Profipředseda – co to obnáší a na co si dát pozor

7 min. čtení · Správa nemovitostí ·

Původnímu výboru skončilo funkční období a nikdo další z vlastníků o činnost statutárního orgánu společenství vlastníků (dále také „SV“) nemá zájem. Funkce předsedy je často velmi nevděčná a nese s sebou značnou odpovědnost. Logicky tedy společenství najímají do statutárních orgánů profesionály, kteří mají se správou nemovitostí zkušenosti a jsou schopni funkci vykonávat efektivně. Jedná se o vhodné řešení i pro odstupující výbor, jelikož jeho členové již funkci vykonávat nemusí a zůstávají pouze jako poradní orgán pro profipředsedu. Na další dotazy spojené s výkonem funkce profesionálního předsedy jsme se zeptali Mgr. Vojtěcha Opočenského z portálu svjpravnik.cz, která tuto funkci nabízí a poskytuje v několika pražských a mimopražských SV.

Co všechno dělá profipředseda?

Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Funkce jako taková má několik rovin a celkově lze její výkon popsat jako velmi komplexní. Od běžných činností jako je administrativní zajištění shromáždění, komunikace se správcem objektu a komunikace s vlastníky musí často profipředseda plnit i další úkoly, jako je příprava rozhodování mimo shromáždění, kontrolu a autorizaci plateb z účtu SV, příprava a vedení větších investičních akcí, jako je zateplení domu, rekonstrukce společných prostor atd. Teď jsme ale například zajišťovali i distribuci ochranných pomůcek pro vlastníky v době pandemie. Spektrum činností je opravdu široké, jelikož v zákoně přímo výčet činností nenajdete, takže jednotlivé činnosti závisí zejména na konkrétní nabídce profipředsedy a dohodě mezi ním a správcovskou společností, která zajišťuje technickou a účetní agendu domu.

Jak probíhá přebírání jednotlivých domů?

Prvotním krokem je vůbec zjištění, zda má SV o naše služby zájem. Prakticky to probíhá tak, že předchozí statutární orgán SV se na nás obrátí a obratem dostane cenovou nabídku našich služeb. Po vzájemné dohodě se uzavře smlouva a je nutné zvolit profipředsedu na shromáždění vlastníků nebo rozhodnutím mimo shromáždění. Uzavřít písemnou smlouvu s profipředsedou bych určitě všem SV doporučil, jelikož výkon této funkce má zásadní dopad na chod společenství a špatně nastavené sankční mechanismy u profipředsedy mohou mít velmi výrazné dopady. Ještě před zvolením si ve spolupráci se správcem dělá profipředseda audit nemovitostí včetně stavu domu, analýzu vztahu mezi vlastníky, analýzu správních a exekučních řízení v domě a další specifika, kterou právnická osoba má. Častou je nutné upravit před výkonem funkce SV i stanovy, jelikož některé výkon funkce člena výboru externím subjektem neumožňují.

 

S čím se při své praxi setkáváte?

Praxe profipředsedy je velmi pestrá a pro výkon funkce musí být profipředseda obezřetný a takříkajíc vždy k dispozici. Stává se, že během neděle přestane fungovat v šestipodlažním domě výtah a servis výtahů není na telefonu dostupný. Následně je odpovědnost na profipředsedovi, aby zajistil nápravu. V rámci výkonu funkce se musíte potýkat často se stavebně-technickými záležitostmi, proto je vhodné, když má profipředseda i zkušenosti ve stavebním odvětví, aby je mohl adekvátně a účelně řešit.

Nejtěžší překážky při výkonu funkce předsedy?

Samozřejmě často je to práce, která vyžaduje velké penzum „neviditelných“ činností. V případě oprav společných částí domu je nutné poptat dodavatele a ti Vám musejí dodat cenové nabídky. V době před pandemii COVID-19 měly stavební společnosti málo volných kapacit, takže dodání cenových nabídek a získání nových zakázek nebyla jejich priorita, proto bylo získávání těchto nabídek často obtížné. Při výkonu funkce předsedy s péčí řádného hospodáře lze ale problémům předcházet a následně musí profipředseda docílit zejména toho, aby byli všichni vlastníci v domě spokojeni a jejich soužití bylo bezproblémové.

Je lepší jeden profipředseda nebo profipředseda jako člen výboru?

Obecně má každé strukturální rozvržení svá pro a proti.  Samostatný profipředseda bez výboru je vhodný pro menší SV, u kterých je jedna osoba schopná zajistit všechny činnosti a kde se nikdo z SVJ nechce na správě jakkoliv podílet. Pokud je profipředseda členem výboru, děláme to tak, že zbylí členové výboru na něj hrnou práci a v podstatě fungují jako jakási spojka mezi ním a domem. Také předsedu kontrolují a například spolupodepisují platby.

Jak často dochází profipředseda do domu?

Primárně je funkce nastavena tak, aby předseda do domu nemusel chodit denně, ale pouze v případě nutnosti. Základem je vhodně se dohodnout s technikem správcovské společnosti, aby byl vlastníkům k dispozici pro drobné opravy. Samozřejmě jsou situace, kdy do domu profipředseda musí, jedná se zejména o shromáždění, přebírání stavebních prací, řešení pojistných událostí a dalších činností, u kterých je fyzická přítomnost předsedy nezbytná. Nelze asi konkrétně určit průměrný měsíční počet návštěv v domě, někdy je to pětkrát za měsíc, někdy jednou za měsíc, skutečně záleží na konkrétním případě a konkrétním časovém úseku.

Kdo kontroluje profipředsedu?

Nejčastěji na výkon funkce dohlíží předchozí výbor, který hlavně v úvodu výkonu funkce odkrývá profipředsedovi jednotlivá specifika konkrétního bytového domu. Možností je i zřídit kontrolní komisi, které může profipředseda zasílat pravidelně seznam provedených činností. Případně mohou profipředsedu kontrolovat všichni vlastníci – například nahlížením do el. bankovnictví atd.

Jaká je cena za výkon funkce profipředsedy?

Cena za službu profesionálního předsedy se odvíjí od velikosti bytového domu a počtu jednotek. Cena je však vždy předmětem dohody a lze jí stanovit pro každé SV individuálně podle jeho potřeb.

Co byste vzkázal čtenářům závěrem?

Výkon funkce statutárního orgánu není jednoduchý a často musí mít člověk zásadní trpělivost a diplomatické schopnosti. U nás ve společnosti jsme stále toho názoru, že je nejlepší, pokud předsedu dělá někdo, kdo v domě bydlí. Nicméně v případě, že to již není možné, nabízíme vhodnou alternativu pro všechny SVJ, které chtějí, aby jejich statutární orgán fungoval bezproblémově a umožnil se domu rozvíjet.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Družstevní marketingové sdružení Česká republika zase trochu povyrostlo

Valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) schválila na svém lednovém jednání přijetí patnáctého člena sdružení, kterým je nově Bytové družstvo Družba z Ústí nad Labem. Celkový počet bytů ve správě členských družstev sdružení stoupl na 140 tisíc.…

Správa bytových domů jinak

Dne 28. listopadu se konal seminář Akademie pro bytové domy na téma „Správa bytových domů jinak“. Seminář proběhl formou prezentace nového softwarového řešení pro správu bytových domů s doprovodnou moderovanou diskuzí za účasti pp. Hachlince (BeiT), Vyhnálka (CAD Consulting) a…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter