Jste členem výboru SVJ?
Víte, jakou máte právní odpovědnost?

5 min. čtení · legislativa · semináře ·

Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová forma vztahu, která přináší nemalé změny. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu na domě a z toho vyplývá i společné rozhodování. Statutární zástupci – zpravidla volený výbor SVJ – však nesou i právní odpovědnost. Víte, jaké povinnosti a zodpovědnost ze zákona výbor společenství vlastníků má?

V jakých případech odpovědnost za škodu reálně hrozí?

Z oblasti civilně-právní je zde v první řadě případná odpovědnost za škodu, která se promítá do několika oblastí.

Statutární zástupci SVJ jsou vůči svým členům odpovědni za správnou péči o společnou nemovitost. Konkrétním příkladem, kdy by statutární zástupci nesli právní odpovědnost, by byla situace, kdy by například neřešeným špatným technickým stavem docházelo k poškozování bytů jednotlivých členů nebo škodám na společných částech domu. „Nelze se vymlouvat na tak zvaného operativního správce nemovitostí, odpovědnost stále zůstává na statutárních zástupcích. Povinností výboru je práci operativního správce kontrolovat a má-li o jeho profesionalitě pochybnosti, je povinen zjednat nápravu a uzavřít smlouvu s jiným správcem.“

S tím úzce souvisí též riziko, vyplývající z chybného rozhodnutí statutárních zástupců. Příkladem je situace, kdy výbor vynaloží peníze v případě, že se tak nemělo stát. Například objedná dodávku prací, které objednat neměl a podobně,“ vysvětluje JUDr. Marek Novotný, specialista na problematiku BD a SVJ.

Vymáháte pohledávky správně?

Velmi aktuální téma, opět spadající do civilně-právní odpovědnosti statutárních orgánů SVJ, pak tvoří pohledávky. „Kdy a jak správně vymáhat pohledávky patří mezi velmi časté otázky, se kterými se na naši kancelář zástupci SVJ obracejí. Pokud tak nečiní, nebo postupují nesprávně a příliš pomalu, opět se vystavují možnému postihu. Zmínil bych i velmi podstatnou podmínku – je nutné se dobře orientovat i v oblasti vlastnických vztahů a tedy vědět, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti.“

Nezmeškejte aktuální informace na semináři České akademie bydlení

Téma právní odpovědnosti výboru společenství vlastníků je natolik aktuální, že mu bude zčásti věnován úvodní seminář České akademie bydlení, který se uskuteční 17. září 2015, v 16.00hod v centru služeb PRE Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), 110 00 Praha 1. Navštivte stránky www.ceskaakademiebydleni.cz, kde se již nyní můžete na seminář registrovat. Právní odpovědností výborů SVJ a legislativou v oblasti SVJ a vás provedou JUDr. Marek Novotný a JUDr. Pavla Schödelbauerová. Účast na semináři je pro registrované zdarma.

klíčová slova:
Sponzor článku logo sponzora

Další podobné články

Nejčastější problémy, které způsobil covid-19 v SVJ a jak…

Mezi nejproblematičtější oblasti v SV patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Vzhledem k často vyššímu věku členů SV bývá problém přecházet…

Společenství vlastníků v době koronoviru

Omezení kvůli potenciální nákaze koronavirem se dotkla nás všech. Problémy způsobila také v rámci SVJ a BD. Jak řídit bytový dům v souladu se všemi opatřeními? A přinesla opatření pro bytové domy také něco pozitivního?

Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do…

Pronajímatel se v rámci nájemního vztahu dostává mnohdy do nelehké pozice. Spolehlivost nájemce lze často jen těžko předem seriózně ověřit a obava o svěřený byt v hodnotě několika milionů je tedy zcela na místě. Občanský zákoník však poskytuje nájemci, jakožto…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter