Nová zelená úsporám pro rodinné domy pokračuje
a co bytové domy v Praze?

10 min. čtení · Dotace · Nezařazené · Revitalizace domu ·

Událostí číslo jedna v těchto týdnech v oblasti úspor energií a dotací je informace o vyhlášení kontinuální výzvy Nová zelená úsporám, kde je možné průběžně čerpat dotace až do roku 2021. Zásadní poznámkou je, že je tato výzva určena pouze pro rodinné domy. Zvažuje se podobná pobídka i pro bytové domy a jaká je z jejich pohledu aktuální situace v současné výzvě? O rozhovor jsme požádali Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR.

První otázka bude nejvíce zajímat vlastníky bytových domů. Nyní mohli, společně s rodinnými domy, čerpat dotace NZÚ i pro své bytové domy v Praze. Podle změní kontinuální výzvy NZÚ je cíleno pouze na rodinné domy. Bytové domy mimo Prahu mohou čerpat evropské dotace z programu IROP – Praha tedy nebude mít nic?

Vlastníci bytových domů v Praze mají od letošního května do konce října podat žádost v otevřené výzvě, po jejím skončení provedeme určitou evaluaci a předpokládáme, že ještě do konce letošního roku bude vyhlášena další výzva pro bytové domy v Praze.

 

To znamená, že by i pro bytové domy v Praze platila možnost průběžného čerpání do roku 2021?

Ano, tato možnost by byla stejná, jako u rodinných domů. Předpoklad je průběžné čerpání podle uvolňovaných finančních prostředků z výnosů aukcí emisních povolenek. Pokud v danou chvíli budou finance vyčerpány, přijmeme žádosti do tzv. zásobníků. Po uvolnění dalších financí budou žádosti vyřizovány ve stejném pořadí, v jakém byly řazeny v zásobníku. To je nyní model pro rodinné domy a můžeme předpokládat, že stejný bude platit i po vyhlášení kontinuální výzvy pro bytové domy.

 

Předpokládáte v kontinuální výzvě pro bytové domy nějaké úpravy podmínek? Myslím především směrem k větší volnosti.

Podle našich aktuálních informací jsou podmínky pro bytové domy nastaveny správně a nemáme žádnou výraznou zpětnou vazbu, že by byl v nějakých kritériích zásadní problém. Proto předpokládáme zhruba stejné podmínky. Detaily budou ještě upřesněny po zveřejnění podmínek IROP, který je určen pro bytové domy mimo Prahu. V tuto chvíli nemám ze strany MMR žádné zprávy, že by u programu IROP byly plánovány změny. Je nutné oba dotační programy sladit tak, aby pro bytové domy jak v hlavním městě, tak i mimo něj, byly nastaveny obdobné podmínky.

 

Vraťme se ještě k otevřené výzvě pro bytové domy, která skončila 31.10. 2015. Od některých vlastníků bytových domů zaznívá, že je pro ně obtížné splnit současné podmínky. Kde Vy vidíte největší problém?

Svou roli může sehrát menší připravenost. Je nutné si uvědomit, že bytové domy v Praze neměly v posledních třech letech žádnou možnost čerpat dotace. Ve srovnání s rodinnými domy jsou jejich vlastníci také v nepoměrně složitější situaci. Každé rozhodnutí musí projít hlasováním, je nutné, v souladu se zákony, svolat shromáždění, a to někdy i vícekrát. Z tohoto pohledu je obtížnost postupu s rodinnými domy naprosto nesrovnatelná.

 

V tuto chvíli je z alokace pro bytové domy vyčerpáno kolem 100 mil Kč, což je zhruba čtvrtina celkové částky. Co s těmito penězi bude? Nepřijdou o ně bytové domy?

Určitě není důvod k obavám. Peníze se přesunou do další výzvy, kterou chceme vyhlásit do konce roku. Z naší strany zde tedy i nadále zůstává prostor a vhodná pobídka pro to, aby vlastníci mohli své bytové domy renovovat, šetřit energie a kvalitněji bydlet.

 

Děkujeme za rozhovor

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Omítkový systém Baumit Klima získal zlatou Známku kvality 2019

„V interiéru trávíme až 90 % svého času, a tak je nutné klást velký důraz na vytvoření podmínek pro příjemné a zdravé bydlení,“ říká Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., produktový manažer SOMS společnosti Baumit. „ Dnes se o toto téma zajímají…

Jak na revitalizaci bytového domu s dotací v sedmi…

Chystáte se revitalizovat váš bytový dům? Je to zdlouhavý a náročný proces jehož zvládnutí rozhoduje o tom, jak efektivně investujete vaše peníze a jak dlouho se budete radovat z opraveného domu. Jak revitalizace probíhá a na co si dávat pozor?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter