Mimořádná splátka úvěru a co bychom o ní měli vědět?

6 min. čtení · Financování ·

Vzali jste si na rekonstrukci vašeho domu úvěr? Pak pravděpodobně i vás při jeho sjednávání zajímalo, zda a za jakých podmínek je možná jednorázová mimořádná splátka úvěru. Často ale už nevíme, v jakém případě je to pro nás vhodné řešení a co dalšího budeme muset v souvislosti s mimořádnou splátkou ještě rozhodnout.

Zájem o mimořádné splátky, jako jeden z benefitů při splácení úvěru, stále stoupá. Na rozdíl od situace před několika roky, kdy si je žadatelé o úvěr sice sjednávali, ale málo využívali, dnes se mimořádná splátka stává vítanou možností, jak úvěrovou zátěž snížit.

Jaké peníze můžeme pro mimořádnou splátku použít?

V podstatě se nabízejí dvě možnosti: vlastní prostředky z fondu oprav nebo prostředky z vyplacené dotace. „Z vlastních zdrojů je mimořádná splátka nejčastěji využívána ke konci roku, kdy je uzavřené hospodaření a je zpracován rozpočet na opravy na následující rok. Z těchto údajů je na první pohled zřejmé kolik bude potřeba ponechat na plánované opravy v následujícím roce, kolik jako rezervu a kolik SVJ zbývá k případnému využití na mimořádnou splátku. Pokud se na shromáždění rozhodnou pro realizaci mimořádné splátky, musí být tento záměr na shromáždění i odsouhlasen.,“ říká Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která se řadu let věnuje poskytování úvěrů pro SVJ a bytová družstva.

Kromě vlastních zdrojů je stále více využívána  mimořádná splátka z vyplacené dotace. Výhodou je, že většina bank povoluje mimořádnou splátku z dotace bez jakéhokoliv omezení výše splátky. Zda dotaci vložíte jako mimořádnou splátku celou, nebo jen její část, záleží na rozhodnutí SVJ.

Při využití dotace jako mimořádné splátky úvěru je však nutné vždy bance doložit, že se jedná skutečně o peníze, vyplacené z dotace (dotační titul). Pokud by k doložení nedošlo, nemusela by mimořádná splátka být povolena nebo by byla povolena, ale s úhradou sankce. Banky totiž zpravidla neumožňují vkládat mimořádné splátky zdarma a výjimkou jsou právě peníze z dotace. „Raiffeisen stavební spořitelna však umožňuje mimořádné splátky i z vlastních zdrojů do určité výše zdarma,“ upozorňuje Dagmar Jonášová.

Pro co se rozhodnete – zkrátit splatnost, nebo snížit měsíční splátky?

S mimořádnou splátkou souvisí rozhodnutí, zda budete chtít zůstatek nesplacené jistiny úvěru přepočítat, a tedy snížit měsíční splátku, nebo ponechat výši splátky a zkrátit dobu splatnosti úvěru.

Výhodnější variantou je splátku ponechat v původní výši a zkrátit si tak celkovou dobu splatnosti úvěru. Tato varianta má i ekonomický přínos, protože se tak snižuje celkový přeplatek úvěru.

Má-li SVJ finanční problémy – například v situaci, kdy došlo v dosavadním průběhu splácení úvěru ke změně skladby členů SVJ a zhoršila se platební morálka, pak může být pro SVJ výhodnější po mimořádné splátce přepočítat výši měsíční splátky s ohledem na zůstatek úvěru a při zachování konečné splatnosti úvěru.  Výsledkem je  pak snížení měsíční splátky úvěru.

Při každé mimořádné splátce je přitom možné zvolit jinou variantu. Jednou je možné nechat přepočítat měsíční částku a snížit tak její výši, při další mimořádné splátce můžete její výši ponechat a zkrátit dobu konečné splatnosti. V každém případě podmínkou pro provedení mimořádné splátky je zaslání písemné žádosti SVJ do banky s uvedením výše splátky a data provedení. Žádost musí být podepsána dle podpisových vzorů. Pokud chce SVJ  po mimořádné splátce provést přepočet, musí být tato skutečnost v žádosti uvedena, v opačném případě se počítá se zachováním výše splátky a zkrácením doby konečné splatnosti úvěru.

 

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Správné pojištění – jak se v něm neztratit?

Co vám jako majitelům bytu může hrozit? Rizika jsou různá. Mezi nejčastější se řadí živelné pohromy, vandalismus, ale i krádež nebo elektrické přepětí. Škodu můžete udělat i vy jako majitel někomu dalšímu. Jak se bránit a zodpovědně se před hrozbami…

Byt v paneláku je opět v kurzu, jeho cena…

Bydlet v panelovém domě nemělo v porevoluční době příliš vysoký kredit. Situace na trhu bydlení se ale změnila a v mnoha lokalitách se byt v paneláku ocitá na vrcholu zájmu. Důvodů je hned několik – kromě ceny hrají roli i…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter