Pozor na vypořádání příspěvků do "fondu oprav"
a při koupi a prodeji bytu!

3 min. čtení · Financování · Nezařazené ·

Zvažujete koupi bytu, či jste člen výboru SV (SVJ)? Změna vlastníka bytu s sebou nese i některé, stále výrazně podceňované, skutečnosti. „V této souvislosti bych upozornil zejména na otázku vypořádání příspěvků do fondu oprav při prodeji bytu,“ říká advokát Ondřej Preuss z www.dostupnyadvokat.cz. Proč je pro obě strany nutné si vzájemně vyrovnat příspěvky, které se hradí SV (SVJ) za správu domu?

Kupující přebírá i závazky prodávajícího!

Vyrovnání příspěvků, které vlastník bytu hradí SV (SVJ) za správu bytu je v případě prodeje/koupi bytu důležitý pro obě strany kupní smlouvy na byt.

Nově se totiž při převodu bytové jednotky dostává kupující z hlediska práv a povinností vůči SV (SVJ) do „bot“ prodávajícího. Ignorace tohoto problému přináší oběma stranám kupní smlouvy nezanedbatelná rizika.

Co jsou příspěvky na správu domu?

Příspěvky na správu domu mohou být v zásadě dvojí:

  1. platby za běžný provoz domu (pojištění domu, osvětlení chodeb, výtahy, svoz odpadu a podobně) a
  2. platby do tzv. fondu oprav (prostředky určené na opravy a rekonstrukci domu).

Zvláště pak příspěvky do tzv. fondu oprav mohou tvořit nezanedbatelnou částku u těch SV (SVJ), které šetří na zásadnější opravy.

Příspěvky mohou mít jak pozitivní bilanci (např. prodávající „naspořil“ sto tisíc do fondu oprav), tak negativní bilanci (prodávající dluží SV (SVJ) na úhradách za tyto příspěvky).

Vyrovnejte příspěvky v kupní smlouvě!

Pro prodávající i kupujícího je mimořádně důležité, aby se dohodli ohledně vyrovnání příspěvků za správu domu. Nejlépe tak učiní přímo v kupní smlouvě. Samo SV (SVJ) v tomto příliš nápomocno nebude, protože dle nového občanského zákoníku nemá povinnost příspěvky při prodeji bytu jakkoli vypořádat.

Pozitivní bilance příspěvků – prodávající má „našetřeno“ ve fondu oprav – může mít vliv na vyšší kupní cenu za byt. Pokud má prodávající našetřeno ve fondu oprav např. 200 tisíc, může chtít tuto částku od kupujícího uhradit a navýšit tak např. kupní cenu za byt. Je nicméně opět důležité, aby si prodávající tuto sumu vypořádal přímo s kupujícím, protože SV (SVJ) nemá povinnost prodávajícímu vrátit to, co do fondu oprav již odvedl. Znalost pozitivní bilance je důležitá pro prodávajícího.

Negativní bilanci příspěvků – dluhy prodávajícího vůči SV (SVJ) (typicky prodávající dluží za příspěvky do fondu oprav) je opět důležité vyrovnat v kupní smlouvě, neboť s převodem bytové jednotky přejdou na kupujícího. Nebezpečí, ale číhá rovněž na samotného prodávajícího, protože prodávající za své dluhy vůči SV (SVJ) ručí! Pokud kupující dluhy na příspěvcích, které zbyly po prodávajícím, SVJ neuhradí, může SVJ tyto dluhy vymáhat přímo na prodávajícím. Znalost negativní bilance je tedy důležitá pro obě strany, ale především by měla zajímat kupujícího.

klíčová slova:

Další podobné články

Jak vyřešit hypotéku a rozvod ?

Hypotéka je často běh na dlouhou trať. V tom horším případě se dokonce může stát, že vydrží déle než manželství. A protože skoro polovina manželství končí rozvodem, nabízí se otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou. Existuje mylný…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter