2 min. čtení · Dotace ·

Program Jessica, jehož prostřednictvím byly směrovány evropské peníze poprvé do modernizace bytů a na zvýšení standardu bydlení ve vymezených městských zónách, se ukázal jako velmi úspěšný. „Alokovaná částka ve výši 550 miliónů korun byla vyčerpaná už půl roku před uzavřením programu, a protože zájem žadatelů trval, začali jsme realizovat tzv. druhou obrátku,“ říká Michal Pluta, ředitel Holdingového fondu SFRB, a vysvětluje: „Díky úsporám v nákladech na administraci programu a jeho rychlému spuštění a vyhodnocování žádostí se půjčené prostředky začaly rychle vracet, a tak jsme mohli poskytnout podporu i dalším projektům.“

Energetická úspora po rekonstrukci činí 42 %

S ukončením programu eviduje SFRB 147 smluv v celkovém objemu 582,3 miliónů korun. Během dvou let se z programu spolufinancovala modernizace 5869 bytů. Žadatelé nejčastěji využívali finanční prostředky na snižování energetické náročnosti budov – tj. na zateplení obvodového pláště nebo střechy a na výměnu oken, rekonstrukci vnitřních prostor či na nové výtahy nebo jejich modernizaci. Průměrná energetická úspora na jednom objektu po rekonstrukci činí 42 %. Pokud procenta přepočítáme na celkovou úsporu ve všech domech, na jejichž rekonstrukci se finančně podílela Jessica, dojdeme k číslu 20 721 MWh/rok (74 598 GJ/rok).

Peníze z programu Jessica využili ve 26 městech ze 41, tj., z těch, která mají vypracovaný plán rozvoje IPRM zón. Jde o tato města: Bohumín, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jablonec nad Nisou, Karvinou, Kladno, Kroměříž, Mladou Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opavu, Ostravu, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín a Znojmo.

Jessica ve zkratce

Název programu Jessica je zkratkou vytvořenou z anglického Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Program byl financovaný z Integrovaného operačního programu (IOP) zaměřeného na rozvoj znevýhodněných městských částí, tzv. IPRM zón. Finanční prostředky na rekonstrukci či modernizaci bytových domů o minimálně čtyřech bytových jednotkách mohli ve vymezených lokalitách využít všichni vlastníci domů bez rozdílu právní subjektivity.

klíčová slova:

Další podobné články

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter