Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou teď velmi výhodné

10 min. čtení · akademie pro bytové domy · Dotace · Revitalizace domu ·

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), se v tomto programovacím období (2014 – 2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30 – 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zjednodušení a zrychlení administrativy

Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. „Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti,“ vysvětluje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád.

Podpora až 40 %

Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele (aktuálně je poskytována podpora ve výši 30 a 40 % z celkových způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější.

„Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů: Evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech (přibližně pětina žádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10 bytových jednotek), ale také na velké panelové domy. Také zastoupení panelových a cihlových bytových domů je přibližně rovnocenné,“ dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 210 milionů korun (téměř pětina podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí o podporu je z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější žadatele patří společenství vlastníků jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (27 % předložených žádostí).

Příjem žádostí do listopadu

K polovině dubna bylo zaregistrováno v obou výzvách více než 500 žádostí o celkovém objemu dotačního požadavku na více jak miliardu korun a aktuálně jsou vyplaceny první projekty, např. v Moravskoslezském, Libereckém nebo Jihočeském kraji. Dalších přibližně 300 projektů je v různých fázích realizace. Většina projektů je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při splnění podmínek) podpořit zateplení bytových domů, jejichž vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se vztahují k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně či v památkové rezervaci a z důvodů památkové ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria, jako ostatní bytové domy.

Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.

Informace o získání podpory je možné získat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoje České republiky, která sídlí ve všech krajských městech. Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese www.crr.cz.

Autor: Miroslav Krob

Poznámka redakce: Více informací na připravovaných seminářích

Pokud máte blízko do Hradce Králové nebo do Pardubic, můžete využít jedinečnou možnost zúčastnit se připravovaných seminářů na téma Revitalizace s dotací IROP, kde jako přednášející vystoupí pracovník Centra pro regionální rozvoj a bude hovořit o aktuálním stavu dotací z programu IROP. Semináře jsou pro registrované účastníky zdarma. Registrovat se můžete na www.akademiebd.cz nebo telefonicky na 800 821 831. Můžete také zdarma získat posouzení zda je program IROP pro váš bytový dům vhodný. Stačí zadat několik jednoduchých informací na www.revitalizacevasehodomu.cz.

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla v roce 1996 za účelem podpory regionální politiky vlády realizované z evropských prostředků. Věnuje se zejména administraci a kontrole čerpání evropských fondů z různých národních operačních programů (v minulosti se jednalo například o programy PHARE, SROP, JPD2 nebo IOP, v současnosti o Integrovaný regionální operační program) a z programů přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Centrum působí ve všech krajích České republiky a za dobu své existence pomohlo příjemcům dotací zrealizovat tisíce projektů za desítky miliard korun, které výrazně zvýšily kvalitu života v regionech České republiky. Centrum je také jednou z hostitelských organizací celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která se zaměřuje na podporu malých a středních podniků v rámci evropského vnitřního trhu i mimoevropských trhů.

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter