Jízda výtahem by neměla být žádný adrenalin

5 min. čtení · Výtahy ·

Dveře kabiny se za námi zavírají a my si dále povídáme se sousedem, díváme se do zrcadla, přemýšlíme o blížící se večeři. To, abychom se bez problémů a ve zdraví dostali k cíli, neřešíme. Na rozdíl od servisní firmy, která má náš výtah na starost. Pokud ji ovšem vyberete správně.

Nezapomeňte! Za stav výtahu vždy nese plnou odpovědnost jeho provozovatel

Na úvod je třeba zdůraznit zásadní informaci – i když se o bezchybný provoz vašeho výtahu stará servisní firma, stoprocentní odpovědnost za provoz a stav stále nese provozovatel – vlastník domu. Pro péči o výtah uzavírá smlouvu s některou ze servisních organizací. Ta zajišťuje pravidelný servis, veškeré příslušné revize a non-stop vyprošťovací službu. Také je její povinností upozorňovat na provozní rizika, která výtah případně vykazuje.

Výběr začínejte u referencí

Výběr servisní firmy je pro provoz výtahu jedním z nejdůležitějších kroků. První informace najdete na internetu na stránkách výtahových firem. Důležité je, zda jsou reference srovnatelné s vaším domem a kolik těchto realizací má společnost za sebou. „Vyžádejte si přímo kontakt na člena výboru SVJ v daném domě a zeptejte se ho, jak je se servisní společností spokojen,“ radí Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha ČR s.r.o. Je-li pro vás modernizace výtahu právě aktuální téma, všímejte si i výtahů, kterými právě jedete v jiných domech. Dejte na svůj úsudek a budete-li mít z jízdy výtahem dobrý pocit, není problém zjistit i tento kontakt a zařadit jej do výběru.

Ověřte si, komu svěřujete svůj výtah

Servis výtahu nemusí zajišťovat stejná společnost, která výtah vyrobila či dodala. Pouze pokud je váš výtah ještě v záruce, je vhodnější, aby servis zajišťovala společnost, která výtah instalovala. Po uplynutí této lhůty se můžete na základě dosavadní spokojenosti rozhodnout. U některých značek výtahů je přechod k jiné servisní firmě obtížný, proto je dobré si tuto možnost předem ověřit. V každém případě ale od vybraného servisního partnera vyžadujte doložení odborné způsobilosti k servisování výtahů vaší značky.

Pro to, jak bude firma schopna se postarat o váš výtah, je důležité i její zázemí – kvalitní servisní firma nebude mít problém vás pozvat do svých prostor, můžete získat informace o technickém zázemí, vybavenosti, počtu zaměstnanců.

Ve snaze snížit náklady navyšuje řada firem počet výtahů, které má na starosti jeden servisní technik – i to sehrává při servisu svou roli. „Například v naší společnosti dlouhodobě udržujeme optimální poměr počtu výtahů a servisních techniků, takže můžeme každému zařízení věnovat maximální pozornost. Vlastníkům a provozovatelům výtahů nabízíme nezávaznou konzultaci, díky které mohou získat lepší přehled o servisních možnostech,“ říká Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha ČR s.r.o. 

Uvízli jste ve výtahu?

Nezapomeňte se zeptat, jaké pokrytí je schopna firma zaručit právě ve vaší lokalitě. Na tom závisí doba příjezdu v případě akutní poruchy, nebo uvíznutí osoby ve výtahu. „Rychlost dojezdu servisní služby v tomto případě je stanovena normou na jednu hodinu. A povinností každé servisní firmy tento limit dodržet. Jelikož ale žádná servisní firma nemá právo přednostní jízdy, v případě dopravní kalamity, nebo jiné situace, která by zabraňovala přijet ve stanoveném čase, může se stát, že firmy, které nemají dostatečné pokrytí nebudou schopné časový limit dodržet. Potom je třeba informovat záchranné složky – zpravidla hasiče, kteří mohou být na místě podstatně rychleji a vyproštění osoby zajistí.“ Nevýhodou při vyprošťování hasiči je ale skutečnost, že většinou dojde ke zbytečnému poškození výtahu, protože vyproštění je násilné nikoliv odborné. V případě zdravotních komplikací ve výtahu je dobré kromě vyprošťovací služby volat současně i záchranné složky.

Ušetřit na servisu – jde to?

Úvahy, že nejlépe ušetříte tím, že servis nebudete mít, nebo si ho budete dělat sami jsou nepřípustné. Ještě jednou si připomeňme, že servis výtahu je zákonná povinnost provozovatele. Přesto na servisu můžeme ušetřit. Jak? Budeme-li mít kvalitní servisní firmu a budeme-li se řídit jejími doporučeními, nebudou nás čekat výdaje za zbytečné poruchy a opakující se opravy.

Servisní výdaje ovlivňují i uživatelé výtahu tím, jak s výtahem zacházejí. „S výtahem je často spojován vandalismus. Také do výtahů je možné instalovat kamerový systém. Z našich zkušeností víme, že svou preventivní roli sehraje i pouhé upozornění, že je prostor monitorován. Je to nejjednodušší a zároveň stoprocentně nejlevnější opatření proti vandalům. Účinné je též zrcadlo ve výtahu,“ doporučuje Miroslav Vokurka.

Dobře udržovaný a modernizovaný výtah má také nízkou spotřebu energií, což přinese další snížení provozních nákladů.

Jak poznáte, že je servis výtahu vykonáván správně?

  • Při nekvalitním servisu vykazuje váš výtah více poruch, ke kterým nedostáváte od své servisní firmy odpovídající vysvětlení.

  • Jak se vám ve výtahu jede? Skřípe, vrže? To znamená buď špatný technický stav, nebo nedostatečnou péči. Jedná-li se o špatný technický stav, měli byste být o této skutečnosti informováni v rámci servisních prohlídek.

  • V rámci servisních prohlídek byste měli technika potkávat. I podle toho poznáte úroveň servisu. Na kontroly a případně servisní zásahy by měl přicházet stejný technik. Předností je, že váš výtah zná podrobněji, než pouze ze zápisů v knize výtahu.

  • kontrolujte namátkově knihu výtahu, zda jsou záznamy o prováděny skutečně ve stanovených termínech a nejsou datovány, případně dopisovány zpětně.

  • Správná servisní firma by s vámi měla komunikovat.

klíčová slova:

·

Další podobné články

Pěšky, nebo výtahem? Jak poznáme, zda je bezpečný?

To, jak bezpečně na nás výtah zapůsobí, poznáme z pohledu možné reakce trochu pozdě – už se vezeme. Konkrétně – stoupáme, či klesáme ke svému cíli. Bát se, že s výtahem spadneme, je asi opravdu zbytečné. Takzvaných provozních rizik ale…

Jak funguje výtah?

Výtah je asi běžnou součástí našeho života. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jak funguje? Kde se vzal a co všechno vlastně lze nazvat výtahem?
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter