Rekonstrukce a peníze – co byste měli vědět?

8 min. čtení · Financování · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Plánujete rekonstrukci domu? Přinese vám zlepšení technického stavu domu jistotu, že rozpočet vašeho SVJ po řadu následujících let nebudou čekat žádné vysoké výdaje a naopak – kvalitně a komplexně provedená rekonstrukce vám přinese i úspory díky nižším nákladům na vytápění. Výrazným benefitem je i zvýšení hodnoty bytu.

Základem je profesionální příprava

I když máte pocit, že váš dům znáte nejlépe, důležité je odborné posouzení stavu domu. Z něho vyplyne, co vše je nutné do rekonstrukce zahrnout. Ve chvíli, kdy již jasně víme, co požadujeme, můžeme oslovit projektanta, který zpracuje projekt. V něm jsou již uváděny konkrétní materiály, které budou při rekonstrukci použity a také jsou zde naceněny veškeré práce a související náklady. Tak získáte první reálnější výsledek, kolik za rekonstrukci zaplatíte.

Budete-li si brát úvěr, pamatujte na finanční rezervu na dodatečné výdaje. Na tom se shodují jak poskytovatelé úvěru, tak i stavební firmy.  Častou otázkou bývá, zda navýšení úvěru není zbytečné a splácení úvěru neprodraží. „Úroky jsou vždy počítány pouze z vyčerpané částky úvěru,“ vysvětluje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s poskytováním úvěrů SVJ dlouholeté zkušenosti. Stávají se případy, kdy si SVJ při rekonstrukci nenechalo dostatečnou rezervu, případně se rozhodlo stavební práce rozšířit. Jakékoliv dodatečné navyšování financí s sebou přináší nové výdaje. Proto doporučujeme ponechat si finanční rezervu nad rámec rozpočtu rekonstrukce. Tuto formu máme u našich klientů dlouhodobě ověřenou jako ekonomicky nejvýhodnější řešení.“

Co je potřeba ke schválení úvěru?

Je zbytečné čekat na stavební povolení, potřeba není ani smlouva o dílo. Ze strany investora stačí doložit položkový rozpočet zpracovaný projektantem a informaci, zda budou vypláceny i zálohové platby. Doložení smlouvy o dílo včetně rozpočtu je až podmínkou pro čerpání úvěru.  Všechny ostatní informace (příjmy, výdaje, platby do fondu oprav, účetní závěrku a některé další údaje) by měl být schopen doplnit kvalitní správce majetku.

Bude možné využít některou z dotací?

Náklady na rekonstrukci nám mohou pomoci snížit také dotace. Bytové domy mimo hlavní město mohou využívat dotace z evropského dotačního programu IROP, kde je až do 30. 11. 2017 možné podávat žádosti do Výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech II.

Vlastníci bytových domů v hlavním městě mohou stále využívat dotačního programu Nová zelená úsporám. „Výzva je kontinuální, což majitelů bytových domů v Praze umožňuje zažádat o dotaci kdykoliv podle jejich potřeb a nemusí se omezovat na jeden konkrétní termín v roce. Dotace je určena na opatření směřující ke snižování energetické náročnosti – především na zateplení obálky budovy, ale také na výměnu neekologických zdrojů tepla, instalaci solárních a rekuperačních systémů a nově i na výstavbu zelených střech a využívání tepla z odpadní vody,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Díky dotaci mohou vlastníci bytových domů v Praze pokrýt až 30 % výdajů na realizaci úsporných opatření, zajímavá pro ně bude jistě i možnost požádat si o doplňkovou podporu na vypracování projektové dokumentace, energetického hodnocení a zajištění odborného technického dozoru.“ O dotaci mohou majitelé pražských bytovek zažádat před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace úsporných opatření, a to až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace.

Výběrové řízení by nemělo být pouze o ceně

O finance se při rekonstrukci nejedná pouze při hledání nejlepšího řešení, jak ji zaplatit. Velkou kapitolu, která může výrazně ovlivnit náklady rekonstrukce, tvoří výběrové řízení. Zpracování projektu a výběrové řízení na zhotovitele (stavební firmu) jsou dva nejdůležitější úkony období přípravy rekonstrukce. Jedním z kritérií je cena. Tím by ale posuzování nabídek nemělo končit. Kritérií výběru je několik. Požadujte, aby firmy v rámci výběrového řízení byly schopny doložit reference srovnatelného rozsahu – minimálně deset. Má firma své stálé sídlo? Jak velké má zázemí?

„Doporučujeme být velmi obezřetní, pokud  stavební firma požaduje předem vysoké zálohy. Z naší praxe známe případy, kdy tento postup vedl k situaci, kdy firma nebyla schopna rekonstrukci v požadovaném rozsahu zvládnout a vymáhání zálohových plateb je pak velmi obtížné, nehledě na komplikace se zastavenou rekonstrukcí. Jiná je situace mimo velká města, kde rekonstrukce provádějí menší regionální firmy. Tam jsou  zálohové platby běžné a nepředstavují zde  riziko,“ radí Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Byt v paneláku je opět v kurzu, jeho cena…

Bydlet v panelovém domě nemělo v porevoluční době příliš vysoký kredit. Situace na trhu bydlení se ale změnila a v mnoha lokalitách se byt v paneláku ocitá na vrcholu zájmu. Důvodů je hned několik – kromě ceny hrají roli i…

Lepení obkladů a dlažeb s profesionálním programem

Jedním ze současných trendů ve stavebnictví, a to u novostaveb i při rekonstrukcích, je využívání keramických obkladů a dlažeb. Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých obkladových materiálů umožnuje také jejich rozšíření do většího počtu typů konstrukcí.

Omítkový systém Baumit Klima získal zlatou Známku kvality 2019

„V interiéru trávíme až 90 % svého času, a tak je nutné klást velký důraz na vytvoření podmínek pro příjemné a zdravé bydlení,“ říká Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový manažer SOMS společnosti Baumit. „ Dnes se o toto téma zajímají…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter