Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

5 min. čtení · legislativa ·

Dne 19. března t.r. se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod vedením Ing. Radky Maxové, předsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR, a ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování seminář na téma „Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů“. Semináře jsem se zúčastnil z pozice předsedy České společnosti pro rozvoj bydlení a Družstevního marketingového sdružení ČR spolu se zástupci Svazu českých a moravských bytových družstev.

Na semináři vystoupili zástupce odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, místostarostka Jirkova, předsedkyně vybraného jirkovského společenství vlastníků jednotek, ohroženého vlastníky nerespektujícími dohodnutá interní pravidla SVJ a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva spravedlnosti České republiky. Severočeské reprezentantky doplnila také starostka Litvínova s nechvalně vyhlášeným sídlištěm Janov. Všechny diskutující upozornily na alarmující stav bytových domů, zhoršující se ekonomiku mnoha společenství vlastníků jednotek, z nichž některá již podlehla neřešitelným problémům, dluhům a doslova se rozpadla. Některé z postižených bytových domů jsou dnes opuštěnými a vybydlenými budovami, v dezolátním technickém stavu, bez jasné vize jejich řešení do budoucna, zato s devastujícími účinky na jejich okolí a vlastně celou oblast.

S kolegy jsme za velká bytová družstva připomněli, že to opravdu není poprvé, kdy se o tomto tématu mluví. Konference, workshopy, petice ani dopisy subjektů zabývajících se správou bytových domů v minulosti nedokázaly připoutat dostatečnou pozornost ke stále se zhoršující situaci „bytových korporací“ v některých oblastech České republiky. Podobně zůstala mimo pozornost část návrhů, které měly za cíl řešení již vzniklých problémů a prevenci vzniku dalších.

V průběhu semináře byla nespravedlivě hodnocena dvouletá práce především Ministerstva pro místní rozvoj, které zejména ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a odbornou veřejností připravilo novelu občanského zákoníku, která je aktuálně na stole poslanců. Novela se přinejmenším vydává správnou cestou a její podstatná část reflektuje připomínky z praxe (jen namátkou: přechod všech pohledávek na nabyvatele jednotky, zjednodušení procesu nuceného prodeje jednotky vlastníka nerespektujícího dohodnutá pravidla v domě nebo náhradní shromáždění).

Podotýkám to jako člen komise pro bytové právo, ale i jako pamětník nedávných diskuzí např. o podobě novely insolvenčního zákona, kde se vůbec nepromítla náprava přesunutí dluhů z bydlení úpadce na bedra jeho sousedů. Chápu, že bude třeba vyčkat výsledné podoby novely občanského zákoníku i promítnutí nové úpravy osobního úpadku do praxe. Jsem však přesvědčen, že bude nutné brzy zasednout ke stolu znovu. Rozšiřující se průšvihy nefunkčních společenství vlastníků či bytových družstev nás k tomu rychle donutí.

Další podobné články

Může si SVJ dovolit právní zastupování? A může si…

Dlužníci, spory mezi nájemcem a pronajímatelem, nový občanský zákoník – to je jen malý souhrn pojmů, které denně slýchává Mgr. Jaroslav Suttner, právník ze společnosti A. K. Suttner. V rozhovoru nám také prozradil, proč byste neměli váhat služby právní kanceláře…

Nejste si vědomi žádného dluhu? Přesto vás může navštívit…

Návštěva exekutora je vždy nepříjemnou záležitostí. Obvykle jí logicky předchází dlouhodobé nesplácení dluhů některého člena domácnosti, ovšem někdy se může stát, že se exekutor dostaví takříkajíc bez varování a dotyčný ani mnohdy nemusí nutně tušit proč.

Ještě návštěva, nebo už další člen domácnosti? Jak je…

Pronajímatel nemůže nájemci zakazovat přijímat v nájemním bytě návštěvy. Souhlas pronajímatele je ale zapotřebí, jestliže má s nájemcem v bytě bydlet další osoba. Jak ale rozlišit, kdy se jedná pouze o návštěvu a kdy už o osobu, která s nájemcem v bytě bydlí?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter