Požáry a požární ochrana v bytových domech

7 min. čtení · ochrana a bezpečí ·

Společnost Prevence požární ochrany s. r. o. je odborným partnerem Akademie bydlení v oblasti požární ochrany. Aktivně působí v oblasti pořádání odborných seminářů na téma požární ochrany v bytových domech.  Protože téma bezpečnosti se týká nejen odpovědnosti předsedů jednotlivých SVJ, ale všech obyvatel bytových domů, přizvali jsme k rozhovoru na téma požární bezpečnosti majitele společnosti Prevence požární ochrany – Ing. Petra Tecla a Jana Fojta, Dis.

Kolik vlastně vznikne v Česku požárů?

Za rok 2016 je to dle statistik HZS 16.650 požárů, při kterých bylo usmrceno 109 lidí, 1.250 jich bylo zraněno a přímé škody na majetku byly odhadnuty na částku kolem 3,3 miliard korun. Kdo se ve svém životě setkal s požárem, potvrdí nepravdivost rčení, že lepší je vyhořet, než se stěhovat. Bohužel na základě našich zkušeností neplatí ani, že vyhoříte jen jednou.

Jak nejčastěji vznikají požáry v bytových domech?

Nejčastější příčinou je nedbalost, děti hrající si se zapalovači, nedopalky cigaret, vaření na plynovém ohni, kdy vedle sporáku jsou papírové utěrky, svíčky, vánoční stromky a různé adventní věnce, žehličky a toustery bez dozoru. Stále častějším důvodem vzniku požáru je elektrický zkrat vzniklý chybným elektrospotřebičem vyrobeným někde v Asii.

Co se děje v průběhu požáru?

Oheň vždycky potřebuje tři věci – hořlavou látku, patřičnou teplotu ke vznícení a vzduch. Čím více jich je, tím rychleji se požár šíří a tím ničivější má důsledky. Je třeba si uvědomit, že pokud vypukne požár, nejlepší variantou je jeho okamžité uhašení obyvateli domu v jeho zárodku. Proto by měli obyvatelé domů mít k dispozici věcně hasící prostředky – přenosné hasicí přístroje, případně hydranty. A měli by je umět použít. Hasičský záchranný sbor u vás nebude dřív, než za deset minut, pokud nemáte hasičskou stanici v sousední ulici. A za deset minut se každý oheň rozroste do katastrofické velikosti v plné ničivé síle. Na internetu si každý může dohledat instruktážní videa o průběhu požárů, všem to doporučuji.

Jak se chovají lidé, když začne hořet u nich.

Existuje pár výjimek, většinou lidí, kteří mají nějakou zkušenost s prací u záchranných sborů. Standardně se ale neděje nic, kromě toho, že lidé jsou v šoku a jejich chování je panické. Nikdo se nepokouší hasit, byť je to jeho povinnost. My v ČR jsme v paradoxní situaci. Na jedné straně máme z pohledu práva extrémně přísné zákonné předpisy, spoustu byrokratických povinností. Na straně druhé máme velmi funkční hasičský záchranný sbor. Když je celý dům v plamenech, hasiči vždycky přijedou, prolejí kompletně dům vodou a oheň uhasí. Problém, který máme, je v lidech a jejich liknavosti. Nejsme připraveni hasit požár v jeho zárodku, což je to nejlepší řešení. Lidé chodí deset let kolem hydrantu, ale když hoří, nepoužijí ho. Platí pravidelně za jejich revize, ale nikdo jim nikdy neřekl, jak ho mají použít. Mnozí z nich nemají k dispozici přenosný hasicí přístroj, který je univerzální a nejlepší prostředek pro uhašení vzniklého požáru v jeho počátku. A i když jim visí někde na zdi, neví, jak ho použít. 

Můžete popsat nějaký příklad požáru z praxe?

Za poslední dva měsíce vyhořel můj kamarád, kterému se vznítila 6 let stará myčka nádobí. Mojí sousedce shořel dům kolaudovaný před 6 měsíci. Důvodem byla chyba stavení firmy, kdy oheň vznikl teplem z krbové vložky. Pak mám jeden ze září loňského roku v bytovém domě v Libni. Důvodem vzniku požáru byl zkrat na elektrickém ventilátoru. My jsme náhodou projížděli kolem na jednání ohledně semináře o požární prevenci a viděli jsme byt v plamenech ještě před příjezdem hasičů. Ve čtvrtém patře na balkoně byl starý člověk volající o pomoc a za jeho zády šlehaly poměrně velké plameny. My jsme zastavili auto před domem a vběhli dovnitř. Ten dům byl starý, nebyly tam protipožární dveře, které zamezí šíření kouře, a proto byl prostor chodby silně zakouřený. Lidé se na chodbě v nižších patrech pohybovali zmateně oběma směry, nikdo se nepokoušel hasit, nikdo se nepokusil dostat toho člověka ven. Veškeré hydranty byly v rozporu se zákony uzamčené obrovským visacím zámkem, do kterých jsme se nedokázali dostat. Ta míra zakouření společných prostor byla bohužel tak vysoká, že jsme se přes veškerou snahu nedokázali bez dýchacích přístrojů dostat ke dveřím dotčeného bytu. Pět minut po nás přijeli hasiči a požár uhasili. Bohužel ten člověk na popálení následně zemřel. Jsem si jist, že kdybychom na místě byli o pět minut dřív, kdyby kdokoli z přítomných obyvatel domu absolvoval náš seminář, vzal do ruky hasicí přístroj, použil ho jako beranidlo, vyrazil s ním dveře a začal hasit v zárodku, nebo kdyby se naše firma starala o požární bezpečnost domu, k takové tragédii by nedošlo. Velmi mě to mrzí a je naším posláním, abychom se z těchto případů poučili a abychom eliminovali velikost a množství škod, které oheň přináší.

Jak funguje požární ochrana v bytových domech?

Teď se opřu do vlastních řad. Ten trh se zvrtnul do podoby, kdy zájmem obyvatel je naplnit přísné legislativní povinnosti za co nejmenší náklady. Ze spousty firem v požární ochraně se staly rychlovylepovači samolepek bez jakékoli přidané hodnoty. Na trhu se pohybují revizní technici, kteří vám oblepí hasicí přístroj samolepkou, ale často to jsou lidé, kteří oprávnění k této živnosti dostali za čtyřdenní kurz a o požární ochraně nemají v podstatě žádné ponětí. Stráví u vás hodinu, vylepí dvacet samolepek a vezmou peníze. Neřeknou vám, že kromě revize hasicích přístrojů máte jako předseda SVJ další povinnosti. My se pak setkáváme s tím, že ve strojovně výtahů je vodní hasicí přístroj, oblepený samolepkou o revizi. V případě, že by s ním někdo začal hasit tu strojovnu pod proudem, ohrožoval by vlastní život. Anebo je tam práškový hasicí přístroj, kterým byste sice strojovnu uhasil, nicméně tím jemným práškem s nejvyšší pravděpodobností zničil celou strojovnu. Viděl jsem hydrant 17 krát revidovaný, ke kterému nebyla nikdy přivedena trubka s vodou. Proto jsme založili naší společnost, tohle z našeho pohledu není prevence a dobrá služba požární ochrany. Naším klientem jsou lidé, kteří chtějí bydlet bezpečně. Pokud my někde poskytujeme službu požární prevence, chceme, aby obyvatelé bytových domů měli nejen v pořádku požární ochranu z pohledu zákona, ale také abychom v daných možnostech co nejvíce zajistili bezpečí obyvatel samotných i jejich majetku. Proto se snažíme v každém domě kromě revizí s lidmi mluvit, pořádat pro ně školení, zveme je na odborné semináře. Samostatnou kapitolou jsou pak staré bytové domy, které podléhají zákonům platných ke dni kolaudace. Ty s kolaudací do osmdesátých let, kdy vznikl první pořádný zákon o požární ochraně, jsou v mnoha případech vysoce rizikové a sám bych se v nich bezpečně necítil a bydlet bych v nich nechtěl. Je zajímavé, že před těmito domy je spousta aut ve statisícových hodnotách, ty byty mají hodnotu miliónovou, ale hasicí přístroje v domě nenajdete. Přitom my vám jeden hasicí přístroj nainstalujeme za tisíc korun. Vydrží dvacet let. Padesát korun na rok.

Kde vidíte největší riziko nebo slabinu požární ochrany?

Jednoznačně v prevenci, v lidech a jejich vzdělávání z pohledu požární ochrany. My se pořád potýkáme s tím, že lidé v bytových domech odkládají na únikové cesty svoje věci, z únikové cesty si dělají skladiště. Nikdo soudný, kdo někdy byl v zakouřeném prostoru bytového domu, by to neudělal. Na západě často není tak přísná legislativa, ale funguje tam princip určitě dobrovolnosti z pohledu požární prevence. Celý systém je pak ekonomicky podpořen tím, že každá pojišťovna si zjišťuje míru požární prevence ve vašem domě. A pokud se o váš dům starají odborníci a dostatečně investujete do požární prevence, dostanete levnější pojistku. Je tam určitý princip dobrovolnosti, který vede lidi k tomu, aby se starali o vlastní bezpečí. Mně je tenhle systém mnohem sympatičtější než byrokratické striktní nařizování spousty povinností, které my Češi máme tak v oblibě obcházet a ještě se tím chlubit. Možná to bude běh na dlouhou trať, ale my rozjíždíme projekt, ve kterém budeme už na základních školách zapojovat děti a jejich prostřednictvím i jejich rodiče do požární bezpečnosti. Inspirací pro nás jsou obdobné projekty na západě a věříme, že i díky nim se nám podaří v budoucnu předejít případům, jakým byl ten v Libni.

Jaká jsou rizika plynoucí z nedodržování povinností v oblasti požární ochrany pro bytová družstva?

My vždycky říkáme, že nejlépe uhašený požár je ten, který nevznikne. My přednášíme požární ochranu na specializované vyšší odborné škole. A protože máme zkušenosti u hasičského záchranného sboru a známe ničivou sílu ohně, občas žasneme nad liknavostí předsedů SVJ. V případě nesplnění povinností daných zákonem při ztrátách na životech, ohrožení zdraví nebo škodách na majetku nese statutární zástupce osobní odpovědnost za způsobené škody. Navíc pojišťovny výrazně omezují pojistné plnění v případech, kdy nejsou splněny povinnosti v dotčeném objektu. Dokonce si pro tyto případy najímají speciální týmy z řad bývalých hasičů. I my jsme takovou nabídku dostali, ale nepřijali jsme ji. Chceme být aktivní v oblasti prevence a lidem pomáhat, nikoli dělat represe. Musím zmínit i možnou sankci uloženou správním úřadem při porušení zákonných povinností na úseku požární ochrany – pokutu až 500.000,- Kč dle zákona o PO č. 133/1985 Sb., § 76. V neposlední řadě lze nesplnění podmínek požární ochrany v bytových domech kvalifikovat i jako obecné ohrožení. Třeba v případech, kdy předseda SVJ má hydrantové hadice vědomě uzamčené v jedné místnosti ve sklepě a argumentuje tím, že kdyby je měl v hydrantových skříních, někdo by mu je ukradl. I s tím jsme se setkali.

Jaké řešení nabízí společnost Prevence požární ochrany?

Při využití našich služeb dostanete komplexní služby v oblasti PO od jednoho partnera. Máme zkušenosti s renovací nefunkčního nuceného větrání, umíme z vašich starých nevzhledných hydrantů udělat nové. Naši klienti jsou zařazení do systému Řízení bezpečnosti PO a hlídáme za ně veškeré zákonné povinnosti. Náš tým je tvořen výhradně z lidí s dlouholetými zkušenostmi v oblasti PO a HZS. Pokud byste měli jakékoli dotazy, podívejte se na naši webovou stránku www.prevencepo.eu , nebo nám napište na email: info@prevencepo.eu

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

​Bezpečnost v koupelně často podceňujeme. Jaká rizika a kde…

Co se úrazů týká, je koupelna jedním z nejrizikovějších míst v bytě. Přispívá k tomu často kluzký povrch a omezený prostor s řadou různorodého vybavení. Pak už stačí jenom chvilková nepozornost nebo nešikovnost a lékaři mají práci. Řadu rizik si…

Jste aktivní na sociálních sítích? Vaše sdílnost může ohrozit…

Sociální sítě jsou bezesporu fenomén dnešní doby. Rádi sdílíme fotky z víkendového výletu i z dovolené a neopomeneme připojit nějaký ten komentář. Přitom nějak neřešíme, že tyto osobní informace pouštíme do veřejného prostoru. Po návratu domů na nás může čekat velmi nepříjemné…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter