Když kouření boří sousedské vztahy

5 min. čtení · legislativa · Nezařazené ·

Kouříte doma? Zdálo by se, že je to čistě vaše věc. Stačí ale málo a ze zapálené cigarety je velký problém. Kouříte v koupelně, na toaletě, na lodžii, z otevřeného okna, či na společné chodbě domu? Počet stížností na vlastníky bytů či nájemce, kteří zamořují své sousedství kouřem z cigaret stoupá. Přibývá však i neoprávněných udání. Jak tyto sousedské spory řešit a co na to říká zákon?

Zákon není příliš konkrétní

Zákon stanoví, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání. „Toto pravidlo se týká osob, které obývají jak byty v režimu bytového spoluvlastnictví (běžně označovaném jako osobní vlastnictví), tak družstevním vlastnictví, stejně tak i nájemníky těchto bytů“, podotýká advokát Ondřej Preuss z platformy Dostupnyadvokat.cz. Co to však v praxi znamená? Nemohu si snad na balkóně zapálit cigaretu?

Není možná dohoda?

Krajské hygienické stanice od případů kouření na balkónech či ve společných prostorách dávají ruce pryč. Odborníci vždy doporučují dohodu mezi sousedy. Pokud by se situace po domluvě nezlepšila, nezbude než podat žalobu na zdržení se rušivého jednání.

Ještě jednu páku má nájemník. Ten by mohl naléhat na svého pronajímatele, aby mu umožnil řádný výkon nájemních práv. Jinak by mohl z bytu odejít či požádat o slevu z nájemného.

Pokud by soused i po verdiktu soudu dále imise vypouštěl, může obdržet postupně několik pokut v řádu desítek tisíc korun.

Žalobu se lze samozřejmě domáhat, aby nikdo nad míru nekouřil ve společných prostorách bytového domu. Zákaz kouření zde navíc může upravovat domovní řád. „Zde bych chtěl varovat nájemníky. Porušování domovního řádu může za určitých okolností vést i k výpovědi z nájmu,“ dodává advokát Ondřej Preuss

Pravidla určujete vy

V současné době se vedou diskuze o míře závaznosti pravidel pro užívání společných částí, a to zejména ve vazbě na sankce za jejich porušování. „Ze svého pohledu jsem přístupnější k větší volnosti pro úpravu vnitřních pravidel chování u „bytových“ korporací (SVJ či BD), kde si mohou sami členové korporace určit, jaká pravidla mají platit. A zde platí, že vítězí většinový názor, byť rozumím i úpravám stanov, které pro takové situace budou vyžadovat vyšší konsensus, tj. hlasovací kvórum pro přijetí pravidel pro užívání společných částí,“ doporučuje Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha

Jinou otázkou jsou vztahy, kde uživatel bytu není ve vyrovnané pozici s vlastníkem bytového domu, ale i zde je asi přípustná úprava vnitřních pravidel za souhlasu většiny uživatelů bytů v domě. Koneckonců první průlom přinesl sám zákon „o službách“ (67/2013), respektive jeho novela z roku 2015.

Jaký postih je možný?

„Zcela specifickou otázkou je pak případné ukládání finančních sankcí, kde jsem naopak velmi zdrženlivý. Právě praxe ukazuje na spornost ukládání pokut, zejména v případech jako je kouření, porušování nočního klidu či zamykání dveří. Může jít o snadno zneužitelný mechanismus zaměřený jen na některé členy SVJ či BD. Zde asi není jiné východisko, než rozhodnutí soudu, byť vyšší míru legislativní podpory bych především u bytového spoluvlastnictví uvítal,“ konstatuje Mgr. Martin Kroh.

Došlo to tak daleko, že zvažujete podání žaloby?

„V případě obtěžujícího kouření by se jednalo o žalobu na zdržení se rušivého jednání. Žalobce by zde ale musel prokázat, že mu například soused kuřák podstatně omezuje obvyklé užívání jeho bytu. To by patrně nedokázal, pokud si soused občas na balkóně zakouří. Pokud by však soused kouřil takovým způsobem, že by pach kouře byl často přítomný i v bytě postiženého souseda, mohl by žalobce uspět,“ říká advokát Ondřej Preuss z platformy Dostupnyadvokat.cz. Obdobné řešení lze volit i při kouření ve společných prostorách.

klíčová slova:

Další podobné články

Pojištění v rámci SVJ – na co je nutné…

Povinnost péče řádného hospodáře, kterou mají ze zákona členové výboru (předseda) SVJ, v sobě zahrnuje i povinnost předvídat nejrůznější nebezpečí, která s sebou přináší zpravidla neočekávané události. Kromě správně zvoleného typu pojištění je nutné nepodcenit i další údaje.

Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Okna dokořán a využívání balkónů – v létě se snažíme si pobyt v bytě co nejvíce zpříjemnit. Otevřená okna a balkóny však více využívají i sousedé – kuřáci. Jaká jsou jejich práva a kde naopak začínají ta vaše? Lze kouření na balkónech…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter