Pojištění schopnosti splácet hypotéku: Výhodná služba, nebo marketingový trik?

4 min. čtení · Financování ·

Zní to opravdu lákavě. Při uzavírání úvěru vám v rámci výhodného balíčku bylo nabídnuto i pojištění neschopnosti splácet. Představa, že se můžete vyplatit z rizika je lákavá. Jak to ale bude ve skutečnosti?

Co si představit pod pojmem pojištění schopnosti splácet?

Máte hypotéku a využili jste cross-selling? Že nevíte, o čem je řeč? Jednoduše se jedná o atraktivní balíček služeb od partnerských dodavatelů, který vám finanční poradce nabídl a vy jej přijali. Typickým příkladem cross-sellingového produktu je právě pojištění proti neschopnosti splácet. Nabízí pokrytí jednotlivých splátek v době vaší neschopnosti splácet z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci či náhlého úmrtí. Toto pojištění se sice na první pohled tváří jako výhodná nabídka, v praxi s sebou však nese značná omezení.

Jaké výdaje pro nás pojištění schopnosti splácet bude znamenat?

Mezi nejrozšířenější varianty, které jsou klientům nabízeny při uzavírání hypotéky, patří pojištění schopnosti splácet při náhlém úmrtí, invaliditě III. stupně, pracovní neschopnosti, anebo v případě ztráty zaměstnání, přičemž lze tyto varianty v závislosti na nabídce dané banky kombinovat. Na základě výběru příslušného balíčku pak hradíte bance pojistné, které je přímo součástí hypotečního úvěru a činí přibližně 4-10 % z výše měsíční splátky. Pojištění se podstatně promítá do splátek úvěru a neměli byste jej uzavírat zcela automaticky.

Pozor na čekací lhůty

Tématu pojištění schopnosti splácet se věnovali také odborníci dTestu. Upozorňují také na tzv. karenční neboli čekací lhůty, jimiž se pojišťovna chrání proti možnému zneužití pojistky. Jestliže se vám něco stane v určitém období po uzavření smlouvy, pojišťovna nemusí plnit. Pro případy invalidity a smrti bývá karenční lhůta dva roky. Trpíte-li například dlouhodobě srdeční chorobou a zemřeli byste v prvních dvou letech pojištění, úvěr za vás pojišťovna nesplatí. V případě autonehody s vážnými následky naopak pojišťovna čekací lhůtu neuplatní.

Pojištění pracovní neschopnosti má háček opět v karenčních lhůtách. Jestliže dostanete angínu, pojišťovny se ani neptejte. Jednat s vámi bude nejdříve po čtyřech týdnech nemoci, většinou však až po dvou měsících. Pojištění schopnosti splácet proto neberte jako všelék. Pokud si berete půjčku, musíte mít rezervu na několik splátek dopředu.

Rizika, která je nutná zvážit

Často mám pro rozhodnutí přijmout pojištění stačí doporučení od bankéře, avšak sami se s náležitostmi tohoto pojištění ani detailně neseznámíme. Proto si v klidu projděte dané smluvní podmínky a v případě nesrovnalostí se obraťte na svého finančního poradce, který vám s danou problematikou poradí s větší mírou objektivity než příslušný zaměstnanec banky. Přestože si každá finanční instituce své podmínky formuluje jinak, vážou se k pojištění vždy určitá rizika. „Mezi ně patří nulová flexibilita ve smyslu změny pojistné částky, smlouvy nebo výpovědi pojistného na dobu určitou, dále absence pojištění v případě trvalých následků úrazu nebo nemožnost uplatnit daňové odpočty,“ upozorňuje David Novotný, generální ředitel společnosti zabývající se servisem v oblasti správy a investic do nemovitostí.

Nejdříve si tedy spočítejte všechny výhody a nevýhody, zda je pro vás pojištění schopnosti splácet výhodné.

Další podobné články

Jednou z možností zvyšování nájemného je inflační doložka. Jak…

Zvyšování nájemného má svá pravidla, která je pronajímatel povinen dodržovat. Jedním z nich je i využívání inflační doložky, která pronajímateli zajišťuje možnost pravidelného zvyšování nájmu. Inflační doložka musí být zahrnuta ve smlouvě. Řada běžně užívaných inflačních doložek je však z hlediska…

Jak vyřešit hypotéku a rozvod ?

Hypotéka je často běh na dlouhou trať. V tom horším případě se dokonce může stát, že vydrží déle než manželství. A protože skoro polovina manželství končí rozvodem, nabízí se otázka, co si v takovou chvíli počít s hypotékou. Existuje mylný…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter