Řešíte každý rok otazníky ohledně spotřeby vody? A přitom každým rokem se situace opakuje? Udělejte to, co již stovky SVJ po celé ČR a funguje jím to!

7 min. čtení · měření tepla a vody · z praxe ·

Pomáháme uživatelům bytů v bytových domech nedoplácet zbytečně za sousedy.

Komu pomáháme při měření vody v bytech pomocí vodoměrů?

Každý bytový dům má svá specifika počínaje obyvateli a technickým stavem rozvodů konče. Proto v zásadě naše pomoc při řešení problémů bytových domům je rozdělena do dvou skupin. Jde nám o to, abychom pro každý bytový dům našli to nejlepší vyřešení problému nebo požadavku a přitom s ekonomickou výhodností v průběhu celých 5 let, tedy po dobu platnosti ověření vodoměru.

Do první skupiny bytových domů, SVJ řadíme ty domy, u kterých je roční rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a patním vodárenským vodoměrem větší než 10%, a tím se obyvatelům zbytečně prodražuje jednotková cena vody, bez ohledu na to, kdo nebo co to způsobilo. Tato skupina je zároveň nejpočetnější, protože nebezpečné rozdíly jsou téměř všude.

Nicméně jak si můžete všimnout, je zde hranice s rozdílem 10%! Nikoliv rozdíl 20-25%, který je zcela mylně zažit a účelně šířen jako hranice pro “nic nedělání”. Asi nikomu z nás by se v obchodě nechtělo platit navíc o 25%, než nám namarkují na pokladně. Tak to nedělejme ani u spotřeby vody! Rozdíl 10% je pro nás impuls, že máme tento problém, v zájmu všech obyvatel v domě, vyřešit.

Druhá skupina bytových domů, SVJ je ta, která má tento rozdíl menší než 10%. Sem se řadí převážně domy s menším počtem bytů. Prakticky se jedná o domy, kde ale může díky malému počtu bytů velice rychle rozdíl narůst, třeba náhradou za “vychytralého” nájemníka. To proto, že jeden byt má větší podíl na spotřebě než je tomu u první skupiny.

Jak to uděláme, abychom pomohli snížit rozdíl o domů s 10% a více?

V průběhu 10 let, kdy provádíme instalace a výměny vodoměrů jsme zjistili, že problém je právě v samotném bytovém vodoměru.

Proto jsme začali jako první nahrazovat klasické vodoměry za přesné neovlivnitelné vodoměry. Vyznačují se odlišnou konstrukcí než klasické vodoměry a díky tomu jsou přesné a neovlivnitelné. Výsledky v bytových domech nám potvrzovaly a potvrzují, že tato náhrada za osvědčené vodoměry je tou pravou cestou v boji proti ovlivňování náměrů a vychytralosti různých nájemníků. Navíc v instalaci používáme i zpětné klapky, které od nás bytový dům získá výhodně. Vodoměry jsou zároveň připravené pro vložení rádio modulu pro dálkový odečet stavu z chodby nebo přes internet.

Co děláme v domech s rozdílem do 10%, pokud vůbec je?

U druhé skupiny bytových domů, SVJ s rozdílem do 10% to řešíme s ohledem na současný stav. Rozdíl do 10% je naprosto skvělý výsledek vzhledem ke zkušenostem z terénu. Uvedeme příklad: 36 bytový dům s vertikální- mi rozvody, tedy instalací vodoměrů ze shora dolů, v metr.tř A dosahuje zcela běžně 35-43% rozdílů. Pozor na to! Takže pokud dům má do 10% rozdílu, můžeme osadit klasické vodoměry nebo pochopitelně osadit přesné neovlivnitelné měření, protože je stále lepší problémům předcházet, než je pak zbytečně řešit.

Zadat poptávku

Poradíme Vám na 800 778 778, info@maddeo.cz,  Maddeo CZ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha

www.NeovlivnitelnyVodomer.cz podívejte se na štítek přesnosti vodoměrů

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Dálkové odečty tepla a vody začínají být v českých…

Ještě před několika lety jsme museli při odečtu vody či tepla vpustit do bytu cizí osobu. To však bylo jak pro ubytovatele bytu, tak pro SVJ komplikované. Dnes se běžně instalují měřiče, které fungují na principu radiové komunikace a dokážou…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter