Revitalizaci bytového domu by mělo předcházet důkladné posouzení stavu fasády

7 min. čtení · Revitalizace domu · z praxe · Zateplení obálky budovy ·

U starších bytových domů, dříve než se přistoupí k opatřením vedoucím ke snížení spotřeby tepla a tím předpokládanému snížení nákladů na vytápění, by vždy mělo nejdříve dojít k posouzení skutečných příčin zvýšené spotřeby energie či faktorů způsobujících vysoké tepelné ztráty. K tomuto účelu je u bytových domů vhodné využít termovizního snímání, což v praxi představuje bezdotykové měření teploty pláště budov termokamerou.

Termokamery snímají, lidským okem neviditelné, infračervené záření, a zobrazují jej na výsledných snímcích, na kterých se podle intenzity barevného spektra dají lokalizovat úniky tepla z jednotlivých bytů na zjevných či skrytých místech, často vzniklých vlivem vad v konstrukci domů, nedostatků v izolaci, prostupů vlhkosti zdivem, nesprávného provedení spár a styků, nedodržením technologických postupů při předchozích realizačních pracích apod.

Kvalitní snímky lze pořídit jen za ideálních podmínek

Pro kvalitní termografie je potřeba dodržovat několik pravidel a měření provádět za k tomu ideálních podmínek, nejlépe v časných ranních hodinách před východem slunce za chladnějších dnů, kdy se teplota pohybuje pod +5°C a rozdíl mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru tím pádem dosahuje alespoň 15°C, zároveň je vhodné tato měření provádět v době, kdy nepanují intenzivní deštivé ani sněhové přeháňky. Výsledné snímky je následně potřeba vyhodnotit a navrhnout adekvátní řešení k odstranění problému. Zjednodušeně při laickém pohledu na snímky lze říci, že červená a bílá barva znamenají zvýšené úniky tepla, fialová a modrozelená barva značí malé úniky tepla vnějším pláštěm objektu.

Finální protokol z měření termokamerou obsahující konkrétní termografie a doporučení jak eventuální zjištěné nedostatky odstranit je zpracován do PDF formátu.

Nejdůležitější je doporučení vhodného řešení

Společnost Sto, dodavatel fasádních zateplovacích systémů, v rámci svých komplexních služeb a poradenství v otázce zateplení bytových domů, zajišťuje a provádí bezplatně mimo jiné i termovizní měření bytových domů. Na začátku letošního roku tuto službu využilo přibližně 450 bytových domů z celé České republiky. Snímkování prováděli technici v období od ledna do března, kdy byly také zpracované protokoly postupně předávány. Často finální termografie odhalily na zateplených domech místa náchylná ke vzniku plísní v interiéru, zejména v oblasti ostění oken nebo soklu. Ve většině případů však protokoly sloužily, jako podkladní materiály pro následné zpracování projektů revitalizace Toto bývá také nejčastějším důvodem, proč majitelé domů žádají o posouzení stavu termokamerou, neboť díky termografiím lze odborně mnohem lépe navrhnout vhodné řešení revitalizace bytového domu.

Pokud máte o bezplatné termovizní měření zájem, klikněte zde.

klíčová slova:

Další podobné články

Není toaleta jako toaleta. Máte doma tu správnou?

Toaleta je tak samozřejmou součástí bytu, že o ní ani nepřemýšlíme. Také mezi toaletami jsou ale velké rozdíly. Nejde jen o design. Některé funkce a technologie toalet mohou přinášet úsporu vody a další bonusy. Můžeme také zvolit toaletu přímo na…

Zimní úklid chodníku – čí je to povinnost a…

První sněhové vločky nebo namrzající déšť okamžitě staví zimní úklid chodníku do popředí našeho zájmu. Vlastníci domů a pozemků se zajímají kvůli svým povinnostem, všichni dohromady pak řešíme naši bezpečnost. Odpovědnost za zimní úklid, jeho pravidla a povinnosti – to…

Jak si doma svítíme? Naše zvyklosti se mění

Už dávno neplatí, že si doma vystačíme s jedním centrálním svítidlem v každé místnosti a podle potřeby sem tak doplníme lampičku na čtení. Hledáme stále sofistikovanější osvětlení pro konkrétní prostory a účel. Bez pochvaly ale zůstáváme díky neúsporným žárovkám.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter