Kontrola nad spotřebou vody se stává velkým tématem

5 min. čtení · měření tepla a vody ·

Téma spotřeby vody a hospodaření s vodou se v průběhu několika posledních let stalo celospolečenským problémem. Velkým tématem se stává i pro vlastníky bytových domů, bytová družstva, SVJ a správce. Zájem je především o hi-tech technologie umožňující efektivní hospodaření s vodou a možnost průběžného sledování spotřeby.

Kromě tepla lze díky chytrým technologiím monitorovat i spotřebu vody. Tato oblast je ze strany vlastníků domů a uživatelů bytů stále výrazně podceňovaná, přitom právě díky průběžnému sledování spotřeby lze zabránit zbytečným výdajům za vysoký odběr.

Standardem pro automatické sběrnice dat se stává oboustranná komunikace

Nejpokrokovější možností dálkových odečtů indikátorů a vodoměrů je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tady se vyplatí zvolit nejmodernější metody, které obor v současnosti nabízí. Příkladem mohou být sběrnice dat společnosti ista, které jsou vybaveny chytrou technologií, a proto umožňují oboustrannou komunikaci. To znamená, že umí přebírat a dále přeposílat data i ze vzdálenějších zdrojů. Na rozdíl od konkurenčních řešení na jeden běžný bytový dům proto zpravidla postačuje instalace jediné, či dvou sběrnic dat. Další výhodou těchto sběrnic dat je možnost propojení s webovým portálem pro aktuální přehled nad spotřebou tepla a vody v domě či bytě.

Požadavek sledování spotřeby on-line má oporu v legislativě

Ze Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti pro rozúčtování spotřeby teplé vody vyplývá též předpoklad, aby v horizontu několika let bylo konečnému uživateli umožněno mít o své spotřebě teplé vody přehled vícekrát než jedou ročně. Tuto podmínku splňují dálkové odečty s on-line systémy.

On-line sledování spotřeby vody má své nesporné výhody i pro vlastníky bytových domů, správce i uživatele bytů. Běžně kapající baterie nebo některé zažité modely chování se mohou v roční spotřebě nasčítat v překvapivě vysoké, a především zbytečné výdaje. Podle zkušeností s využíváním on-line systémů sledování spotřeby tepla a vody má tato služba právě výrazný preventivní efekt a díky tomu v naprosté většině případů vede k nižší spotřebě vody.

Význam má on-line systém i v případě pronájmu bytu, kdy umožňuje vlastníkovi bytu udržet přehled nad spotřebou vody v bytě. V době ročního vyúčtování už může být pronájem ukončen a nejsou výjimečné případy, kdy nakonec nutnost doplatit nedoplatek na spotřebě teplé vody zůstane na vlastníkovi bytu.

On-line systémy umožňují různé úrovně nastavení

Některé údaje v rámci dálkových odečtů může vlastník nebo správce domu sdílet i s jednotlivými uživateli bytů, záleží na přání výboru SVJ a nastavení. Nemá-li zájem vlastník domu zájem s online daty sám pracovat, může tuto činnost přenechat správci, nebo využít pouze službu monitoringu spotřeb. Upozorní vlastníka domu jak na příliš vysokou spotřebu, tak na opačný problém. Nulová spotřeba může signalizovat nefunkční vodoměr, nebo neoprávněnou manipulaci. Informaci o nestandardní spotřebě pak poskytovatel služby předá vlastníkovi domu.

Riziko nadměrné spotřeby ohlídá Detekce úniku vody

Užitečným pomocníkem v oblasti hlídání spotřeby vody je služba Detekce úniku vody. Základem je sofistikovaný algoritmus, který detekuje únik vody v bytě. Služba upozorňuje správce budov a případně uživatele bytu v momentě, kdy je zaznamenána neobvyklá spotřeba, která může znamenat nežádoucí únik vody. Tato informace má zásadní význam zejména u bytů, které nejsou celoročně .

Efektivní hospodaření vodou je velkým tématem do budoucnosti

O významu a nezbytnosti efektivního hospodaření s vodou vypovídá i fakt, že se stalo námětem mezinárodního semináře, který se pod názvem Udržitelné hospodaření s vodou v urbanizovaných oblastech v září uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Pro vlastníky bytových domů a jejich správce je téma důležité jak z hlediska naplňování požadavků legislativy, tak z pohledu zajištění potřeb uživatelů bytů. K tomu přispívají především sofistikované technologie a poradenství specializovaných firem, zaměřených na odečty a monitoring tepla a vody.

 

 

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Dálkové odečty tepla a vody začínají být v českých…

Ještě před několika lety jsme museli při odečtu vody či tepla vpustit do bytu cizí osobu. To však bylo jak pro ubytovatele bytu, tak pro SVJ komplikované. Dnes se běžně instalují měřiče, které fungují na principu radiové komunikace a dokážou…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter