Profesionální technická správa bytových domů
je rozhodně výhodou

8 min. čtení · Správa nemovitostí ·

Družstevní marketingové sdružení Česká republika, které spravuje celkem přes sto tisíc bytových jednotek má svoji technickou komisi. O shrnutí v čem spočívají hlavní výhody technické komise, jsme požádali jejího předsedu pana Miroslava Švarce.

Technická správa domu ano či ne?

V dnešní době si jen těžko dokážu představit moderní správu nemovitostí bez funkčního technického úseku. Doba, kdy předseda nebo ostatní členové výboru společenství vlastníků či předseda představenstva bytového družstva vykonával celou řadu technických činností od zajišťování drobné údržby až po náročné komplexní revitalizace objektu, jednoduše pomalu končí. Většina těchto obětavých lidí svou práci vykonávala již za doby výborů samospráv a není výjimkou, že i déle než třicet let. Síly postupně ubývají, pomyslné převoznické veslo je však nepředatelné, pokud nedojde k přenesení většiny činností na správce, kterému podle mého názoru patří. Těžko se najde někdo, kdo by se při plném pracovním vytížení ještě zabýval po večerech úpravou stanov dle nového občanského zákoníku, k tomu sledoval povinnosti ze zákona o hospodaření energií a  jeho novel, orientoval se v nových normách na výtahy a řešil zlomený klíč ve vchodových dveřích či ucpanou kanalizaci apod.

Nejlépe způsobilá pro komplexní správu jsou právě Bytová Družstva.

Přes lehký úsměv na tváři a myšlenky na staré struktury se na chvilku přeneseme a zkusíme si vysvětlit proč. Rád bych se podržel techniky, kolegové z ostatních oblastí správy domu jistě prominou.

Jedním z hlavích důvodů je, že si to prostě můžeme dovolit. Bez energetiků, stavebních, výtahových, revizních a provozních techniků nemůže být technická správa zajištěna odborně. Aby si mohla jakákoli společnost, zabývající se správou nemovitostí, dovolit udržet specialisty pro dané oblasti a přitom zůstat v ekonomicky přijatelné rovině, potřebuje spravovat několik tisíc bytových jednotek. A právě toto nám bylo dáno historicky do vínku. Samozřejmě lze některé funkce kumulovat, ale vše má svoje hranice, zpravidla na úkor odbornosti. V některých případech si dovoluji tvrdit dokonce i na úkor způsobilosti.

Dalším podstatným faktorem je možnost srovnání a výměna informací. Při velkém množství spravovaných domů získávají technici dostatek informací k tomu, aby mohli provádět efektivní analýzu získaných dat a poskytnout je všem spravovaným objektům. Pokud se zeptáte daného technika na radu ohledně plánované opravy, rekonstrukce či modernizace, s největší pravděpodobností Vám vyjmenuje objekty, kde již něco podobného proběhlo. Dozvíte se, zda bylo zvolené řešení správné a jaké byly při realizaci problémy. To je přesně okamžik, kdy se při rozhodování můžete vyhnout zbytečným finančním nákladům a celé řadě dalších problémů.

V neposlední řadě je to systém řízení stavebních bytových družstev. Nejvyšším řídícím orgánem Bytového družstva je shromáždění delegátů, kteří jsou voleni z řad členů samospráv družstva a zpravidla bydlí ve spravovaných objektech. Znáte jinou firmu, kterou by řídili její vlastní klienti? Jestli se někam promítnou jejich potřeby, tak k nám – správci. Nejsme staré struktury, jsme jedni z nejmodernějších správců, které můžete mít, operativně reagující na potřeby svých klientů.

Technická komise DMS

Takže co dál? Máme k dispozici jedny z nejlepších odborníků na dané problematiky. Další školení pomalu ztrácí smysl, protože většina školitelů čerpá informace od nás nebo je zatížena potřebou prezentovat svůj produkt jen v dobrém světle. Novinky bedlivě sledujeme, ale často čekáme dlouho na jejich ověření v praxi. Teprve potom je můžeme s klidným svědomím doporučit zástupcům spravovaných objektů. S velkými dodavateli se jedná stále obtížněji, protože jsme jako zákazník i přes velký počet spravovaných objektů příliš malí.

Na tomto základě se formuje technická komise DMS, kde se daří deseti velkým pražským SBD navázat aktivní spolupráci a výměnu informací v technických oblastech. Nečerpáme již poznatky z několika tisíců spravovaných jednotek, ale je tu sto tisíc jednotek. Věřím, že nás tato vzájemná spolupráce znovu posune o krok dál v naší činnosti.

Komunikace s velkými dodavateli se zásadně zlepšila, zřejmě hlavně proto, že prosazujeme zájmy pětiny obyvatel Prahy a konečně se stáváme partnerem k jednání. Navíc dokážeme své požadavky sjednotit na základě praktických zkušeností. Máme za sebou poměrně úspěšné jednání s Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s., a v současné době probíhají jednání s Pražskou teplárenskou, a.s. Těší mě, že společně s kolegy docházíme k velice podobným závěrům, i když každý trochu odlišnou cestou. Upevňuje to ve mně dojem, že děláme věci správně.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Profipředseda – co to obnáší a na co si…

Původnímu výboru skončilo funkční období a nikdo další z vlastníků o činnost statutárního orgánu společenství vlastníků nemá zájem. Funkce předsedy je často velmi nevděčná a nese s sebou značnou odpovědnost. Logicky tedy společenství najímají do statutárních orgánů profesionály, kteří mají…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Družstevní marketingové sdružení Česká republika zase trochu povyrostlo

Valná hromada Družstevního marketingového sdružení Česká republika (DMS ČR) schválila na svém lednovém jednání přijetí patnáctého člena sdružení, kterým je nově Bytové družstvo Družba z Ústí nad Labem. Celkový počet bytů ve správě členských družstev sdružení stoupl na 140 tisíc.…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter