Revitalizaci bytového domu by mělo předcházet důkladné posouzení stavu fasády

7 min. čtení · Revitalizace domu · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

U starších bytových domů, dříve než se přistoupí k opatřením vedoucím ke snížení spotřeby tepla a tím předpokládanému snížení nákladů na vytápění, by vždy mělo nejdříve dojít k posouzení skutečných příčin zvýšené spotřeby energie či faktorů způsobujících vysoké tepelné ztráty. K tomuto účelu je u bytových domů vhodné využít termovizního snímání, což v praxi představuje bezdotykové měření teploty pláště budov termokamerou.

Termokamery snímají, lidským okem neviditelné, infračervené záření, a zobrazují jej na výsledných snímcích, na kterých se podle intenzity barevného spektra dají lokalizovat úniky tepla z jednotlivých bytů na zjevných či skrytých místech, často vzniklých vlivem vad v konstrukci domů, nedostatků v izolaci, prostupů vlhkosti zdivem, nesprávného provedení spár a styků, nedodržením technologických postupů při předchozích realizačních pracích apod.

Kvalitní snímky lze pořídit jen za ideálních podmínek

Pro kvalitní termografie je potřeba dodržovat několik pravidel a měření provádět za k tomu ideálních podmínek, nejlépe v časných ranních hodinách před východem slunce za chladnějších dnů, kdy se teplota pohybuje pod +5°C a rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru tím pádem dosahuje alespoň 15°C, zároveň je vhodné tato měření provádět v době, kdy nepanují intenzivní deštivé ani sněhové přeháňky. Výsledné snímky je následně potřeba vyhodnotit a navrhnout adekvátní řešení k odstranění problému. Zjednodušeně při laickém pohledu na snímky lze říci, že červená a bílá barva znamenají zvýšené úniky tepla, fialová a modrozelená barva značí malé úniky tepla vnějším pláštěm objektu.

Finální protokol z měření termokamerou obsahující konkrétní termografie a doporučení jak eventuální zjištěné nedostatky odstranit je zpracován do PDF formátu.

Nejdůležitější je doporučení vhodného řešení

Společnost Sto, dodavatel fasádních zateplovacích systémů, v rámci svých komplexních služeb a poradenství v otázce zateplení bytových domů, zajišťuje a provádí bezplatně mimo jiné i termovizní měření bytových domů. Na začátku letošního roku tuto službu využilo přibližně 450 bytových domů z celé České republiky. Snímkování prováděli technici v období od ledna do března, kdy byly také zpracované protokoly postupně předávány. Často finální termografie odhalily na zateplených domech místa náchylná ke vzniku plísní v interiéru, zejména v oblasti ostění oken nebo soklu. Ve většině případů však protokoly sloužily, jako podkladní materiály pro následné zpracování projektů revitalizace Toto bývá také nejčastějším důvodem, proč majitelé domů žádají o posouzení stavu termokamerou, neboť díky termografiím lze odborně mnohem lépe navrhnout vhodné řešení revitalizace bytového domu.

Pokud máte o bezplatné termovizní měření zájem, klikněte zde.

klíčová slova:

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter