První seminář České akademie bydlení
plný sál a skvělá atmosféra!

2 min. čtení · legislativa · semináře · z praxe ·

Ve čtvrtek proběhl první odborný seminář z cyklu České akademie bydlení věnovaný odpovědnosti členů statutárního orgánu SVJ a stanovám SVJ. Oba přednášející, JUDr. Marek Novotný a JUDr. Pavla Schödelbauerová, podali ve svých prezentacích početnému auditoriu vyčerpávající informace k současné právní úpravě bytového spoluvlastnictví. Součástí semináře byly i stručné reakce na dotazy účastníků.

Správné nastavení správy společných částí bytového domu

Právě nové pojetí odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob v kombinaci s výčtem povinností, které nesou na svých bedrech zvolení funkcionáři SVJ by mělo vést k zamyšlení nad správným nastavením správy společných částí bytového domu. A to nejen v zájmu hladkého provozu domu, jeho údržby a oprav, nýbrž i s ohledem na minimalizaci odpovědnostních rizik pro členy výboru či předsedu společenství. Tomu ostatně souhlasně přikyvoval nejen naplněný sál, ale svědčily pro to i některé příklady pochybení, které byly vzneseny účastníky semináře v rámci diskuze.

Možnost náhradních termínů

Právě zájem o zvolené téma (počet přihlášených čtyřikrát překonal kapacitu sálu!) vedlo organizátor České akademie bydlení k mimořádné nabídce náhradního termínu k opakování semináře. Ten se uskuteční 3. prosince t.r. od 16.oo hod. v Rezidenci ROSA na Střelničné … v Praze 8 (stanice Kobylisy metra C).

Českou akademii bydlení pod záštitou České společnosti pro rozvoj bydlení spolupořádají Družstevní marketingové sdružení Česká republika a Dům plný úspor. Semináře jsou organizovány v Centru služeb PRE v Jungmannově ulici a jejich realizace je umožněna i díky podpoře všech partnerů DMS ČR, jejichž výčet najdete na webových stránkách www.ceskaakademiebydleni.cz.

klíčová slova:

Další podobné články

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Zařizujete si interiér? Nedopusťte se nejčastějších chyb

Přestože se vkus každého z nás může mírně lišit, naše snahy o zařízení interiéru spojuje jedno, a to touha cítit se doma komfortně. Každému však vyhovuje něco jiného a slepé kopírování jednotlivých stylů je tak dávno pasé. Promyslet musíme barevnost,…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter