Když zateplení nestačí!

5 min. čtení · Revitalizace domu · Zateplení obálky budovy ·

Řada panelových a bytových domů již je zateplena, některé z nich však bohužel nejsou zatepleny dostatečně. Převážná většina bytové výstavby v ČR má parametry stěn cca 4x horší než dnes požadují dnešní technické normy.

Pokud jste zateplovali před 10-ti léty, tak ve většině případů síla zateplení neodpovídá současným energetickým a stavebním požadavků či normám na úsporné bydlení. Hlavní problém tkví v nedostatečné tloušťce izolantů. Podle dřívějších norem se běžně zateplovalo izolanty o síle 3-5 cm, což je z dnešního pohledu až úsměvné, protože průměrná síla izolantu ve státním programu Zelená úsporám se pohybuje od 14 cm nahoru (samozřejmě podle typu obvodových zdí).

Dříve se tato problematika musela řešit strhnutím původního zateplení a opětovným zateplením o větší šířce izolantu. Toto neefektivní řešení totálně znehodnotilo původní investici do zateplení a navíc se muselo platit za likvidaci sutin. Rozpočet na tyto opravy tak zahrnoval nejen částku na pořízení nového zateplení, ale i nemalé náklady spojené s demontáží původního izolantu.

Dnes je již k dispozici jednodušší a úspornější řešení – ZDVOJENÍ ZATEPLENÍ. Nové technologie dokonce umožňují provést toto zdvojení na jakýkoliv zateplovací systém od všech výrobců. Dokonce je již možné použít zateplení s minerální vlnou na zateplení s polystyrenem.

Jak navýšit tloušťku izolantu na potřebnou úroveň?

Protože se jedná o technické řešení, které navýší váhu původního zateplení, tak je klíčovou otázkou přídržnost zateplení (více ve článku ověření přídržnosti). Z toho důvodu je nutné vždy přizvat k řešení odborníky na tuto problematiku, kteří již mají zkušenosti a garantují takové řešení, které je bezpečné pro obyvatele domu i okolí.

Po posouzení stavu se doporučuje ve spolupráci s projektantem a energetickým auditorem připravit projekt pro proškolenou stavební firmu, která zdvojení zateplení provede.  I zde se není čeho bát, protože technik, který stavbu ověřuje, doporučí již proškolenou stavební firmu nebo provede zaškolení nové firmy.

Shrnutí hlavních výhod

  • Zateplení stěnových konstrukcí představuje jednu z nejefektivnějších cest k dosažení výrazných úspor tepelné energie. Zateplením z pěnového polystyrenu na běžnou stěnu z plných pálených cihel o tloušťce 45 cm způsobí, že se taková zateplená stěnaz hlediska prostupnosti tepla chová jako stěna z plných pálených cihel o tloušťce přes 2 m. Zateplený 1m2 klasické stěny z pálených cihel vytápěného prostoru představuje za 1 topnou sezónu úsporu ve spotřebě energie cca 100 Kč. Zateplená stěna dostává navíc nový vzhled.
  • Nedojde ke znehodnocení původní investice do zateplení, kterou majitelé bytů již jednou zaplatili.
  • Dodatečným zdvojení se může vyřešit i řada poruch, které se již na původním zateplení objevili.
  • Díky nové úspoře energií se zlepší i energetické hodnocení domu, které má vliv na ocenění v případě prodeje bytů či celého domu.

Díky dotačním programům je možné financování zdvojení zateplení provést nyní výhodně a rychle. Pokud máte zájem o více informací, tak můžete kontaktovat Jiřího Kláska (602 734 252, klasektomix.cz), který byl u počátků zateplování v České republice. Na vývoji zateplovacích systémů pracuje už více než dvacet pět let. V oblasti zateplovacích systémů přednáší a vzdělává realizační firmy, projektanty, investory a stavební dozory.

Nebo si hned rezervujte technika, který k vám přijede a provede ověření stavu zateplení.

Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Pět nejdůležitějších informací před modernizaci bytového domu

Připravujete modernizaci bytového domu? Začněte s tím, že si zajistíte dostatek informací. Ty vám usnadní rozhodování, ukážou vám, jak modernizace ekonomicky ovlivní budoucnost bytového domu i jeho obyvatel, a v neposlední řadě vám pomohou s procesem schvalování na shromáždění vlastníků.

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter