Místo zámků čipy a nové domovní telefony – o výhodách vás přesvědčí konkrétní realizace

5 min. čtení · ochrana a bezpečí · Revitalizace domu · vstupní systémy ·

Před lety spíše rarita, dnes zcela běžná součást komfortu bydlení v bytovém domě – to jsou čipové systémy.  Podívejme se dnes na ně ale ze zcela praktické stránky.  Jak to všechno probíhá a co to ve výsledku přinese pro obyvatele domu? Jistě budete souhlasit – není nad reálnou zkušenost.  V domě, který dnes navštívíme, ji získalo současně hned téměř 750 jeho obyvatel.

Výměna zámků za čipy patří mezi akce, kde je velmi důležitá jak profesionálně odvedená instalace kvalitního systému, tak perfektní součinnost mezi firmou a obyvateli domu. Jakékoliv omezení, spojené s otevíráním vstupních dveří, je zásadní zásah do provozu domu. Připravit a uskutečnit výměnu zámků za čipy a instalovat do všech bytů nové domovní telefony v SV s 279 bytovými jednotkami vyžaduje skutečně značné realizační zkušenosti. SV A10 Famfulíkova má tuto akci čerstvě za sebou a mohou se tak podělit ještě s čerstvými zkušenostmi.

Kvalitu bydlení výrazně ovlivňuje technický stav domu, toho si zde jsou dobře vědomi

Dlouhý panelový blok na pražském sídlišti Ďáblice je vcelku v dobrém stavu. Ještě za činnosti předchozího výboru byla vyměněna okna a dům byl zateplen. V samostatné akci byly vyměněny i vstupní portály. O výměně zámků na čipový systém uvažoval výbor už dříve. Stejně jako v mnoha ostatních SV také tady je plánování ovlivněno financemi. Na počátku letošního roku už v tomto SV A10 Famfulíkova stihli výměnu měřičů teplé a studené vody a měřičů tepla. Vše je nyní na dálkové odečty. Provedli také výměnu ležáku studené vody v kolektoru.

Změna na čipový systém byla jasná volba

Na začátku zimy začaly finišovat přípravy na výměnu zámků za čipový systém. Podle schváleného finančního plánu na shromáždění vlastníků, současně s touto výměnou proběhla instalace nových domovních telefonů a zvonkových tabel. Důvodů pro rozhodnutí měl výbor dostatek.

„Největší problémy nám činily nefunkční domovní telefony. Situaci bylo nutné řešit, protože v domech bydlí řada starších osob, pro které je fungující domovní telefon důležitý. Logicky jsme s tím spojili nová zvonková tabla,“ říká Petr Mžourek, člen výboru SV A10 Famfulíkova.

Změna klíčů na čipy měla hlavní důvod bezpečnost. „Věděli jsme, že se klíče nekontrolovaně kopírují a není možné mít naprosto žádný přehled nad tím, kdo všechno si může náš dům normálně odemknout a podle potřeby se po něm pohybovat.“

Celkem instalace zahrnovala 1 x  vstupníčipový systém s centrální správou z jednoho místa pomocí PC s distribuovanou inteligencí a (devět předních a devět zadních vchodů), 9 zvonkových tabel a 279 domovních telefonů.

Volbu systému a firmy výbor pečlivě zvažoval

Při výměně klíčů za čipový systém není možné nic podcenit – toho si byl výbor dobře vědom. V první řadě se věnovali výběru systému. Proběhlo tří kolové výběrové řízení, do kterého se přihlásilo sedm firem.„Jednoznačnou volbou byl čipový systém Siemens s centralizovaným systémem. Jedná se o velkou společnost s odpovídajícím servisem a zázemím. Ověřili jsme si i reference a všechno vyhovovalo. Neměli jsme ani žádný problém tuto volbu odhlasovat na shromáždění. Dokonce nám přímo při schůzi někteří členové potvrzovali, že se s čipovými systémy Siemens již někde setkali a také je doporučovali,“ pokračuje Petr Mžourek.

Důležitá není jen technická stránka realizace

Co všechno ovlivní úspěšnou výměnu klíčů za čipový systém? Správný výběr systému a realizačního týmu jsme zmiňovali. Co je ale neméně důležité, je správné zvládnutí akce. Zejména při tak vysokém počtu bytů, které se v tomto SVJ blíží třem stům, je nutné vše časově bezchybně naplánovat „Věděli jsme, že v našem případě to bude nesmírně náročné. To byl další důvod, proč jsme si za partnera zvolili společnost Siemens.“

Zástupce  společnosti Siemens p. Pepa Tuhý si nejprve dům podrobně prošel a na základě situace připravil časový harmonogram. Výbor o termínech informoval prostřednictvím nástěnky, umístěním na internetové stránky i prostřednictvím mailů a firma Siemens si vlastníky kontaktovala sama. K dispozici byly i rozpisy dvou náhradních termínů. Tato stoprocentní součinnost se všemi majiteli bytů byla nezbytná pro výměnu domovních telefonů.

Pokud by ani jeden ze tří termínů někomu nevyhovoval, další termín už byl zpoplatněn.

Ke klíčům bychom se už nevrátili

Čipový systém byl instalován do dveří, které byly vyměněny v rámci dřívější rekonstrukce vstupních portálů.  „Již tehdy jsme o náhradě klíčů čipovým systémem uvažovali a zvolil se typ dveří, na které bude v budoucnu možné čipový systém instalovat,“ komentuje prozíravé myšlení člen výboru Petr Mžourek.

První dva měsíce, kdy probíhalo dolaďování systému, byly pro jistotu v provozu oba systémy – obyvatelé mohli využívat jak čip, tak i klíče. Pokud je čipový systém nasazován přímo v rámci rekonstrukce na nové vstupní dveře, není tato přechodová forma vždy nutná. Zde svou roli ale sehrála i velikost domu. Čipové systémy a souběžně domovní telefony, byly vždy v jedné třetině domu měněny podle harmonogramu v průběhu jednoho měsíce. Také to byl v tomto případě důvod pro zachování souběhů čipového systému a klíčů.  K termínům instalace čipového systému a domovních telefonů má zástupce SV užitečné doporučení: „Je nutné zpřístupnit byt pro instalaci domovního telefonu. Proto jsou ideální období zimní měsíce, kdy je většina lidí více doma.“

„Součinnost ze strany Siemens byla skutečně maximální, a to jak v rámci realizace, tak při přípravě a průběhu harmonogramu. Jejich nabídka byla sice mírně dražší, ale spolupráce byla výborná a po našich zkušenostech bychom rozhodně společnost Siemens doporučili i ostatním.“

Nový čipový systém, domovní telefony i zvonková tabla provází jen chvála.  Každý, kdo k tomu má oprávnění, se svým čipem dostane do domu zcela bez problémů.  Je to skutečně nejsnadnější otevření vstupních dveří. Zároveň i nejbezpečnější.  Všechny čipy máte plně pod kontrolou. Pokud dojde ke ztrátě čipu, jednoduchým způsobem se čip zakáže a v tu chvíli je z něj bezcenný přívěšek a neoprávněná osoba nemá žádnou možnost se do domu dostat. Stejně tak je snadné zakázat čip podnájemníka, který se odstěhoval. To je podstatný rozdíl oproti klíčům. V případě ztráty, nebo odcizení klíčů, případně odstěhování podnájemníků, není možné klíč žádným způsobem zakázat. Všichni bydlící v domě se tak vystavují stálému riziku pohybu cizích lidí po době se všemi možnými následky.

Poměrně častým dotazem je, jak se čipové systémy vypořádají s výpadkem elektřiny?  Systém okamžitě výpadek proudu hlásí zástupcům SV, kteří pak můžou reagovat a eventuálně sledovat i stav záložních baterií. Přední i zadní vchod má svou baterii -Její výdrž je až 24 hodin. SVJ má též uložen a zapečetěn univerzální klíč, který je možné v jakékoliv krizové situace okamžitě použít.

Pro bezplatné posouzení Vašeho vstupního systému klikněte zde.

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter