upřesňuje, kdo a jak udržuje společné prostory, které slouží k výlučnému užívání vlastníka jednotky. Toto ustanovení řeší například údržbu lodžií. Doposud nebylo jasné, v jakém rozsahu se o tento společný prostor má vlastník jednotky starat, zvláště pokud k němu má přístup pouze on. Zákon sice nestanoví, co to jsou drobné opravy, ale myslím, že charakteristické a nejčastější závady, které se na lodžiích vyskytují tím jsou vyřešeny. Bezpochyby takovou drobnou opravou bude uvolněná dlažba, ucpaný odtokový kanálek a oprýskaná barva na zábradlí. Jednoznačně však mezi tyto opravy nebude patřit např. koroze zábradlí v ukotvení. Nebudou sem ani patřit žádné opravy týkající se nosných ploch, či vadná izolace podlahy lodžie.
  2. Ustanovení § 1179 OZ doposud dávalo právo vlastníkovi jednotek nahlížet od listin týkající se života SVJ. Tedy zejména do účetnictví a smluv, které SVJ uzavřelo. Nyní je toto ustanovení doplněno o větu „a pořizovat si z nich výpisy a kopie “.  Toto právo sice SVJ měla často upraveno ve stanovách, ale pokud tomu tak nebylo, často bylo vlastníkům jednotek bráněno pořizovat si kopie, z nejrůznější důvodů. Nejčastěji jsem se setkával se záminkou ochrany osobních údajů (GDPR), i když s tím ochrana osobních údajů neměla nic společného. Co si budeme namlouvat, k čemu je vlastníku jednotky, že může nahlédnout do účetnictví, když si nemůže pořídit žádnou fotku. Kolik si asi běžný smrtelník zapamatuje ze stovek listin, které mu jsou předloženy.

 

Dle mého názoru výše uvedené dvě úpravy patří k těm zdařilým, jelikož upřesňují práva a povinnosti mezi SVJ a vlastníky.

 

 

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Zloději identity nově cílí na SVJ. O co se…

Krádeže osobní identity, jejichž cílem je osobní obohacení, nejsou nic nového. Zcela nečekanou skutečností je fakt, že se tito zloději identit nově zaměřili na SVJ a bytová družstva. Ačkoliv se to zdá hodně nepravděpodobné, jen v Praze se počet postižených…

Vymáhat pohledávky z nezaplacených záloh pro SVJ velké riziko

Každý člen společenství vlastníků (dále jen SVJ) má základní povinnost platit zálohy související s provozem domu a bytu. Kromě dlouhodobé zálohy často nesprávně nazývané fond oprav je povinností SVJ nejpozději do konce dubna následujícího roku   vše řádně vyúčtovat.

Pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví

Od 1. července vstoupila v účinnost pozměněná pravidla pro bytové vlastnictví a družstevnictví, která se bezprostředně dotknou života společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stalo se tak přijetím zákona č. 163/2020 Sb., na jehož přípravě se po dobu téměř tří…




Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter