Výdaje za vytápění v zimě zvyšují tepelné mosty

6 min. čtení · Zateplení obálky budovy ·

Chladné zimní dny s sebou přinášejí i stoupající náklady na vytápění. Jedním z důvodů, proč za teplo doma zaplatíme více, jsou tepelné mosty. Právě tudy z bytu utíká teplo skrz fasádu ven. Tepelné mosty přispívají i ke vzniku plísní v bytě, v extrémním případě mohou narušit i konstrukci domu.

Co jsou tepelné mosty

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci domu, kterými uniká teplo z vnitřního prostředí ven. Prvním důsledkem jsou značné tepelné ztráty, projevující se zvýšenými výdaji za vytápění. Nejsou výjimečné případy, kdy se teplota v daném místě interiéru dostane až pod rosný bod, což má za následek kondenzaci vodních par. To je druhý problém. Od kondenzace vodních par je jen krůček ke vzniku plísně v bytě.

Jak je možné tepelné mosty odstranit?

Odstranění tepelných mostů je vždy úkol pro profesionály a zpravidla zahrnuje více kroků.
Tepelné mosty mohou být tvořeny například kovovými prvky ve zdivu (nebo jinými prvky s dobrou vodivostí tepla), prostupy stavebních konstrukcí, nedostatečným nebo nulovým zateplením budovy. Při pohledu na dům to je například styk stěny domu s prvky lodžie, kotvící prvky hydroizolace plochých střech nebo rámy výplní otvorů.
„Nejčastěji opomíjenými částmi budov jsou ty těsně přiléhající k zemi, tzv. sokl, a u podsklepených budov spodní stavba. Při chybějícím či špatně provedeném zateplení zde dochází k promrzání základů, což může vést k tvorbě tepelných mostů a koutových plísní. Ačkoli tak Češi zateplují své domy čím dál více a spotřeba osvědčeného pěnového polystyrenu stoupá, na důležitou izolaci soklu se stále zapomíná,“ upozorňuje Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.

Tepelné mosty na fasádě domu je možné odhalit pomocí termovizního měření, kde jsou chladná místa snadno viditelná díky odlišné barvě na termosnímku.

Tepelné mosty pomáhá odstranit i kvalitně provedené zateplení

Tepelné mosty jsou typické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století. K jejich eliminaci je odborníky doporučováno zateplit dům komplexně. Vnějším zateplením objektů starých 30 a více let lze dosáhnout výrazné úspory peněz za vytápění. Podle výpočtů Sdružení EPS ČR mohou majitelé domů zateplením ušetřit až 70 % výdajů za energie ročně. Podobně významné úspory dosáhl i rekonstruovaný dům v Praze na Proseku. „Zateplení domu jsme prováděli v rámci celkové rekonstrukce a doplnili jsme je regulací otopné soustavy,“ říká předseda SVJ.

Pozor na správný výběr nenasákavého izolačního materiálu

Zmíněné části domu, ale i zdivo přiléhající k chodníkům, balkonům, nástřešním konstrukcím nebo terasám, je nevhodné zateplovat nasákavým izolačním materiálem. Odborníky doporučeno je v těchto případech použít pěnový polystyren, který lépe odolává působení vlhkosti a mrazu. V ideálním případě by měl polystyren sahat minimálně do výšky 300 mm nad terén nebo nad přiléhající konstrukci, kde hrozí kontakt s vodou.
Zateče-li voda do zateplovacího systému s nasákavým izolantem, hrozí znehodnocení zateplení a nutnost výměny izolačního materiálu. Po navlhnutí je potřeba ho vyjmout a nechat vyschnout, což bývá často technicky komplikované. Nasáknutý izolant je navíc náchylnější k přetrhnutí, takže nakonec může dojít ke kompletní výměně materiálu, což v konečném důsledku prodraží investici do odstraňování tepelných mostů a do celkové rekonstrukce domu.

klíčová slova:

Další podobné články

Zateplení? Chtějte jen to nejlepší!

Každý, kdo plánuje zateplení svého domu, si pokládá otázku: Použiji fasádní polystyren nebo minerální vatu? Vnější omítka bude silikonová nebo silikátová? Jaké mám použít hmoždinky, aby se mi na hotové fasádě následně neprokreslovali?

Systémové řešení pro koupelnu či balkón

Baumit Baumacol představuje již více než 10 let profesionální systémová řešení v oblasti lepení obkladů a dlažeb na českém trhu. Dlouholetá praxe a zkušenost společnosti Baumit, předního výrobce stavebních materiálů poukazuje na skutečnost, že nejlepších výsledků se vždy dosáhne právě…
Zadejte hledané slovo a stiskněte Enter