Pronajímáte byt? Dejte pozor, každý šesý prověřený nájemce je rizikový

3 min. čtení · Nezařazené · ochrana a bezpečí ·

Stále více lidí si v současné době kupuje nemovitosti za účelem pronájmu. Vidí v nich efektivní způsob investice, které jim v budoucnu zajistí stálý příjem. S pronájmem je ovšem spojena také řada rizik v podobě neplacení nájemného či poškozování pronajatého bytu ze strany nájemce a další. Počáteční záměr o pravidelném zisku se tak nepříjemně rychle může dostat do úplně opačné situace. Jak můžeme sebe a náš investiční záměr co nejlépe ochránit?

Každý šestý prověřený nájemce má zkušenosti s exekucí

Jedním z nejčastějších problémů, kterému pronajímatelé v případně nesolidního nájemce čelí, je neplacení nájmu. Zkušenosti s neplatiči má téměř polovina pronajímatelů. Důvodem je zejména nepříznivá finanční situace nájemce, který se ve většině případů potýká s dluhy a na úhradu nájmu mu tak nezbývají potřebné finanční prostředky. Podle interních statistik společnosti UlovDomov.cz má zkušenosti s exekucí šestina prověřených osob (15,4 %). Během posledního půlroku přitom jejich počet mírně stoupl.

Opačný trend převládá u osob v platební neschopnosti. Zatím co před šesti měsíci bylo insolventních více než 7 % prověřených osob, nyní jich je o 2 % méně (5,2 %).

Každý šestý prověřený nájemce má trvalé bydliště na obecním úřadě

Určité riziko představují také potenciální nájemci s trvalým bydlištěm na obecním úřadě. Mnohdy se jedná o sociálně slabé osoby, které mají problémy s placením nájmu a svým chováním mohou poškozovat pronajatý byt. Během posledních šesti měsíců byla takto registrována až šestina prověřených osob (15,5 %). V některých případech byl potenciální nájemce dokonce hledán Policií ČR (1,6 %).

Zájem o prověřování potenciálních nájemců roste

Jedním z řešení, jak se problémovým nájemcům vyhnout, je si potenciální nájemce předem prověřit. Při prověřování lze použít jak internet, tak řadu veřejně dostupných rejstříků, jako je Centrální evidence exekucí, Insolvenční rejstřík, Úřední deska soudních exekutorů, Policie ČR či zdravotní pojišťovny. Staré známé důvěřuj, ale prověřuj, platí u pronajímání bytu dvojnásob, jedná se přeci jen o váš majetek.

klíčová slova:

Další podobné články

Otevíráte dveře čipem? Pozor na kopírovatelné systémy

Čipové systémy u vstupních dveří do domu stále častěji nahrazují klasické zámky, které už nesplňují současné požadavky na zabezpečení. Důležité však je zvolit systém, který neumožňuje snadné kopírování čipů.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter