Refinancování úvěrů na rekonstrukci – co je nutné zvážit?

5 min. čtení · Financování ·

Také se vám blíží konec fixace úvěru, který jste si brali na financování rekonstrukce vašeho domu? Určitě také uvažujete, zda by se vám nevyplatilo úvěr refinancovat. K tomu je ale nutné znát a zvážit několik informací.

K úvěrovým smlouvám, které byly uzavřeny do dubna 2011, Českomoravská záruční a rozvojová banka (dále jen ČMZRB“¨) mohla poskytnout dotaci úroků až do 4 % dle rozsahu rekonstrukce. Tuto informaci však ve své úvěrové smlouvě nenajdete, protože na poskytnutí dotace byla uzavírána samostatná smlouva. Informaci ale můžete získat z účetnictví, kde bude zaznamenán příchod pravidelných částek v pololetních intervalech, resp. přesně stanovených termínech dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace úroků.

V současnosti platí, že úvěr, ke kterému je poskytnutá dotace, je možné refinancovat, ale novým úvěrem se může refinancovat pouze nesplacená jistina starého úvěru.

„Pokud by SVJ tuto podmínku nedodrželo a  výše  nového úvěru by byla vyšší než nesplacená jistina, resp. novým úvěrem by se řešilo  např. financování sankce za předčasné splacení úvěru nepřijde sice SVJ o částku dotace, která mu již byla vyplacena, ale od okamžiku refinancování mu bude výplata dotace pozastavena bez ohledu na skutečnost, jak dlouho ještě bude platná Smlouva o poskytnutí dotace včetně výplaty prostředků.“ upozorňuje Dagmar Jonášová, specialistka na poskytování úvěrů pro SVJ a BD a pokračuje: „Kolikrát ani členové výboru tuto informaci neví a teprve po našem upozornění a návodu, kde a jak si existenci dotační smlouvy ověřit, zjišťují skutečný stav. Důvodem je často změna členů ve výboru, kdy odstupující členové nedávají vždy přesné informace svým nástupcům nebo vše přenechávají členové výboru správcovské firmě k vyřízení. Když klientovi podáváme poradenství, stoprocentně si za ním stojíme. Nemůže nastat situace, kdy by nám klient pak mohl říct: Ale vy jste to měli vědět, díky vám jsem přišel o peníze. Vzhledem k tomu, že se dotace vyplácí až po dobu patnácti let, může se jednat o vysoké částky. Tak by se výbor dostal do situace, že by mohl být napaden členskou základnou, že nekonal s péčí řádného hospodáře.“

Rychlým vodítkem, zda je nutné si existenci dotační smlouvy ověřit, je i datum uzavření úvěrové smlouvy. Je-li úvěrová smlouva uzavřena později než 30. 4. 2011, je bez úrokové dotace a pro refinancování nemusíte žádné další informace ověřovat.

Ohlídat si existenci dotační smlouvy se může zdát na první pohled snadné, ale podle zkušeností z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s poskytováním úvěrů pro SVJ mnohaleté zkušenosti, je důležité nepodcenit ověření, protože v okamžiku refinancování již není cesty zpět.

Chystáte se již na druhé refinancování?

Některé úvěrové smlouvy jsou již refinancovány podruhé. „U refinancované smlouvy se nejprve podívejte na její účel. Pokud se jedná o refinancování úvěru, poskytnutého na rekonstrukci, je nutné dohledat původní smlouvu a ověřit si datum uzavření včetně případné dotace úroků. Ne každý dotaci úroků využil, za ověření však nic nedáte a máte jistotu.“ radí Dagmar Jonášová.

Chtěli byste v rámci refinancování sjednat i navýšení úvěru?

Splácíte úvěr na zateplení a nyní by se vám v rámci refinancování hodily další peníze třeba na modernizaci výtahu?  Jak situaci řešit? Jsou dvě možnosti – poskytnutí nového úvěru nebo navýšení původního úvěru o novou investici. Při výběru varianty je potřeba brát v úvahu i skutečnost, zda k současnému úvěru je poskytnuta dotace úroků od ČMZRB a.s.   V případě existence dotace je vhodné zvolit variantu nového úvěru na novou investici. Navýšit stávající úvěr není možné, „Toto řešení vyhovuje i skutečnosti, že na původní úvěr čerpáte úrokovou dotaci až po dobu 15 let od uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace úroků, pravidelně tak získáváte finanční prostředky. Varianta navýšení je také možná, ale za cenu pozastavení výplaty dotace úroků, proto je potřeba vždy dobře zvážit a propočítat co se vyplatí.

Nechte si spočítat, která varianta bude výhodnější

Pro refinancování stávajících úvěrů je stále příznivé období. Refinancování je ideální se začít věnovat zhruba rok předem. Kolem refinancování stále panuje řada nejasností a SVJ by mohlo snadno pochybit. Proto je důležité být v průběžném kontaktu se svým bankovním poradcem, který zná situaci konkrétního SVJ. „V okamžiku, kdy se SVJ rozhodne refinancovat a má zájem o propočet, postačí vyplnit žádost o modelaci na webovém formuláři. Jednou z otázek ve formuláři je i dotaz na dotaci úroků. Pokud by informace nebyla vyplněna, snažíme se s klientem spojit a údaj zjistit, vždy nám jde o to, aby modelace vycházela z pravdivých informací a pro klienta měla vypovídající hodnotu pro další rozhodování,“ upozorňuje Dagmar Jonášová.

 

 

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Správné pojištění – jak se v něm neztratit?

Co vám jako majitelům bytu může hrozit? Rizika jsou různá. Mezi nejčastější se řadí živelné pohromy, vandalismus, ale i krádež nebo elektrické přepětí. Škodu můžete udělat i vy jako majitel někomu dalšímu. Jak se bránit a zodpovědně se před hrozbami…

Byt v paneláku je opět v kurzu, jeho cena…

Bydlet v panelovém domě nemělo v porevoluční době příliš vysoký kredit. Situace na trhu bydlení se ale změnila a v mnoha lokalitách se byt v paneláku ocitá na vrcholu zájmu. Důvodů je hned několik – kromě ceny hrají roli i…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter