Návrh MMR na rychlé čerpání evropských
dotací zvýší ceny a může zmařit řadu investic

· Dotace ·

„Tento návrh vytvoří vlnu na trhu, což povede ke zvýšení cen materiálů, technologií i prací. V oboru energeticky úsporného stavebnictví navíc bude třeba navýšit kapacitu výrobních linek, proškolit nové pracovníky, jakmile pak tato vlna skončí, investice budou zmařeny,“ vysvětluje ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. Mnohem efektivnější je podle něj rovnoměrné čerpání dotací.

Vláda by se podle Šance pro budovy měla spíše zaměřit na to, aby byly programy administrativně jednodušší a lépe nastavené. „Některé programy běží dobře a rovnoměrně, jako například OPŽP. Některé programy, například IROP, ale mají pro žadatele velmi složitou administrativu. Jiné, například OP PIK, mají špatně nastavena hodnotící kritéria,“ vyjmenovává Petr Holub konkrétní problémy jednotlivých programů. „Co je nejdůležitější, je upravit jednotné metodické prostředí, které nastavuje MMR. To musí respektovat různou povahu projektů a žadatelů v různých programech. SVJ například nemůže mít při renovaci své bytovky se čtyřmi partajemi stejné administrativní požadavky jako město při výstavbě multifunkční sportovní haly,“ dodává.

Pokud jde pak konkrétně o obor energetických úspor, tak hlavní problém je v tom, že vláda zde není koordinovaná. „V současnosti podpora úspor energie v budovách běží v osmi celostátních i evropských programech řízených čtyřmi úřady. To je potřeba sjednotit a koordinovat,1“ dodává Holub.

Na úspory energie je v  období 2014–2020 v operačních programech vyčleněno celkem přes 50 miliard korun. Energeticky úsporné renovace budov přitom zároveň nejen ušetří peníze za vytápění, ale mají i pozitivní vliv na ekonomiku a lokální zaměstnanost.

klíčová slova:

Další podobné články

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter