Pravidelnou kontrolu výdajů za vytápění často podceňujeme, nedostatečně řešíme i stav domu

4 min. čtení · Vytápění ·

Po konci topné sezóny nastává chvíle bilancování nákladů za vytápění. Právě tato položka tvoří podle Českého statistického úřadu až dvě třetiny domácího rozpočtu spadajícího na bydlení. Přesto řada z nás situaci s pravidelným sledováním výdajů během topné sezóny podceňuje.

Kontrola nás moc nezajímá – ale měla by

Podle Českého statistického úřadu jdou z celkového rozpočtu domácností na bydlení až dvě třetiny právě na vytápění. Jak ale vyplynulo z ankety realizované Sdružením EPS ČR, více než polovina domácností nekontroluje měsíční spotřebu za vytápění a každý sedmý účastník ankety neprovádí kontrolu spotřeby dokonce vůbec a čeká na vyúčtování energií. K nárazové kontrole během topné sezóny se podle odpovědí uchýlí 25 % z nás. Každý sedmý účastník ankety uvedl, že výdaje nekontroluje z důvodu, že nemá dálkový odečet a průběžná kontrola spotřeby není možná.

Náklady na vytápění ovlivňuje i stav domu

S přiblížením se konce května a vylepšeným počasím nastává oficiální ukončení topné sezóny. To podle vyhlášky náleží k poslednímu květnovému dni, ačkoliv reálně bývá topná sezóna ukončena dříve v návaznosti na vývoj denních teplot. Minimálně na několik následujících měsíců si tak můžeme oddechnout od výdajů za spotřebu tepla. Mezičas bychom ale mohli využít k tomu, abychom se zamysleli i nad tím, jestli zbytečně vysoké výdaje za vytápění nemohou být i vinou vysokých tepelných ztrát domu. Řešením je kvalifikované posouzení stavu domu, doplněné návrhy na snížení energetické náročnosti. Jedním z nejčastějších opatření zde patří výměna oken a kompletní zateplení. Významnou úsporu energií dokáže zateplení generovat především u starší bytové zástavby, kde modelové příklady odhadují snížení nákladů až o 50 % původní částky.

Především na fasádách a plochých střechách patří z izolačních materiálů většinový podíl pěnovému polystyrenu. Oblíbenost pramení z jeho vlastností jako je pevnost, lehkost, vysokou odolnost a životnost minimálně 50 let. Vedle toho je ekologický a má vynikající mechanické a tepelně izolační vlastnosti, které na rozdíl od jiných izolačních materiálů neztrácí a v průběhu času si je plně zachovává,“ dodává Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

V praxi můžeme výhody zateplení sledovat nejen na nižších provozních nákladech za vytápění, ale i na úsporách za klimatizaci během léta. Kromě úspor energií prodlužuje kvalitní izolace životnost budov, pomáhá udržet optimální teplotu ve vytápěném prostoru a snižuje emise skleníkových plynů.

O anketě

Anketa Sdružení EPS ČR byla realizována v březnu roku 2017 a zúčastnilo se jí 1 254 hlasujících. Cílovou skupinou byla převážně bytová družstva a sdružení vlastníků jednotek.

klíčová slova:

Další podobné články

I zateplené bytové domy bojují s plýtváním energie

Snad již většina vlastníků starších bytových domů provedla základní energetická opatření, jako je zateplení fasády, rekonstrukce střechy a výměna oken. Jen někteří z nich ovšem vědí, že řešení je to jen tak napůl. Potenciál zateplených domů totiž zůstává často nevyužitý…

DK CHEMO s.r.o. opět potvrdila deklarované úspory

S chemickým čištěním topných systémů se v České republice setkáváme již více než třicet let a dnes je neodmyslitelnou součástí údržby otopné soustavy a činnosti řady subjektů v rámci péče řádného hospodáře, a to od bytových družstev až po SVJ.

Zaskočil vás letos vysoký nedoplatek tepla a vody?

Jak jsme si dopřávali tepla a teplé vody v roce 2016 nám právě v těchto dnech připomene roční vyúčtování tepla a vody. Zejména pokud musíme doplácet, je pro nás důležité vědět, jak nedoplatek za spotřebu tepla a vody vznikl. Pojďme…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter