Kvalita, opomíjená vlastnost výtahu

7 min. čtení · Výtahy ·

Rozhovor s panem Rafaelem Tymlem, Sales Managerem pro Česko ve společnosti KONE a.s.

Jak vnímáte aktuální situaci v oblasti kvality na našem trhu?

Je pravda, že oproti předchozím letům se orientace zákazníků na kvalitu výrazně zlepšila, přesto je stále mnoho státních tak soukromých vlastníků, kteří jsou orientováni na cenu a doslova je ani ,,nezajímá,, co si za své státní nebo vlastní peníze kupují, přestože jde, resp. by mělo jít o investici na dalších 25-30 let.Dnes již nový Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje vyžadovat kvalitu ve státním sektoru a proto věřím, že výběrová řízení, která nás v roce 2017 čekají, budou obsahovat a budou rozhodována i dle tohoto kritéria. V soukromém sektoru je tento nárůst preferencí kvality výrazně lepší, ale jsou případy, kdy došlo k privatizacím bytového fondu a nově vzniklá družstva nemají na svých účtech ani korunu a navíc dluží bankám nemalé prostředky za nákup bytů a zde je problém vůbec najít shodu s vlastníky nad otázkou výměny výtahu. Já dělím stávající zákazníky do tří základních skupin, a to na zákazníky, kteří chtějí výměnu výtahu a mají peníze, ti ale už výtahy většinou mají vyměněny, pak na zákazníky, kteří mají peníze, ale preferují jiné investice a zákazníky, kteří nemají peníze na výměnu výtahu dokonce nechtějí. Dnes se převážně jedná se zákazníky, kteří splatili své úvěry za zateplení domu a teď chtějí investovat do výtahu, dále pak se zákazníky, kteří chtějí výměnu a nemají finanční prostředky a se zákazníky, kteří jdou jen po ceně. Je jasné, která skupina je pro zástupce společnosti, nabízející moderní a kvalitní řešení, nejtěžší.

Jak vnímáte situaci na našem trhu? Kolik je ještě výtahů určených na výměnu?

V České republice přibližně jezdí cca 40000ks původních výtahů instalovaných a uvedených do provozu před rokem 1993. Dá se i odhadnout že zhruba ½ je z toho v hlavním městě. Jedná se o stále velké číslo, které navíc navyšují výtahy, které byly instalovány do provozu v letech 2000 až 2005, kdy šlo většinou o částečné modernizace nebo výměny se stále platnými provozními riziky. Též se jedná o výtahy, které dodaly firmy, které dnes již ani neexistují a vlastníky tak čeká znovu bezpodmínečná výměna. Takže mohu říci, že stále téměř polovina výtahu v České republice má provozní rizika a bude je nutné ve většině případů vyměnit. Zmiňované částečné modernizace jsou po roce 2005, kdy nastal bum v celkových výměnách, již velmi těžko aplikovatelné. U starých výtahů je to ekonomický a praktický nesmysl, protože chtít od výtahu z roku 1983 stejné vlastnosti jako má výtah vyrobený v roce 2017, není reálné. Ano, možná se někomu podaří se přiblížit parametry částečně modernizovaného původního výtahu k požadavku norem, ale cena bude zdaleka někde jinde, než je cena celkové výměny a některá rizika dozajista budou přetrvávat. Navíc je zde platná nová ČSN EN 81-20, která zpřísnila požadavky na nové výtahy, které částečnou modernizací bude těžké splnit.

Takže jediná cesta jsou celkové výměny?

Ano, celkové výměny je jedinou cestou, jak docílit odstranění všech provozních rizik, získat nemalé úspory v oblasti provozu výtahu jakým jsou spotřeba el. energie a hlučnost výtahu. Dále pak v mnoha případech docílit zvětšení velikosti kabiny na hloubku, nebo na šířku či dokonce v obou parametrech. Investicí do nového výtahu či výtahů, zhodnocuje vlastník bytové jednotky či domu také svůj majetek. Byt v zatepleném domě po rekonstrukci a s vyměněným výtahem má jistě jinou prodejní cenu jako byt o stejné rozloze a ve stejné lokalitě, kde se do objektu neinvestovalo vůbec nic.

Jaké jsou nejčastější chyby při výběru dodavatele výměny výtahu?

Je to různé, jsou zákazníci, kteří výběr berou opravdu poctivě a uvědomují si, že kvalita něco stojí a že garantem kvality a jistoty může být především výrobce. Ale jsou zákazníci, kteří často chybují především v přípravě a v specifikaci požadavku na technologii v samotném zadání. Je potřeba věnovat zadání požadovaných parametrů a funkcí ve výzvě velkou pozornost a využít možnosti konzultace s odborníkem. Čím větší prostor uchazečům ve výběrovém řízení špatnou specifikací požadavku na výtah dáte, tím více zvyšujete pravděpodobnost rizika, že se nerozhodnete správně. Jen málokdy jsou v představenstvech Společenství vlastníků či Bytových družstvech odborníci na výtahy a pak výběr sklouzne k ceně výtahu. Já bych doporučil všem, aby si udělali minimálně dvě kola VŘ, kdy v prvním kole bude předmětem nabídky technické řešení dodavatelem bez udání ceny na základě jasného a detailního zadání, pak bych si udělal obrázek o možnostech řešení a s dodavateli, kteří mě zaujmou nejvíce technicky, bych se sešel. Do druhého kola bych oslovil vybrané dodavatele s upřesněním technického požadavku na řešení, kde bych se pak také zaměřil na platební a cenové podmínky.   

Jsou nějaké novinky v předpisech pro výtahy?

Ano, první novinkou, která již platí je absence provozních prohlídek u nových výtahů. Znamená to, že u výtahů uvedených do provozu po 1.5.2004 již není nutné provádět provozní prohlídky což je činnost dozorce výtahu, pokud to nevyžaduje pokyn výrobce. Naše společnost i nadále má v nabídce tuto službu, protože jsou zákazníci, kteří stále chtějí mít zachovaného dozorce výtahu a prohlídky provádět, ale je to převážně v administrativních budovách nebo hotelích. V bytovém domě to je příznivá zpráva ke snížení nákladů. Má to jistou logiku, protože výtahy v bytových domech nejsou tak zatížené jako výtahy ve veřejných budovách. Další novinkou je nová norma pro bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů ČSN EN 81-20, která je již platná od května 2015 a s účinností od 31.8.2017 tato norma společně s normou ČSN EN 81-50 (zkoušky a bezpečnost) nahradí normy ČSN EN 81-1 +A3 a ČSN EN 81-2 +A3 platné z června roku 2010, které dnes až do uvedeného data platí současně s těmito normami. V praxi to znamená, že je možné uvádět na trh výtahy podle jedné z obou norem. Důvodem je prostor pro výrobce přizpůsobit výrobu dle nové normy. Například se bude jednat mimo jiné o změnu v pevnosti kabiny a pevnosti stěn dveří.

Zmínil jste se o servisu, jaké jsou dnes trendy v servisu výtahů?

Co se týče požadavků zákazníků na servis, převládá převážně požadavek na minimální nejnutnější rozsah dle požadavku norem a vše ostatní si zákazníci chtějí platit dle skutečné spotřeby. Je to pochopitelné, protože je velký tlak na cenu paušálních služeb. Obecně lze říci, že každá společnost se musí řídit předpisy norem a pokynem výrobce a proto lze očekávat, že pravidelné servisní úkony budou stejné a tak i ceny budou stejné. V praxi tomu tak ale bohužel není. Velké společnosti mají větší závazek vůči značce, mají vlastní přísnější předpisy, školí své lidi mnohem častěji než některé malé firmy, kladou mnohem větší důraz na bezpečnost a proto i prevence a revize jsou prováděny jinak. Velké společnosti si nemohou dovolit revizi udělat zběžně, jen to napsat, ale musí často servisní pracovníci dělat více odborných kontrolních úkonů. Proto doporučuji zákazníkům nekoukat na nejnižší cenu paušálních služeb, ale i jako u výměn výtahů si zjistit dostatečné reference a vědět, co za své peníze dostanu a co mé rozhodnutí koupit nejlevnější servis nebo celkovou výměnu přinese v horizontu 10-20 let?
Novinkou naší společnosti je možnost rozšíření servisních služeb o program KONE Care on-line, což je webový přístup do on-line systému, kde zákazník má okamžitý přehled, z pohodlí domova, o námi provedených činnostech, kdy přijdeme na další prohlídku, co bylo příčinou závady a kdy a jak jsme ji odstranili, informace o technických parametrech výtahu , přehled o veškeré fakturaci a případně o neuhrazených fakturách a mnoho dalších funkcí. Služba není drahá, ale u objektů z větším počtem výtahů i velice přínosná. Tuto službu ocení i správci objektů, kteří mnohdy spravují stovky objektů a každý nástroj, který jim dá přehled z jednoho místa vítají.        

Co může Vaše společnost nabídnout případnému zájemci o vaše řešení?

Je toho samozřejmě mnoho a je to hodně o individuálním přístupu u konkrétního případu, protože nejsou jak zákazníci, tak výtahy stejní. Naše společnost však jako výrobce, přichází na trh každým rokem s nějakou inovací produktu či službou, která pomůže vyřešit nejen otázku výměny výtahu najednou a v požadované kvalitě či rozšířit naše služby. Jsme společností, která má připravenu celou řadu produktů pro celkové výměny s velkým efektem úspor a maximalizací velikosti kabiny. Například jsme pro naše zákazníky uvedli na trh program financování našich výměn z vlastních zdrojů, tedy bez účasti bankovního domu. Zákazník tak má možnost si investici rozložit do více splátek a tak nezatížit rozpočet domu jednorázovou platbou za dodávku výtahu.
Další novinkou je produkt KONE NanoSpace, který se svojí hybridní technologií pohonu představuje špičku ve výtahovém průmyslu a je určený především pro menší šachty. Zvětšená a pevnější kabina s jedinečným designem je špičkovou inovací ve výtahovém průmyslu. V mém týmu mám mnoho skvělých odborníků, kteří jsou připraveni pomoci našim zákazníkům.

_mg_6244

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Na to, že si po příchodu domů máme důkladně omýt ruce a použít dezinfekci, jsme si již zvykli. Jak se máme ale správně chovat ve společných prostorech bytového domu? Na která místa musíme brát větší zřetel a jak se tato…

Výtahy s umělou inteligencí

Nové inteligentní služby pro výtahy a eskalátory jsou zde – KONE Care TM 24/7 Connect. Data za zařízení po celém světě nám pomáhají vytvářet inteligentní služby pro řešení problémů, než vůbec nastanou a způsobí větší závadu. Pokud je něco s…

Pěšky, nebo výtahem? Jak poznáme, zda je bezpečný?

To, jak bezpečně na nás výtah zapůsobí, poznáme z pohledu možné reakce trochu pozdě – už se vezeme. Konkrétně – stoupáme, či klesáme ke svému cíli. Bát se, že s výtahem spadneme, je asi opravdu zbytečné. Takzvaných provozních rizik ale…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter