Roční vyúčtování: co s vysokým nedoplatkem?

9 min. čtení · Ohřev teplé vody · Vytápění · z praxe ·

Roční vyúčtování obsahuje velké množství různých položek, které jednou ročně dostává vlastník bytu a krok po kroku kontroluje, porovnává s předchozím rokem s cílem ušetřit, kde se dá. Přinášíme přehled nejčastějších problémů, které můžete už za několik dní pocítit na vlastní kůži.

Vlastníci bytů nejčastěji reklamují náklady spojené s vytápěním a ohřevem teplé vody, což představuje až 60 procent nákladů spojených s bydlením. Kdy nejčastěji vzniká vysoký nedoplatek při ročním vyúčtování za byt? Důvodů může být několik, ale nejčastější faktory při vzniku nedoplatků jsou tyto:

  • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody;
  • nesprávně nahlášený počet osob v bytě;
  • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, nekvalitní baterie, nájemníci v bytě apod.
  • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil
  • nesprávný odečet vodoměrů, či měřičů tepla;
  • zvýšený koeficient spotřeby vody, například nad hodnotu 1,2 což může způsobovat černý odběr, úniky vody;
  • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb, či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané.

Aby vám nic neuniklo, sledujte spotřeby průběžně

Jsou-li v bytovém domě nainstalované poměrové rozdělovače tepla či vodoměry, je vhodné, aby si uživatelé bytů průběžně kontrolovali svoje spotřeby na měřičích, v případě, že jsou měřiče vybavené rádiovou technologií, nemusí uživatelé tyto hodnoty sledovat fyzickou kontrolou. Informace o naměřených hodnotách se automaticky přenesou přes rádiovou síť na internetový portál a vlastníci bytů i správcovské firmy mohou kontrolovat spotřebu tepla a vody průběžně během celého roku. Získají tak možnost lépe regulovat svoje spotřebitelské chování a  odhalit případné poruchy jako jsou například zpětné průtoky a nulové spotřeby u vodoměrů či únik vody.

„Častější informace o spotřebách motivují uživatele bytů k zodpovědnějšímu využívaní cenných zdrojů. Interní analýzy naší společnosti dokazují, že uživatelé, kteří jsou průběžně informovaní o svých spotřebách, jsou úspornější než jejich sousedé. V průměru spotřebují o 11 % méně energie na vytápění,“ uvádí Jana Machková, jednatelka a ředitelka společnosti ista Česká republika s.r.o..

Nepoctiví nájemníci, kteří chtějí ušetřit na poplatcích za komunální a separovaný odpad, či jiných položkách, na kterých se společně dohodli a uvádějí nesprávný počet nahlášených osob v bytě, moderní technologie neoklamou.

„Denní sběr údajů z vodoměrů s pomocí rádiové technologie, a jejich pravidelné sledování přes internetový portál, přesně ukážou, jak se spotřeba vody během roku v jednotlivých bytech mění, což může pomoci správci bytového domu odhalit případné nesrovnalosti ve vyúčtování,“ uvedla Jana Machková.

k článku AB 2O společnosti ista

ista je jednou z předních celosvětových společností, která se mimo jiné zabývá i zvyšováním energetické efektivity budov. Svými produkty a službami pomáhá udržitelně šetřit energie, náklady a emise CO2. Společnost ista se specializuje na měření a rozúčtování individuálních spotřeb energie a transparentní vizualizaci údajů o spotřebě pro byty v bytových domech a nebytové prostory. Jako základ své činnosti využívá portfolio ultramoderních hardwarových komponentů, jako jsou indikátory – rozdělovače topných nákladů, vodoměry, měřiče tepla a příslušné instalační systémy. Je průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje měřicí techniky. Společnost ista usiluje o docílení spravedlivého rozdělení nákladů za odebrané teplo a vodu na základě individuální spotřeby. Více než 100 let poskytuje svoje služba a produkty více než dvanácti milionům bytových jednotek ve 25 zemích po celém světě.

V České republice společnost ista působí již od roku 1991 a poskytované produkty a komplexní služby patří k nejspolehlivějším a nejvyspělejším na českém trhu. Vyškolení odborníci s dlouholetými zkušenostmi poskytují služby s ohledem na individuální spotřeby pro více než 250 000 domácností. Více informací na www.ista.cz.

 

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Městská hromadná doprava tepla

Hromadné zásobování teplem z centrálního zdroje (CZT) je populární nejen v Praze, ale i v dalších velkých městech. Oblibě se těší hlavně díky uživatelskému komfortu a šetrnosti k životnímu prostředí.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter