V čem je nový program IROP vlastně nový?

3 min. čtení · akademie pro bytové domy · Dotace · Revitalizace domu ·

Jaký  je rozdíl mezi minulou a současnou výzvou programu IROP pro bytové domy?

Minulý týden byla spuštěna nová výzva  na zateplování bytových domů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Současně bude 25. 7. 2016 ve 14,00 hodin uzavřen příjem žádostí do 16. výzvy. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi 16. a novou 37. výzvou v rámci dotačního programu IROP? O objasnění jsme požádali  Ljubomira Džingozova, vedoucího krajské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky v Brně.

Jaká je hlavní pozitivní změna v nové výzvě oproti končící šestnácté?

Ve srovnání s předchozí 16. výzvou IROP nazvanou „Energetické úspory v bytových domech“ je hlavní pozitivní změnou pro žadatele zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které po realizaci uspoří od 20 % do 40 % energií. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, mohou dokonce získat podporu 40 % (místo původních 32,3 %). Projekty, u nichž je hodnota způsobilých výdajů pod 5 milionů korun, musejí být realizovány do 30. 9. 2019; u projektů nad 5 milionů korun celkových způsobilých výdajů je pak lhůta pro ukončení realizace o rok delší. Projekty v 16. výzvě musí být dokončené k poslednímu září roku 2018.

Co nově spadá do hlavních způsobilých výdajů?

Mezi hlavní způsobilé výdaje nově spadají zemní práce související se zateplením (v 16. výzvě šlo o nezpůsobilý výdaj). Stejně tak demontáž a zpětná montáž závěsných balkonů je nově hlavním způsobilým výdajem. Nově se také přesuny stavebních hmot související se způsobilými aktivitami už nerozdělují na hlavní a vedlejší způsobilé výdaje, ale spadají celé do hlavních způsobilých výdajů. Novinkou je i hodnocení zateplování obvodových stěn – už ne jen v obálce, které je nově u 37. výzvy hlavní způsobilý výdaj.

Co naopak přibylo do vedlejších způsobilých výdajů?

Do vedlejších způsobilých výdajů přibyl autorský dozor a BOZP – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (což byly v 16. výzvě nezpůsobilé výdaje).

Je nějaký krok, který už v nové 37. výzvě nemusíme provádět?

Projekty v 37. výzvě nemusí přikládat CBA, u 16. výzvy to bylo nutné.

Děkujeme za rozhovor.

Chcete vědět, zda je dotace IROP vhodná pro Váš bytový dům? Zanechejte nám kontakt, my se Vám ozveme a zdarma připravíme studii, ze které se to dozvíte.

Další podobné články

Nové trendy ve fasádních probarvených omítkách

Svět stavebních materiálů zažívá za posledních deset let poměrně výrazný kvalitativní posun vpřed. Pokud vezmeme například oblast tenkovrstvých probarvených fasádních omítek, tak jejich dnešní charakteristika už se nedá posuzovat výhradně podle použitého druhu pojiva, a to od minerálního, přes silikátové…

Bezplatný pozáruční servis Sto – 20letá péče o Vaši…

Od pradávna nás lidi fascinují léky na dlouhověkost a povídky či pohádky o nesmrtelnosti. Žádný zázračný lék jsme zatím nenašli, zbývají nám jen dobré a v čase prověřené zkušenosti našich předků či současníků. Mezi ně patří určitě prevence a péče řádného…

Dotace pro SVJ a bytová družstva

Ačkoliv v současné době existuje pro společenství vlastníků jednotek a pro bytová družstva mnoho možností, jak financovat opravy bytového fondu pomocí veřejných peněz, využívá této pomoci zatím jen menší část SVJ a BD. Jednak je to dáno tím, že je…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter