Mibag: Dezinfikujeme místa zásahů, abychom zabránili šíření nákazy koronaviru

4 min. čtení · z praxe ·

Pandemii nákazy covid-19 řeší již celý svět. Vtiskla se nesmazatelně do našich životů a významně ovlivnila mnohé běžné činnosti. Jak se s možností nákazy vyrovnávají naši zaměstnanci? A jak MIBAG reaguje na nebezpečí přenosu koronaviru, které v současné době hrozí při každém zásahu?

Vždy, když se naši technici vydávají na místo, které postihla vodovodní havárie, požár, či jakákoliv živelní katastrofa, musí počítat s tím, že přijdou do kontaktu se zdraví ohrožujícím prostředím. Patří k nim nejrůznější plísně, bakterie, kouř nebo například saze. Mnoha způsoby kontaminované prostředí je zkrátka součástí naší každodenní práce.

Proto jsou naši technici za všech okolností vybaveni kvalitními certifikovanými přístroji i ochrannými pracovními pomůckami, které zajišťují ochranu jejich zdraví. V posledních týdnech se však musí potýkat ještě s další nástrahou – totiž s rizikem, že místo, kde zasahují, může být kontaminováno nákazou covid-19.

Než se pustíme do sanace, místo zásahu důkladně dezinfikujeme

V MIBAGu nenecháváme nic náhodě. Abychom mohli místo, které postihl požár, nebo vodovodní havárie, převzít a začít pracovat na jeho obnově, musíme předejít všem rizikům. Běžně se jedná například o zabezpečení stavby před hrozbami v podobě pádu nezajištěných předmětů. V současné době ale ke všem běžným rizikům přibylo i nebezpečí nákazy koronavirem. Před převzetím stavby proto provádíme na místě vždy plošnou dezinfekci, kterou přizpůsobujeme konkrétním podmínkám nemovitosti. Jak taková dezinfekce vypadá v praxi?

Náročný technologický postup zajistí bezpečné prostředí

Místo zásahu nejprve obhlídne kvalifikovaný technik. Zaměří a zhodnotí konkrétní potřeby prostoru, který je nutné ošetřit dezinfekcí. Technici MIBAGu poté zakryjí citlivé vybavení, aby zamezili případným škodám. Zařízení v místnostech nejprve důkladně mechanicky dezinfikují za pomocí nano roušek s vetkaným stříbrem a speciálních dezinfekčních prostředků. Tímto způsobem ošetří povrch nábytku, kliky a další vybavení nemovitosti.

Následně ošetří prostor tzv. mlhováním. Rozsah a konkrétní výběr certifikovaných dezinfekčních prostředků, které se v dané nemovitosti použijí, určí zkušený technik. K dezinfekci využíváme buď horkovzdušný Foger, nebo zvolíme technologii rozprášení aerosolu zastudena.

Na závěr ošetříme prostor ozónem pomocí generátoru. Jakmile je celý proces dokončen, naši technici vše důkladně zkontrolují, odkryjí a podle potřeby manuálně dokončí dezinfekci konkrétních míst, která bylo nutné před plošnou dezinfekcí zakrýt. Poté je místo plně bezpečné a v nemovitosti je možné začít pracovat na sanaci prostor.

Dezinfikovali jsme prostory v Uničově

Popsaný postup jsme využili i při zásahu našich techniků v Uničově. Jen tři dny před uzavřením oblasti hygieniky z důvodu rychlého šíření nákazy koronaviru totiž naši technici zasahovali v bytovém domě, ve kterém došlo k požáru. Ve vnitřních prostorech domu jsme proto na vlastní náklady provedli důkladnou dezinfekci mlhováním za pomocí tzv. Fogeru.

Při práci se držíme vysokých bezpečnostních standardů

Vždy, když se naši technici vydávají na místo zásahu, kde je čeká sanace po požáru, nebo vodovodní havárii, jsou vybaveni odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky. Kromě toho jsou ale proškolení i na používání dezinfekčních prostředků a speciálního strojního vybavení. Díky tomu zajišťují zákazníkům kvalitní péči i během náročných okolností, jako je například pandemie viru covid-19.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Vybíráme varnou deskou. Z jakých typů máte na výběr?

Jedna z nejdůležitějších věcí v kuchyni? Jednoznačně je to varná deska. Při jejím výběru máte na výběr z více typů. Mezi spotřebiteli převládá především snaha o minimální spotřebu energie. Který je pro vás ten nejvhodnější?

Výpověď z nájmu pro finanční obtíže spojené s pandemií,…

Jestliže nájemce či osoby s ním žijící přijdou v důsledku pandemie vyvolané nemocí COVID-19 o příjmy, může to vést k tomu, že nebudou mít na placení nájemného. Jaké možnosti v takovém případě mají? Jak může naproti tomu postupovat pronajímatel?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter